*

Tiếng xưng hô của người việt rất nhiều dạng, một đại trường đoản cú nhân xưng có thể đựng được nhiều cách xưng hô không giống nhau. Ở ngôi trước tiên số ít fan ta có thể nói: tôi, tao, mình…, còn ngôi trước tiên số nhiều thì nói: bọn chúng ta, bọn chúng tao, bọn chúng mình, đàn tao…Đại từ ở ngôi đồ vật hai, thứ ba cũng vậy.

Bạn đang xem: Hảo huynh đệ là gì

Trong quan hệ tình dục gia tộc tiếng xưng hô cũng khôn xiết phong phú, bao hàm cả phương ngữ. Ví dụ như giờ gọi cha mẹ: ba, bố, thầy, tía, cậu, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u…, ấy là chưa kể những tiếng đã hết được sử dụng ngày này như áng (cha), nạ (mẹ)…Riêng về kiểu cách xưng hô của vợ ck đã tất cả trên 70 cách: anh – em, chồng – bà xã, tôi – mình, ông xã ơi – vợ ơi…

Vào thời phong kiến, cách xưng hô của người việt cũng phong phú không yếu và không ít gì, do yếu tố hoàn cảnh lịch sử, cũng chịu ảnh hưởng bởi Trung Hoa. Điều này miêu tả rõ qua phần đông văn phiên bản Nôm. Trong chữ Nôm, chữ 姨(em mẹ) viết y như chữ di姨trong Hán ngữ,chữ cậu舅viết như nhau và cùng nghĩa cùng với chữ cữu舅trong Hán ngữ,chữ dượng仗,tuy viết khá khác một chút, song vẫn cùng nghĩa cùng với chữ trượng丈trong Hán ngữ… Nói như vậy không có nghĩa là dân ta coppy hoàn toàn cách viết cùng xưng hô của tín đồ Trung Hoa, bằng chứng là chữ chị姉và anh嬰đều viết không giống chữ tỉ妣và huynh兄trong Hán ngữ; chữ em gái bao gồm hai bí quyết viết là㛪và腌, vẫn rất khác với chữ muội妹 vào Hán ngữ, chữ em trai俺cũng viết khác với chữ đệ弟trong Hán ngữ.

Ở đây, shop chúng tôi xin reviews cách xưng hô cùng thứ bậc gia tộc, thôn hội thời phong loài kiến ở nước ta, khớp ứng với cách xưng hô cùng thứ bậc của Trung Hoa:

TỔ TIÊN – ÔNG BÀ

Ông bà những đời trước:tiên tổ先祖.

Tổ tiên xa:viễn tổ遠祖.

Ông tổ tối đa trong họ:gọi là cao tổ高祖(còn dùngđể gọingười từ đời ông nội trở lên nhị đời nữa).

Ông tổ đầu tiên hoặc bạn khai sáng sủa tông phái:sơ tổ初祖.

Ông sơ (cha của ông cố):cao tổ phụ高祖父.

Bà sơ (mẹ của ông cố):cao tổ mẫu高祖母.

Cha của ông nỗ lực ngoại:ngoại cao tổ phụ外高祖父.

Mẹ của ông cố ngoại:ngoại cao tổ mẫu外高祖母.

Ông nạm (cha của ông nội):tằng tổ曾祖, tằng tổ phụ曾祖父.

Bà nuốm (mẹ của ông nội):tằng tổ mẫu曾祖母.

Ông cụ (cha của ông ngoại):ngoại tằng tổ phụ外曾祖父.

Bà vắt (má của ông ngoại):ngoại tằng tổ mẫu外曾祖母.

Ông bà (cha bà mẹ của cha mẹ mình):tổ祖.

Ông bà nội:tổ phụ mẫu祖父母.

Ông nội:nội tổ phụ內祖父.

Bà nội:nội tổ mẫu內祖母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, còn gọi là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, nói một cách khác là Ngoại Bà外婆.

Bà ơi (tiếng call bà):a bà阿婆.

Tiếng xưng ông nội mình với người khác:gia tổ家祖.

Tiếng xưng bà nội mình so với người khác:gia tổ mẫu家祖母.

