Bài 1: truyền thống lịch sử đánh giặc giữ lại nước của dân tộc bản địa Việt Nam

Câu 1. Hãy nêu cầm tắt quy trình đánh giặc, duy trì nước của dân tộc bản địa Việt Nam

1. Những trận đánh tranh giữ lại nước đầu tiên.

Bạn đang xem: Giáo dục quốc phòng lớp 10 bài 1

Nước Văn Lang ra đời - mở ra lịch sử vẻ vang dựng nước cùng giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những trận chiến tranh giữ nước thứ nhất là cuộc KC phòng Tần (214 - 208 TCN) và KC kháng Triệu (184 - 179 TCN).

2. Cuộc tranh đấu giành tự do (TKI- TKX)

bên dưới ách đô hộ của chiến đấu phương Bắc, quần chúng. # ta sẽ kiên cường, quật cường đấu tranh nhau độc lập. Với thành công Bạch Đằng (năm 938), nước ta đã giành lại được độc lập.

3. Các trận đánh tranh giữ nước (TKX – XIX)

Đất nước độc lập, trải trải qua nhiều triều đại PK. Thời Lý, Trần với Lê Sơ, vn là đất nước cường thịnh ở á lục - thời kỳ tao nhã Đại Việt. Tuy vậy, nhân dân ta vẫn phải tiến hành nhiều cuộc chiến tranh duy trì nước

4. Cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc , lật đổ chính sách thuộc địa nữa phong con kiến (TK XIX- 1945)

Thực dân Pháp xâm lược cùng đô hộ nước ta, trào lưu kháng chiến sôi nổi và bền vững của nhân dân ta diễn ra khắp nơi. Khi tất cả Đảng CSVN lãnh đạo, chống chọi của quần chúng ta đã giành chiến thắng lợi bằng phương pháp mạng tháng Tám năm 1945.

5. Cuộc binh đao chống thực dân Pháp thôn tính (1945- 1954)

Pháp quay lại xâm lược vn lần máy 2. Ta tiến hành mọi giải pháp để chiến tranh không xảy ra, nhưng lại Pháp cực kỳ ngoan cố. Ta đã vượt mặt nhiều cuộc hành binh to của quân Pháp và với chiến thắng ĐBP đã dứt cuộc KC phòng Pháp.

6. Cuộc chống chiến chống mỹ (1954 – 1975)

Mĩ thế Pháp thôn tính Việt Nam, ta kiên trì thực hiện Hiệp định Giơnevơ tuy thế Mĩ cực kỳ hiếu chiến. Ta sẽ lần lượt đánh bại những chiến lược chiến tranh của Mỹ cùng với thành công của cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa xuân 1975, đã kết thúc thắng lợi cuộc phòng chiến chống đế quốc mỹ cứu nước.

*

Câu 2. Nêu truyền thống cuội nguồn trong đánh giặc, duy trì nước của dân tộc Việt Nam

1. Truyền thống cuội nguồn dựng nước đi đôi với duy trì nước

- Do ở chỗ chiến lược trọng yếu và tài giỏi nguyên phong phú và đa dạng nên trường đoản cú Dựng nước

- Thời nào cũng vậy, quần chúng. # ta cũng luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng lực lượng đề phòng giặc tức thì từ thời bình. Trong chiến tranh vừa chiến đấu, vừa phân phối và sẳn sàng đối phó với kẻ thù.

2. Truyền thống lịch sử lấy nhỏ dại đánh lớn, lấy ít địch nhiều.

Trong định kỳ sử kẻ thù của vn thường là các nước lớn, tất cả tiềm lực khiếp tế, quân sự chiến lược hơn ta các lần.

do thế, lấy nhỏ dại đánh khủng lấy không nhiều địch nhiều, lấy rất tốt thắng con số đông, tạo sức khỏe của toàn dân đang trở thành truyền thống tranh đấu giữ nước của dân tộc ta

3. Truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân tiến công giặc, tiến công giặc toàn diện

- Để đánh thắng giặc, quần chúng ta đã kết hợp tạo thành nguồn sức khỏe to béo .

- nhân dân ta sớm thừa nhận thức nước nhà là tài sán chung, nước mất thì đơn vị tan. Bởi thế, những thế hệ fan dân đã không sợ hi sinh, thường xuyên đứng lên tấn công giặc.

4. Truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật và thẩm mỹ quân sự độc đáo

 - Ông phụ vương ta có khá nhiều cách tấn công giặc lạ mắt như: Tiên vạc chế nhân (Lý thường Kiệt), khắc chế sức mạnh mẽ của địch với phản công khi bọn chúng suy yếu đuối (Trần Quốc Tuấn), đánh lâu bền hơn (Lê Lợi), đánh thần tốc(Quang Trung)

- Thời kỳ chống Pháp cùng Mỹ ta đánh địch bằng mọi phương tiện và phối hợp nhiều hình thức. Thẩm mỹ quân sự của ta là tạo ra hình thái cuộc chiến tranh cài răng lược

5. Truyền thống cuội nguồn đoàn kết quốc tế

- Trong lịch sử dựng nước cùng giữ nước của dân tộc ta luôn luôn có sự đoàn kết với các nước khác.

6. Truyền thống lâu đời một lòng theo Đảng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chiến thắng của giải pháp mạng Việt Nam

 - Từ khi ra đời, Đảng đang lãnh đạo cách mạng vn đi từ thành công này đến chiến thắng khác

- Trong tiến trình hiên nay, để lưu lại vững tự do dân tộc và CNXH, xây dựng đất nước giàu mạnh yên cầu phải nâng cao hơn nữa vai trò chỉ huy của Đảng.

*

Câu 3. Trách nhiệm của học tập sinh so với việc phát huy truyền thống đánh giặc, duy trì nước của dân tộc bản địa trọng sự nghiệp thi công và bảo đảm Tổ quốc.

Xem thêm: Biểu Điểm Đánh Giá Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Năm 2014, Hướng Dẫn 27

Mỗi cá nhân đều có nhiệm vụ bảo vệ, tạo dân tộc. Nên học viên cũng rất cần được có những việc làm trình bày sự giữ lại gìn dân tộc: - luôn chăm ngoan, học tập giỏi, nghe lời ông bà phụ thân mẹ. Phấn đấu học tập giỏi để rất có thể cùng nhau đưa non sông ta trở thành một cường quốc về tri thức. - thường xuyên trau dồi kỹ năng và kiến thức mới, khoa học technology để có thể theo kịp lúc đại, né để nước nhà bị tụt lại vùng sau - Am hiểm giỏi lịch sử, gọi được truyền thống lịch sử để có thể hiểu rõ được trước đây ông phụ thân ta đã dành tự do như núm nào cùng sau này chúng ta cần gi gin ra sao. - Tiếp thu cùng phát huy truyền thống lâu đời cách mạng của Đảng, của dân tộc, gây ra lòng yêu thương nước nồng nàn, ý thức trọng trách công dân, vạc huy lòng tin sáng tạo, vượt cạnh tranh khăn, ý chí trường đoản cú lực, từ cường dân tộc, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, buôn bản hội vô tư , văn minh. - duy trì gìn với phát huy bạn dạng sắc văn hóa Việt nam, tiếp thu tinh hoa-văn hóa nhân loại. - tuân theo lời Bác: 5 điều chưng hồ dạy...