Tài liệu Mẫu giấy chứng nhận thời gian công tác (ở vùng địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ) pptx
Bạn đang xem: Giấy xác nhận thời gian công tác cua giao vien

*


... danh) (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: - (1) Loại hồ sơ lưu trữ gì; - (2) Tên cơ quan, đơn vị xác nhận; - (3) Chức vụ người ký. ...
*

*

*

... sở xác nhận một giấy riêng. - Nếu giấy xác nhận thời gian thực hành do cơ sở tư nhân cấp thì phải kèm theo bản sao hợp pháp Hợp đồng lao động hoặc Sổ bảo hiểm xã hội cùng thời gian xác nhận. ... công việc chính đã làm): Thời gian: năm tháng (từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm ) Trong thời gian làm việc tại đơn vị/ cơ sở, Ông /bà: đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giấy xác ... giao. Giấy xác nhận này để bổ túc hồ sơ đăng ký hành nghề tư nhân. GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: - Nếu cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đã công tác hoặc thực...
*Xem thêm: Tư Vấn: Bằng B2 Có Lái Được Xe 3 5 Tấn Không ? Bằng B2 Được Lái Xe Có Trọng Lượng 4

... đây.VII. Chế độ công tác đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác đoàn thể, công tác chuyên môn trong nhà trờng 1. Trong trờng phổ thông, các công tác sau đây (gọi tắt là công tác kiêm nhiệm) ... chế độ công tác chogiáo viênxác định nhiệm vụ, khối lợng công tác của ngời thầy giáo, cô giáo trong quátrình giáo dục học sinh, và thời gian quy định cho từng nhiệm vụ, khối lợng công tác ... học tập và bồi dỡng.3. Công tác tập luyện quân sự: cho những ngời trong độ tuổi quy định của Nhà nớc.4. Tham gia các công tác xà hội khác:4.1. Công tác xà hội, công tác đoàn thể ở trong và...