Tiếng xưng ông nội sẽ chết:nội tổ khảo內祖考.

Tiếng xưng bà nội sẽ chết:nội tổ tỷ內祖妣.

Ông nội vợ:nhạc tổ phụ岳祖父.

Bà nội vợ:nhạc tổ mẫu岳祖母.

Tiếng xưng ông nội vợ đã chết:nhạc tổ khảo岳祖考.

Tiếng xưng bà nội vk đã chết:nhạc tổ tỷ岳祖妣.

Ông bà ngoại:ngoại tổ phụ mẫu外祖父母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, còn gọi là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, còn gọi là ngoại bà外婆.

Tiếng xưng ông ngoại vẫn chết:ngoại tổ khảo外祖考.

Tiếng xưng bà ngoại đã chết:ngoại tổ tỷ外祖妣.

CHA MẸ

Cha mẹ (tiếng kính xưng):cao đường高堂,đường thượng堂上.

Cha mẹ:song thân雙親, xuân huyên椿萱.

Cha:xuân đình椿庭.

Cha (con gọi):phụ thân父親.

Cha ruột:thân phụ親父, sinh phụ生父.

Cha ghẻ, phụ thân kế:kế phụ繼父.

Cha nuôi:nghĩa phụ義父,giả phụ假父, nói một cách khác làdưỡng phụ養父.

Cha đỡ đầu:nghĩa phụ義父.

Cha tôi (tiếng xưng thân phụ mình đối với người khác):gia phụ家父,gia nghiêm家嚴.

Cha chết chưa chôn:cố phụ故父.

Cha bị tiêu diệt đã chôn:hiển khảo顯考.

Cha chết đã lâu:tiên phụ先父,tiên khảo先考.

Bạn của cha:phụ chấp父執.

Mẹ:nương娘,mẫu thân母親, nội thân內親.

Mẹ:a mẫu阿母(còn dùng làm chỉ vú em, vú nuôi, nhũ mẫu).

Mẹ ruột:Sanh mẫu生母,từ mẫu慈母,thân mẫu親母:

Mẹ chính(con dòng thiết yếu và thứ gọi vợ lớn của cha):đích mẫu嫡母.

Mẹ sản phẩm (con dòng bao gồm và thứ hotline vợ nhỏ tuổi của cha):thứ mẫu庶母.

Mẹ ghẻ:kế mẫu繼母.

Mẹ kế:vãn nương晚娘.

Mẹ kế, chị em ghẻ:di nương姨娘.

Mẹ nuôi:dưỡng mẫu養母.

Mẹ có ck khác:giá mẫu嫁母.

Mẹ bị phụ vương từ bỏ:xuất mẫu出母.

Mẹ chết chưa chôn:cố mẫu故母.

Mẹ chết đã chôn:hiển tỉ顯妣.

Người mẹ đã chết:tiên mẫu先母,tiên tỉ先妣, tiên từ先慈,hiển tỉ顯妣.

Tiếng tín đồ cư tang bà bầu tự xưng:ai tử哀子.

Con của vợ bé dại kêu vk lớn của phụ thân là:đích mẫu嫡母.

Vợ nhỏ nhắn của cha:thứ mẫu次母hay chư mẫu諸母.

Vú em, vú nuôi:nhũ mẫu乳母, nãi ma奶媽.

Tiếng xưng bà mẹ mình so với người khác:gia mẫu家母,gia từ家慈.

Tiếng chỉ cha mẹ người đối diện:lệnh đường令堂.

Tiếng gọi cha người khác:lệnh nghiêm đường令嚴堂, lệnh thông đường令通?堂,lệnh xuân đường令椿堂.

Tiếng tôn xưng mẹ người khác:lệnh mẫu令母,lệnh từ令慈,tôn đường尊堂, lệnh từ đường令慈堂, huyên đường萱堂,lệnh huyên đường令萱堂.

Tiếng gọi em gái tốt chị của mẹ:di nương姨娘, còn được gọi làtòng mẫu從母.

Tiếng gọi bà bầu của bằng hữu hoặc của người sử dụng đồng học:bá mẫu伯母.

