– Chọn bài xích -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số và phép phân chia số từ nhiênBài 98: Phân số với phép phân tách số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bởi nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng chủng loại số những phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: luyện tập chungBài 107: đối chiếu hai phân số cùng chủng loại sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác mẫu mã sốBài 110: Luyện tậpBài 111: rèn luyện chungBài 112: rèn luyện chungBài 113: rèn luyện chungBài 114: Phép cộng phân sốBài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: rèn luyện chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: tìm phân số của một sốBài 126: Phép chia phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: rèn luyện chungBài 130: luyện tập chungBài 131: rèn luyện chungBài 132: luyện tập chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích s hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: rèn luyện chung

Đang xem: Giải vở bài xích tập toán lớp 4 tập 2 bài xích 132

Bài 1 trang 54 VBT Toán 4 Tập 2: cho những phân số:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

bài bác giải này có hữu ích với bạn không?

nhấp chuột một ngôi sao sáng để tiến công giá!

gửi Đánh giá bán

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt tấn công giá:

Bài trước

– Chọn bài xích -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số cùng phép phân chia số từ nhiênBài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bởi nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu số các phân sốBài 104: Quy đồng chủng loại số các phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: rèn luyện chungBài 107: so sánh hai phân số cùng mẫu sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác mẫu mã sốBài 110: Luyện tậpBài 111: rèn luyện chungBài 112: rèn luyện chungBài 113: rèn luyện chungBài 114: Phép cộng phân sốBài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: rèn luyện chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: search phân số của một sốBài 126: Phép phân tách phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: rèn luyện chungBài 130: luyện tập chungBài 131: luyện tập chungBài 132: luyện tập chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích s hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: luyện tập chung