Giải bài xích tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 5 bài 115 : Thể tích hình lập phương với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Viết số đo tương thích vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

- diện tích s một phương diện = cạnh × cạnh.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 115

- diện tích toàn phần = diện tích s một mặt × 6.

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải đưa ra tiết:

+) Hình lập phương có cạnh là 2,5m. 

Diện tích một phương diện hình lập phương là :

S = 2,5 × 2,5 = 6,25 (m2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 6,25 × 6 = 37,5 (m2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 2,5 × 2,5 × 2,5 = 15,625 (m3)

+) Hình lập phương bao gồm cạnh là ( displaystyle 3 over 4dm). 

Diện tích một khía cạnh hình lập phương là :

( displaystyle S = 3 over 4 imes 3 over 4 = 9 over 16;(dm^2)) 

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

( displaystyle S_tp = 9 over 16 imes 6 = 27 over 8; (dm^2))

Thể tích hình lập phương là :

( displaystyle V = 3 over 4 imes 3 over 4 imes 3 over 4 = 27 over 64;(dm^3)) 

+) Hình lập phương bao gồm cạnh là 4cm. 

Diện tích một mặt hình lập phương là :

S = 4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 16 × 6 = 96 (cm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 4 × 4 × 4 = 64 (cm3)

+) Hình lập phương có cạnh là 5dm. 

Diện tích một phương diện hình lập phương là :

S = 5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 25 × 6 = 150 (dm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 5 × 5 × 5 = 125 (dm3) 

Ta bao gồm bảng kết quả như sau : 

*


Bài 2

Một hình vỏ hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 0,8m, chiều cao 0,6m với một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cùng của chiều dài, chiều rộng, độ cao của hình hộp chữ nhật đó.

a) Tính thể tích của từng hình trên.

b) Hình nào có thể tích lớn hơn và to hơn bao nhiêu đề-xi-mét khối ?

Phương pháp giải:

- Tính độ dài cạnh hình lập phương = (chiều dài + chiều rộng + chiều cao) : 3

- Tính thể tích hình hộp chữ nhật : V = chiều lâu năm × chiều rộng lớn × chiều cao.

- Tính thể tích hình lập phương: V = cạnh × cạnh × cạnh.

- so sánh thể tích của nhì hình cùng tìm hiệu nhì thể tích đó.

Lời giải đưa ra tiết:

a)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là :

2,2 × 0,8 × 0,6 = 1,056 (m3)

Độ nhiều năm cạnh hình lập phương là :

(2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)

Thể tích hình lập phương là :

1,2 × 1,2 × 1,2 = 1,728 (m3)

b) Ta bao gồm : 1,728m3 > 1,056m3

 Do đó, thể tích hình lập phương lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật và lớn hơn số đề-xi-mét khối là :

1,728 – 1,056 = 0,672 (m3)

0,672m3 = 672dm3

Đáp số: a) Hình hộp chữ nhật : 1,056m3;

Hình lập phương : 1,728m3;

b) 672dm3.


Bài 3

Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 0,15m. Mỗi đề-xi-mét khối sắt kẽm kim loại đó khối lượng 10kg. Hỏi khối kim loại đó trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích khối kim loại ta rước cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Xem thêm: Những Mẫu Xe Ô Tô Điều Khiển Từ Xa Cho Bé Ngồi Jm, Xe Điều Khiển Từ Xa Cho Bé Ngồi

- Đổi thể tích vừa tìm được sang đơn vị đề-xi-mét khối.

- Tính cân nặng của khối sắt kẽm kim loại ta lấy trọng lượng của mỗi đề-xi-mét khối kim loại nhân với thể tích khối kim loại (với đơn vị chức năng đề-xi-mét khối).