Tiếng gọi bạn thiếp của cha:di mẫu姨母.

Tiếng gọi phụ vương của bạn lớn tuổi hơn mình:bá phụ伯父.

Tiếng gọi thân phụ của anh em hoặc chúng ta đồng học:bá phụ伯父.

Tiếng hotline em gái tốt chị của mẹ:di mẫu姨母.

Tiếng gọi chị em của bạn bè hoặc của người tiêu dùng đồng học:bá mẫu伯母.

ANH CHỊ EM

Anh (cùng ruột thịt):huynh兄.

Anh em:huynh đệ兄弟, côn đệ昆弟.

Anh với em gái:huynh muội兄妹.

Anh em ruột:bào huynh đệ胞兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh cả, anh trưởng:bá伯,đại huynh大兄,đại ca大哥.

Anh: ca哥, ca ca哥哥.

Anh học thuộc thầy:sư huynh師兄.

Anh em ruột:thân huynh đệ親兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh họ:biểu ca表哥.

Anh tôi (tiếng hotline anh khi nói chuyện với bạn khác):gia huynh家兄.

Anh tôi (khiêm từ):tệ huynh敝兄.

Anh (tiếng tôn xưng anh trai người khác):lệnh huynh令兄.

Anh em chúng ta (con chú bác):đích đường huynh đệ嫡堂兄弟, đường huynh đệ堂兄弟hay tòng huynh đệ從兄弟.

Anh em họ (con cô, nhỏ cậu, nhỏ dì):biểu huynh đệ表兄弟.

Anh em cùng một cụ:tụng đường從堂.

Anh em và một kị:tái tụng đường再從堂.

Anh và em trai của vợ:nội huynh đệ內兄弟.

Người lũ anh:huynh trưởng兄長.

Chị:tỉ姊,tỉ tỉ姊姊, thơ thơ姐姐.

Chị em gái:tỉ muội姊妹.

Chị em ruột:bào tỉ muội胞姊妹.

Chị ruột:bào tỉ胞姊.

Chị:tỉ姊, tỉ tỉ姊姊.

Chị (gọi thân mật):hiền tỉ賢姊.

Chị gái kết nghĩa:nghĩa tỉ義姊

Chị họ:biểu tỉ表姊.

Chị em họ (con cô, nhỏ cậu, nhỏ dì):biểu tỉ muội表姊妹.

Em trai:đệ弟.

Em trai ruột:bào đệ胞弟, còn gọi là xá đệ舍弟.

Em (tiếng gọi fan khác một bí quyết thân mật):tiểu lão đệ小老弟.

Em trai của tín đồ khác (tiếng tôn xưng em trai bạn khác):lệnh đệ令弟.

Em tôi (tiếng xưng em mình đối với người khác):gia đệ家弟.

Em trai (tiếng bạn anh gọi em trai):thúc叔.

Em trai (tiếng chị dâu call em trai của chồng):thúc叔.

Em trai của chồng:đệ娣.

Em trai (tiếng tôn xưng em trai fan khác):lệnh đệ令弟.

Em trai họ:biểu đệ表弟.

Em nó (khiêm từ, tiếng để gọi những người thân, hay được sử dụng cho hàng dưới mình):xá đệ舍弟.

Em gái:muội妹, tè muội小妹.

Em gái ruột:bào muội胞妹,còn điện thoại tư vấn là xá muội舍妹.

Em gái (gọi thân mật):hiền muội賢妹.

Em gái - ngày xưa chị em cùng lấy một chồng, chị hotline em là:đễ娣.

Em gái - xa xưa phiếm xưng em gái là:đễ娣, còn được gọi là muội muội妹妹.

Em gái kết nghĩa, em gái nuôi:nghĩa muội義妹.

Em gái họ:biểu muội弟妹.

Tiếng tôn xưng em gái bạn khác:lệnh muội令妹.

Tiếng người ông xã gọi em gái của vợ mình:di muội姨妹.

Anh em chú bác:đồng mặt đường huynh đệ同堂兄弟(gọi tắt là mặt đường huynh đệ堂兄弟),

Anh em cùng một cụ:tụng đường從堂.

