Tiếp tục ở chuyên mục Toán học hôm nay, năng lượng điện máy Sharp nước ta sẽ share công thức tính góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng và không khí kèm theo những dạng bài tập từ bỏ cơ bản đến cải thiện có lời giải chi tiết để chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé


Công thức tính góc giữa hai đường thẳng trong khía cạnh phẳng

1. Tính theo vector chỉ phương

Góc thân 2 mặt đường thẳng bởi góc thân 2 vector chỉ phương của 2 đường thẳng đó.

Bạn đang xem: Góc giữa 2 đường thẳng oxyz

*


Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai tuyến phố đường trực tiếp d1, d2.

Gọi u1→ = (a1; b1),u2→ = (a2; b2) theo thứ tự là vec-tơ chỉ phương của d1, d2.

Khi đó, cos của góc giữa hai đường thẳng được tính theo công thức:

*

2. Tính theo vector pháp tuyến

Góc giữa 2 mặt đường thẳng trong khía cạnh phẳng bởi góc thân 2 vector pháp tuyến đường của 2 con đường thẳng đó.

Gọi n1→ = (A1; B1), n2→ = (A2; B2) lần lượt là vec-tơ pháp con đường của d1, d2

Khi đó, góc giữa hai đường thẳng này được tính theo công thức:

*

Công thức tính góc giữa 2 mặt đường thẳng trong ko gian

*

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai tuyến đường đường thẳng d1, d2.

Gọi u1→ = (a1; b1; c1), u2→ = (a2; b2; c2) thứu tự là vec-tơ chỉ phương của d1,d2.

Khi đó, cosin của góc thân 2 mặt đường thẳng này được xem theo công thức:

*

Lưu ý: góc giữa 2 mặt đường thẳng trong không khí không được xem bằng vector pháp tuyến như trong khía cạnh phẳng.

Bài tập về góc giữa hai tuyến đường thẳng

Cho hình chóp S.ABC gồm đáy là tam giác rất nhiều cạnh a, SA ⊥ (ABC) và SA = a√3. điện thoại tư vấn M, N theo thứ tự là trung điểm của AB cùng SC. Tính cosin góc thân 2 đường thẳng AN và CM.

*

*

Ví dụ 2: Tính góc thân 2 con đường thẳng (a): 3x + y – 2 = 0 cùng (b): 2x – y + 39 = 0.

*

Ví dụ 3: cho đường trực tiếp (a): x + y – 10 = 0 và đường thẳng (b): 2x + my + 99 = 0. Search m để góc thân 2 đường thẳng trên bởi 450.

*

Ví dụ 4: cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình chữ nhật bao gồm AB=a; AD=a√2, SA⊥(ABCD) cùng SA=2a.a) Tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng BC với SD.

Xem thêm: Phương Mỹ Chi Lần Đầu Hát Bolero, Phương Mỹ Chi

b) gọi I là trung điểm của CD. Tính cosin góc thân 2 con đường thẳng SB và AI.

*

*

Hy vọng với những kiến thức và kỹ năng mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp chúng ta biết phương pháp tính góc thân 2 mặt đường thẳng trong không gian và khía cạnh phẳng thuận lợi và đúng chuẩn nhé