--- vui vẻ chọn liên kết ---UBND tỉnh Kon TumHội Liên Hiệp đàn bà TP. Hồ nước Chí MinhCổng tin tức Điện Tử cơ quan chỉ đạo của chính phủ Nước CHXHCN Việt NamHội Liên Hiệp thiếu phụ Việt NamBáo phụ nữ Việt Nam
*
*

*
hôm nay : 288
*
ngày qua : 195
*
mon này : 1774
*
Năm này : 0
*
Tổng truy cập : 214112
*
Hits Today :
*
Total Hits : 993620

Giữ gìn bạn dạng sắc văn hóa dân tộc theo tư tưởng sài gòn trong bối cảnh trái đất hóa, hội nhập thế giới hiện nay
Trong tư tưởng hồ nước Chí Minh, vụ việc về văn hoá luôn có một địa chỉ quan trọng. Những quan điểm của tín đồ về văn hoá đã đóng góp phần vào sự văn minh và cải tiến và phát triển nền hiện đại của nhân loại, đôi khi là kim chỉ nam để Đảng ta hoạch định con đường lối, cơ chế phát triển văn hoá qua những giai đoạn xây cất đất nước. Hồ Chí Minh đó là điểm quy tụ những quý giá cao đẹp nhất trong lịch sử hàng ngàn năm văn hiến của dân tộc bản địa Việt Nam, cũng là điển hình nổi bật của sự kết hợp hợp lý giữa đạo lý của dân tộc bản địa với tinh hoa của tương đối nhiều dòng văn hóa truyền thống Đông – Tây. Fan đã sớm dấn thức rất rõ mối quan hệ giữa dân tộc bản địa và phiên bản sắc dân tộc.

Bạn đang xem: Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kì hội nhập


*

1. Sài gòn với vấn đề giữ gìn cùng phát huy bạn dạng sắc văn hóa truyền thống dân tộcNgay từ khi còn chuyển động ở Pháp, quan sát thấy ánh sáng văn hoá bắt đầu của công ty nghĩa Mác-Lênin, hồ chí minh kịch liệt lên án chính sách ngu dân của công ty nghĩa thực dân đối với các dân tộc bản địa thuộc địa, vén trần lòng dạ xấu xa, bỉ ổi của chiếc gọi là “khai hóa văn minh”. Để thay thế văn hoá nô dịch của chủ nghĩa thực dân bởi một nền văn hoá new cách mạng, ngay sau khoản thời gian vừa giành được độc lập, trên phiên họp thứ nhất của cơ quan chính phủ lâm thời nước vn dân chủ cộng hoà chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiến nghị mở ngay chiến dịch chống giặc dốt. Tín đồ coi dốt nát cũng là một trong những thứ giặc, coi đói nghèo cũng tương tự những tập tục lạc hậu cũng là 1 loại quân thù và một dân tộc bản địa dốt là 1 trong những dân tộc yếu. Người xác định văn hoá là sắc xảo của dân tộc, văn hoá phải góp thêm phần khẳng định vị thế của một dân tộc.Người cho rằng càng thấm nhuần công ty nghĩa Mác – Lênin bao nhiêu thì càng phải coi trọng mọi giá trị truyền thống cuội nguồn văn hoá tốt đẹp của thân phụ ông bấy nhiêu. Người đòi hỏi phải biết giữ gìn vốn văn hoá quý giá của dân tộc, phục sinh những yếu hèn tố tích cực trong kho tàng văn hoá dân tộc, thải trừ những yếu tố xấu đi trong đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân.Tư tưởng về bảo tồn văn hoá dân tộc bản địa của chủ tịch Hồ Chí Minh không phủ nhận sự tác động, ảnh hưởng lẫn nhau của văn hoá các dân tộc nhưng mà ngược lại, xác minh sự giao hoà giữa những nền văn hoá của các dân tộc không giống nhau đó là yếu tố shop sự phát triển văn hoá của từng dân tộc, tạo cho nó hoàn thành xong hơn, nhiều chủng loại hơn. Người cho rằng: “Văn hoá Việt Nam ảnh hưởng lẫn nhau của văn hoá Đông phương với Tây phương chung đúc lại…lấy tởm nghiệm xuất sắc của văn hoá xưa và văn hoá ni trau dồi cho văn hoá nước ta thật có tinh thần thuần tuý vn để phù hợp với tinh thần dân chủ”<1>.Đề cao truyền thống, bản sắc dân tộc nhưng ko tự bó mình vào nhà nghĩa dân tộc bản địa hẹp hòi, thiển cận. Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là sự thống duy nhất giữa chủ nghĩa chủ nghĩa yêu thương nước và tinh thần quốc tế trong lĩnh vực văn hóa. Người khâm phục nền văn hoá phát triển của những dân tộc khác, ko kể sẽ là những dân tộc bản địa có lũ thực dân sẽ là kẻ thù xâm lược nước ta. Tứ duy văn hóa truyền thống Hồ Chí Minh là bốn duy không ngừng mở rộng để thâu hóa, nó rất lạ lẫm với đều thứ tẩy chay văn hóa. Một nhà báo Mỹ đã nhận được xét: “Cụ hồ không phải là 1 trong người dân tộc bản địa chủ nghĩa dong dỏng hòi, cơ mà cụ là một con người yêu mến văn hoá Pháp trong khi chống thực dân Pháp. Một con tín đồ biết quan tâm những truyền thống cách mạng Mỹ, khi Mỹ phá hoại non sông cụ”<2>.Bản thân hồ chí minh là đỉnh cao của sự việc kết tinh văn hóa truyền thống hóa nhân loại, đúc kết trong kho tàng tri thức của chính mình tinh họa tiết thiết kế hoá đông, tây, kim, cổ. Người đưa ra chủ trương kế thừa, bảo đảm truyền thống xuất sắc đẹp của văn hoá dân tộc phải đi đôi với việc học tập và tiếp thu có tinh lọc tinh hình mẫu thiết kế hoá nhân loại. Văn bản tiếp thu nền văn hóa nhân loại là hết sức toàn diện. Thứ nhất là thu nạp cả đông, tây, kim, cổ, tìm mẫu mã số thông thường của nền văn hóa truyền thống trên chũm giới. Tính toàn diện còn trình bày ở việc tiếp thu các mặt: bốn tưởng Khổng giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo, văn hóa châu âu, tư tưởng Tôn Trung Sơn, đặc biệt là chủ nghĩa Mác – Lênin, ngoài ra còn thu nhận nền nghệ thuật, âm nhạc, hội họa…Hồ Chí Minh chỉ rõ mục đích của thu nạp tinh hoa văn hóa thế giới là để triển khai giàu cho văn hóa truyền thống Việt Nam, tạo nền văn hóa Việt Nam phù hợp với tinh thần dân chủ. Tiêu chuẩn tiếp thu là tiếp thu dòng hay, mẫu tốt, tiếp thu bao gồm chọn lọc, chào đón những cái phù hợp với thuần phong mỹ tục đất nước, loại trừ sự tác động của hồ hết thứ bội nghịch văn hóa. Bởi vì thế phải giữ gìn bạn dạng sắc văn hóa dân tộc, lấy văn hóa truyền thống dân tộc có tác dụng gốc, giữ gìn phân phát huy phiên bản sắc dân tộc bản địa và coi nó như một tờ lá chắn kiên cố để đi tới tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại. Tín đồ dạy, thu nạp văn hóa nhân loại không có nghĩa là bê nguyên xi một cách thô thiển, tất cả vay cơ mà ko có trả. Phải học tập một cách trí tuệ sáng tạo chứ ko phải đuổi theo sau thiên hạ một giải pháp kệch cỡm, mà phải từ khoảng cao của tinh hoa thế giới mà vươn lên rất cao hơn, bởi thành tựu của chính bản thân mình góp phần làm giàu thêm, đa dạng và phong phú thêm kho tàng nhân loại; tiếp thu gồm chọn lọc những cái hay, mẫu tốt, mẫu đẹp để gia công giàu thêm cho văn hóa dân tộc, biến hóa chúng thành các cái bên trong, tự nhiên và thoải mái như các yếu tố nội sinh của văn hóa Việt Nam. Đứng vững trên cái nền dân tộc để chiếm phần lĩnh, tiếp thu những giá trị văn hóa truyền thống bên ngoài, bản lĩnh đó của dân tộc nước ta đã được thể hiện trong xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc mấy nghìn năm qua. Xung quanh ra, trong quy trình tiếp thu, học tập ghê nghiệm, phải chăm chú đến điểm sáng của dân tộc bản địa mình, nếu không sẽ phạm cần sai lầm, giáo điều. Vì chưng đó, fan chỉ rõ những người làm văn hóa – nghệ thuật phải có kiến thức, phải siêng năng học hỏi, trau dồi, mở rộng kiến thức, am hiểu văn hóa truyền thống thế giới, có như vậy mới rất có thể tiếp thu của fan ta và tiếp thị văn hóa của mình.Như vậy rất có thể thấy, trong bài toán xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam, quản trị Hồ Chí Minh một mặt quan tâm giữ gìn và phát huy bạn dạng sắc văn hóa truyền thống dân tộc, mặt khác thường quan trung ương chống nguy cơ bảo thủ, khép kín, có nghĩa là Người đã nhìn thấy phép biện bệnh giữa tính