Anh em và một kị:tái tụng đường再從堂.

DÂU RỂ

Chàng rể:sanh甥, tế壻, thiếu nữ tế女婿.

Người rể nhân từ tài:hiền tế賢婿.

Con rể:bán tử半子.

Ông gia và con rể:cữu sanh舅甥.

Ôngnhạc:nhạc trượng岳丈.

Người nam nhi ở rể nơi nhà vợ:chuế tế贅壻.

Anh rể:tỉ trượng姊丈, tỉ phu姊夫.

Anh rể (tiếng xưng hô giữa đồng đội rể):khâm huynh襟兄.

Em rể:muội trượng妹丈, muội phu妹夫,còn điện thoại tư vấn là khâm đệ襟弟.

Em rể (tiếng xưng hô giữa đồng đội rể):khâm đệ襟弟.

Nàng dâu:phụ婦.

Dâu lớn, dâu cả:trưởng tức長媳.

Dâu thứ:thứ tức次媳.

Dâu út:quý tức季媳

Bà sui:thân gia mẫu親家母.

Chị dâu:tẩu嫂,tẩu tẩu嫂嫂.

Chị dâu (tiếng bọn bà gọi chị dâu):mỗ姆.

Chị dâu (tiếng xưng chị dâu mình đối với người khác):gia tẩu家嫂.

Chị dâu:tẩu嫂,tợ phụ似婦,tẩu tử嫂子,huynh tẩu兄嫂.

Em dâu:đệ phụ弟婦,đệ tức弟媳.

Con dâu:nữ tế女婿,tức phụ媳婦.

VỢ CHỒNG

Vợ:thê妻,phụ婦.

Vợ (cách call thông tục):gia tiểu家小.

Vợ con: cung thất宮室,thê tử妻子,gia tiểu家小.

Vợ chính, vợ cả, vk lớn:đích thê嫡妻,chính thê正妻,phát thê髮妻, chủ yếu thất正室haychủ phụ主婦(từ này còn dùng để gọi nàng chủ nhân).

Vợ sau, vk lẽ:kế thất繼室.

Vợ lẽ, thiếp (ngày xưa):di thái thái姨太太.

Vợ lẽ, cô gái hầu, thiếp:tiểu小.

Vợ bé, bà xã hầu, thiếp:thứ thê:次妻, trắc thất測室,bàng thê傍妻.

Vợ bị ông chồng bỏ:xuất thê出妻.

Vợ (người ông xã gọi):phu nhân夫人,nội tử內子, nội nhân內人, luôn tiện nội賤內.

Vợ (người chồng gọi thân mật):hiền thê賢妻, ái thê嬡妻, nương tử娘子.

Tiếng tôn xưng đối với vợ:phu nhân夫人.

Vợ vụng của bản thân mình (cách nói khiêm tốn):拙妻chuyết thê, chuyết kinh拙荊.

Từ gọi người vợ:nội tướng內相.

Từ hotline họ hàng mặt vợ:nội thân內親.

Gia đình bên vợ:nhạc gia岳家(từ này thường xuyên hiểu làm cho làcha vợ).

Cha vợ:nhạc phụ岳父, còn gọi là trượng nhân丈人,ngoại phụ外父,nhạc trượng岳丈hay trượng nhân phong丈人峰(do ngọn núi Trượng Nhân phong丈人峯có hình dạng hệt như ông già nên phụ thân vợ được gọi là nhạc trượng, trượng nhân phong).

Cha vợ (sống):nhạc phụ岳父.

Cha bà xã (chết) :ngoại khảo外考.

Mẹ vợ:ngoại cô外姑, còn gọi là ngoại mẫu外母.

Mẹ vk (sống):nhạc mẫu岳母.

Mẹ bà xã (chết):ngoại tỉ外妣.

Anh vợ:thê huynh妻兄, đại cựu大舅, nước ngoài huynh外兄.

Chị vợ:đại di大姨.

Em trai của vợ:ngoại đệ外弟,thê đệ妻弟, tè cựu tử小舅子.

Em gái của vợ:tiểu di tử小姨子, thê muội妻妹.

