Excel mang lại nofxfans.com 365 Excel mang đến nofxfans.com 365 dành mang lại máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF là một trong những hàm phổ biến nhất trong Excel, hàm này cho phép bạn tiến hành so sánh lô-gic giữa một giá chỉ trị với giá trị bạn mong muốn.

Bạn đang xem: Hàm nếu thì trong excel

Vì vậy, một câu lệnh IF hoàn toàn có thể có nhì kết quả. Hiệu quả đầu tiên là giả dụ so sánh của người tiêu dùng là True, hiệu quả thứ nhị là giả dụ so sánh của công ty là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho biết IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu không thì trả về 2).


*

Dùng hàm IF, một trong số hàm lô ghích để trả về một giá trị nếu điều kiện đúng cùng trả về quý hiếm khác nếu đk sai.

IF(logical_test, value_if_true, )

Ví dụ:

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

=IF(A2=B2,B4-A4,"")

thương hiệu đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu công dụng của logical_test là ĐÚNG.

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu kết quả của logical_test là SAI.


Các lấy ví dụ hàm IF solo giản

*

=IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ sinh sống trên, ô D2 đến biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu không thì trả về 2)

*

=IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong lấy ví dụ như này, bí quyết trong ô D2 mang đến biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, còn nếu không thì trả về Không)Như các bạn thấy, hàm IF hoàn toàn có thể được thực hiện để đánh chi tiêu văn phiên bản và giá trị. Hàm còn rất có thể được áp dụng để đánh giá lỗi. Bạn sẽ không bị hạn chế chỉ khám nghiệm xem một ngôn từ có bởi một ngôn từ khác hay là không và trả về một tác dụng duy nhất, bạn có thể sử dụng toán tử toán học với thực hiện đo lường và tính toán thêm phụ thuộc vào tiêu chí của mình. Chúng ta có thể lồng những hàm IF với nhau để triển khai nhiều so sánh.

*
B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm vào Ngân sách”)" loading="lazy">

=IF(C2>B2,”Vượt quá Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ ở trên, hàm IF sống ô D2 cho biết thêm IF(C2 lớn hơn B2, thì trả về “Vượt thừa Ngân sách”, nếu không thì trả về “Trong Ngân sách”)

*
B2,C2-B2,"")" loading="lazy">

=IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa sống trên, thay vì chưng trả về hiệu quả dạng văn bản, chúng ta sẽ trả về một phép đo lường học. Bí quyết ở ô E2 cho biết thêm IF(Thực tế to hơn Dự toán ngân sách, thì đem số chi phí Dự toán túi tiền Trừ đi số tiền Thực tế, nếu không thì không trả về hiệu quả nào).

*

=IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong lấy một ví dụ này, cách làm trong ô F7 cho biết thêm IF(E7 = “Có”, thì đo lường và tính toán Tổng Số chi phí trong F5 * 8,25%, nếu không thì không tồn tại Thuế bán hàng phải nộp cần trả về 0)


Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng văn bạn dạng trong công thức, bạn cần đưa văn phiên bản vào trong dấu ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Nước ngoài lệ duy nhất là sử dụng TRUE hoặc FALSE, ngôn từ mà Excel bao gồm thể auto hiểu.


Sự thế thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì không ổn

0 (không) trong ô

Không tất cả đối số nào mang lại đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy giá trị trả về đúng, thêm văn bạn dạng đối số vào nhị đối số đó hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

#NAME? vào ô

Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết không đúng chính tả .

Xem thêm: Có Quan Niệm Cho Rằng Thanh Niên Học Sinh Thời Nay Phải Biết Nhuộm Tóc Hút Thuốc Lá

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.