dân tộc và tính trái đất như là 1 trong những quy nguyên tắc trong kiến tạo nền văn hóa truyền thống mới nghỉ ngơi Việt Nam.2. Bạn dạng sắc văn hóa dân tộc nước ta trong thời kỳ thay đổi mớiTrong thời kỳ quá độ lên công ty nghĩa làng hội sinh sống Việt Nam, trải qua những kỳ đại hội của Đảng, Đảng cộng sản nước ta luôn xác định xây dựng nên văn hóa truyền thống tiên tiến đậm đà phiên bản sắc dân tộc làm nền tảng lòng tin của xã hội, là động lực, là phương châm phát triển kinh tế tài chính – làng hội.Chúng ta bắt buộc hiểu rằng, bản sắc dân tộc không hẳn là mẫu nhất thành bất biến, nhưng mà là một thành phầm gắn cùng với từng bước cách tân và phát triển của cộng đồng dân tộc, tức là luôn gồm xu thế nhắm đến hiện đại, với nó chịu tác động của vượt trình đổi khác của nền kinh tế tài chính – xóm hội của một quốc gia. Trong đk xây dựng nền kinh tế tài chính thị trường với xu thế thế giới hóa, hội nhập quốc tế, đặc biệt là sự phát triển của technology thông tin – truyền thông, con bạn và hầu như giá trị văn hóa truyền thống nước ta ít nhiều đã bị tác hễ và biến chuyển đổi. ở kề bên những yếu tố tích cực xúc tiến nền văn hóa cách tân và phát triển hiện đại, tạo ra những công cụ, phương tiện để duy trì gìn, bảo tồn, vạc huy các giá trị văn hóa dân tộc thì cũng luôn tồn tại nhiều nhân tố tác cồn xấu để cho giá trị văn hóa truyền thống lịch sử trở nên lạc hậu hoặc bị mai một, bị biến đổi dạng.Trước thực trạng đó, dưới tia nắng tư tưởng hồ Chí Minh, sự nghiệp kiến thiết và cải tiến và phát triển văn hóa ở vn đã giành được những chiến thắng to lớn, tạo ra được một nền văn hóa giàu bạn dạng sắc dân tộc. Đó là nền văn hóa bao gồm sự thống duy nhất trong tính đa dạng mẫu mã và đa dạng và phong phú của nền văn hóa của những dân tộc anh em trên quốc gia Việt Nam, của các vùng, các địa phương trong nước; tính phong phú đa dạng mẫu mã đó được nhân lên gấp các lần bởi vì được hun đúc qua hàng ngàn năm định kỳ sử gắn liền với công cuộc dựng nước với giữ nước của dân tộc, biểu thị cụ thể ở đông đảo giá trị văn hóa truyền thống bền vững, là tổng hợp những giá trị niềm tin tiêu biểu của dân tộc, như: tinh thần yêu nước, ý chí từ cường, tính cộng đồng gắn kết thân cá nhân, gia đình, quê hương, tổ quốc, ý thức nhân nghĩa, nhân ái thấm nhuần công ty nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc, tinh thần lao động siêng năng sáng tạo, lối sinh sống tinh tế, khiêm tốn, giản dị và đơn giản và trung thực…Chúng ta chuyển văn hóa nước ta đến với vắt giới, xây dựng hình ảnh một nước nhà Việt Nam gần gũi trong mắt đồng đội quốc tế, đồng thời tiếp thu đa số giá trị văn hóa, khoa học kỹ thuật tiên tiến và phát triển của nhân loại ship hàng cho sự nghiệp tạo và trở nên tân tiến đất nước. Bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc đang trở thành cơ sở để link xã hội và liên kết các thế hệ tạo cho sức mạnh ý thức của cả dân tộc vn trong trong cả chiều lâu năm lịch sử.3. Giữ gìn với phát huy bạn dạng sắc văn hóa truyền thống dân tộc trong bối cảnh thế giới hóa hội nhập quốc tế hiện nayĐể liên tục sự nghiệp kiến tạo và cải cách và phát triển nền văn hóa vn tiến tiến, đậm đà bạn dạng sắc dân tộc làm nền tảng niềm tin của buôn bản hội, là hễ lực, sức khỏe nội sinh đặc trưng của sự nghiệp đổi mới đất nước, đảm bảo an toàn Tổ quốc trong bối cảnh trái đất hóa, hội nhập tài chính quốc tế, những nghị quyết của Đảng liên tục đề cao nhiệm vụ văn hóa với hầu hết phương châm, phương án cụ thể.Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá nhiều lên công ty nghĩa thôn hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã nhấn mạnh: “Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bạn dạng sắc dân tộc, cách tân và phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần thâm thúy tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ;… thừa kế và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tiếp thu đa số tinh hoa văn hoá nhân loại, thành lập một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vì ích lợi chân chủ yếu và phẩm giá nhỏ người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. Phát triển, cải thiện chất lượng sáng tạo văn học, nghệ thuật; xác minh và biểu dương các giá trị chân, thiện, mỹ, phê phán những cái lỗi thời, thấp kém, tranh đấu chống những thể hiện phản văn hoá…”<3>.Nghị quyết tw 9, khóa XI của Đảng về kiến thiết văn hóa, con người việt Nam đáp ứng nhu cầu yêu mong phát triển bền bỉ đất nước đã nhấn mạnh vấn đề nhiệm vụ: Chủ hễ hội nhập thế giới về văn hóa, kết nạp tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán 2020 Hà Nội (4 Môn)

Kế thừa, trở nên tân tiến quan điểm chỉ đạo, những định hướng lớn của Đảng cùng tình hình cách tân và phát triển văn hóa nước ta thời gian qua, liên tục quán triệt tứ tưởng hồ chí minh về văn hóa, Đại hội XII của Đảng vẫn nhấn mạnh: “Xây dựng nền văn hóa truyền thống và nhỏ người nước ta phát triển toàn diện, đào bới chân – thiện – mỹ, ngấm nhuần ý thức dân tộc, nhân văn, dân công ty và khoa học. Văn hóa truyền thống thực sự trở thành căn cơ tinh thần bền vững của thôn hội, là sức khỏe nội sinh quan trọng bảo vệ sự phân phát triển chắc chắn và đảm bảo an toàn vững chắc Tổ quốc vì phương châm dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”<4>Bởi vày giữ gìn bạn dạng sắc văn hóa dân tộc không có nghĩa là đóng cửa, khép kín, “nhốt” nền văn hóa truyền thống dân tộc khỏi sự tác động của bên ngoài mà nó còn đồng nghĩa với vấn đề giao lưu hòa hợp tác văn hóa để tiếp nhận những giá bán trị văn hóa truyền thống của nhân loại tân tiến làm mang đến nền văn hóa truyền thống dân tộc giàu sang hơn, văn minh hơn, gồm sức sống mãnh liệt hơn, đề phòng trước hầu hết yếu tố phản văn hóa; giáo dục và đào tạo chủ nghĩa yêu thương nước, vật dụng tri thức văn hóa truyền thống dân tộc cho từng người dân nước ta để mỗi người Việt Nam cho dù ở vào nước tốt nước ngoài đều thấy tự hào về non sông ngàn năm văn hiến đồng thời nâng cao trách nhiệm, tính tích cực, tự giác trong giữ gìn, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc trước bối cảnh mới của dân tộc và thời đại.Tóm lại, trước xu thế toàn cầu hóa của thế giới hiện nay, không một giang sơn nào rất có thể phát triển trong sự tách biệt với cầm giới. Hội nhập ghê tế, chia sẻ về văn hóa truyền thống giữa những nước đang ra mắt hết mức độ sôi động. Dẫu vậy nếu không tồn tại một bản lĩnh vững vàng, một kế hoạch phát triển đúng mực thì bài toán giao lưu đó sẽ dẫn đến nguy hại đánh mất bạn dạng sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Để không ngừng mở rộng giao lưu, hội nhập nhưng không tiến công mất bản sắc của mình, họ phải trở về với tư tưởng hồ nước Chí Minh: Bảo vệ phiên bản sắc văn hóa dân tộc, thu nhận tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại, những đề nghị lấy phiên bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc làm cho nền tảng, làm bản lĩnh. Nền tảng có vững chắc, khả năng có vững vàng mới tiếp nhận được tinh hoa văn hóa quả đât một giải pháp đúng đắn, bắt đầu chủ động, lạc quan hội nhập và làm giàu thêm, sáng sủa lên quánh trưng văn hóa dân tộc.