Tiếp theo bài bác viết Làm quen thuộc với phương pháp và hàm vào Excel nay nofxfans.com nhờ cất hộ đến những bạn bài viết Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm toán học tập trong Excel. Hi vọng nó sẽ hữu ích cho các bạn

Truy suất hàm : tất cả 3 cách

Chọn Insert Function ( hoặc Shift + F3 )Click chọn F(x) bên trên thanh FormularbarGõ trực tíêp tên hàm vào

Lưu ý: 1 hàm hoàn toàn có thể có từ 0 => các đối số

Hàm ABS

Cú pháp: ABS(number)Chức năng: Tính trị tuyệt đối của một số.Ví dụ: =Abs(-9) kết quả là 9.

Bạn đang xem: Hàm số học trong excel

Hàm INT

Cú pháp: INT(number)Chức năng: làm cho tròn một số trong những xuống số nguyên sát nhất.Ví dụ: =Int(8.9) tác dụng là 8; =Int(5/2) công dụng là 2.

Hàm MOD

Cú pháp: MOD(number, divisor)Chức năng: đem phần dư của một phép chia nguyên.Ví dụ: =Mod(5, 2) công dụng là 1; =Mod(9.9, 3) tác dụng là 0.9.

Hàm PRODUCT

Cú pháp: PRODUCT(number1, number2, …)Chức năng: Tính tích những số.Ví dụ: =Product(2, 5, 3,4) hiệu quả là 120.ví dụ : =(A1*A2*A3) = Product(A1,A2,A3)=

Hàm ROUND

Cú pháp: ROUND (number, num_digits)Chức năng: có tác dụng tròn một vài theo num_digits chỉ định và hướng dẫn (num_digits hoàn toàn có thể dương hoặc âm).Ví dụ: =Round(4813.114, 2) công dụng là 4813.11; =Round(4813.11, -2) hiệu quả là 4800.

Hàm SQRT

Cú pháp: SQRT(number)Chức năng: Tính căn bậc nhị của một số.Ví dụ: = SQRT(9) kết quả là 3.

Hàm SUBTOTAL

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num, ref1, ref2, …)Chức năng: tính toán cho một tổ con trong một danh sách phụ thuộc vào phép tính function_num được chỉ định.Lưu ý: function_num có các giá trị từ là một -> 11Ví dụ: tại A1=2, A2=4, A3=6, =Subtotal(9, A1:A3) hiệu quả là 12; =Subtotal(1, A1:A3) hiệu quả là 4,…

Hàm SUM

Cú pháp: =SumProduct(Array 1, Array2,….)Chức năng: Là hàm dùng để làm tính tổng những Tích.Ví dụ: =SumProduct ( B1:B10 ;D1:D10 )

Hàm SumProduct

Cú pháp: SUM(number1, number2, …)Chức năng: Tính tổng các số.Ví dụ: =Sum(4, 8, 1, 3) hiệu quả là 16.ví dụ : =A1+A2+A3 = Sum(A1,A2,A3)= Sum(A1:A3)

Hàm SUMIF

Cú pháp: SUMIF(range, criteria, sum_range)Chức năng: Tính tổng các ô thỏa một tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: Cho doanh thu các sản phẩm đã bán trong quý 1

Tính tổng lợi nhuận của các món đồ thuộc loại máy giặt sẽ bán vào thời điểm tháng 1.

Xem thêm: Cảm Nhận Của Em Về Bài Cảnh Ngày Hè, Cảm Nhận Về Bài Thơ Cảnh Ngày Hè (Nguyễn Trãi)

*

=SUMIF(A4:A18, “MG*”, D4:D18) tác dụng là 36.000.000.

Hàm SUMIFS

Cú pháp: SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, …)Chức năng: Tính tổng các ô thỏa nhiều tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: Tính tổng doanh thu máy giặt có doanh số

=SUMIFS(D4:D18, A4:A18, “ML*”, D4:D18, “