Tiếng người ck gọi em gái của bà xã mình:di muội姨妹.

Anh với em trai của vợ:nội huynh đệ內兄第.

Vợ của tín đồ anh:tự phụ姒婦.

Vợ của bạn em:đệ phụ娣婦.

Vợ chồng:đồng thất同室,gia thất家室, phu thê夫妻.

Vợ chồng, song lứa:kháng lệ伉儷.

Vợ ông xã (tiếng điện thoại tư vấn vợ ông xã người khác một phương pháp lịch sự):hiền kháng lệ賢伉儷.

Chồng:phu夫.

Chồng (người vợ gọi):郎lang, lang quân郎君, tướng mạo công相公,lương nhân良人,phu tế夫壻,trượng phu丈夫,lương phu良夫.

Chồng trước:tiền phu前夫.

Cha người mẹ chồng:cô chương姑嫜, cữu cô舅姑, công cô公姑, công bà公婆.

Cha chồng:chương嫜, chương phụ嫜父, quân phụ君父, công công公公.

Mẹ ông xã (cách bé dâu gọi):cô姑.

Mẹ chồng:quân mẫu君母.

Vợ gọi mẹ chồng là: đại gia大家.

Anh chồng (đàn bà gọi):bá伯,đại bá大伯,phu huynh夫兄.

Chị chồng:đại cô大姑.

Em trai của chồng:phu đệ夫弟, tiểu thúc小叔.

Em gái của chồng:tiểu cô小姑.

Em gái của ông xã (cách chị dâu gọi):cô姑.

Vợ của em chồng:tiểu thẩm小嬸.

Chồng điện thoại tư vấn người bà xã của bằng hữu vợ bản thân là:cữu tẩu舅嫂.

Tiếng xưng hô đối với người khác nhằm chỉ người vợ của mình:nội nhân內人haynội tử內子.

CHÚ - THÍM - BÁC

Chú hoặc bác trai nói chung:chư phụ諸父.

Từ gọi bình thường chú và bác:thúc bá叔伯.

Chú:thúc叔, thúc thúc叔叔.

Chú:thúc phụ叔父.

Chú ruột:thúc phụ叔父, mặt đường thúc堂叔(mình trường đoản cú xưng là con đường Tôn堂孫).

Chú hai:nhị thúc二叔.

Chú vợ:thúc nhạc叔岳.

Tiếng xưng chú mình so với người khác:gia thúc家叔.

Tiếng tôn xưng chú người khác:lệnh thúc令叔.

Chú của phụ thân mình:tổ thúc祖叔.

Thím (vợ của chú):thẩm嬸.

Thím (vợ của em chồng):tiểu thẩm小嬸.

Bác:bá伯, bá bá伯伯.

Bác (anh của cha):bá phụ伯父.

Bác ruột:đường bá堂伯(mình trường đoản cú xưng là con đường tôn堂孫).

Bác gái (vợ của người anh thân phụ mình):bá mẫu伯母, bá nương伯娘.

Bác vợ:bá nhạc伯岳.

Bác trai của phụ thân mình:tổ bá祖伯.

Bác gái của thân phụ mình:tổ cô祖姑.

CẬU - MỢ - CÔ - DƯỢNG - DÌ

Cậu (anh em trai của mẹ):cữu phụ舅父.

Cậu vợ:cựu nhạc舅岳.

Cậu cùng cháu:cữu sanh舅甥.

Mợ (vợ của cậu):cữu mẫu舅母,cữu ma舅媽, nói một cách khác là cấm妗.

Từ call chungcô, thím hay bác bỏ gái:chư mẫu諸母.

Cô/dì:a di阿姨(cô ba là tam di三姨, cô tứ là tứ di四姨).

Cô (chị, em gái của cha):cô姑,thân cô親姑, con đường cô堂姑.

Tiếng tôn xưng tín đồ cô phệ tuổi:cô trượng姑丈.

Tiếng con cháu tự xưng với cô:đường tôn堂孫.

Dượng (chồng của cô):cô trượng姑丈, tôn trượng尊丈.

Dượng (chồng của dì):di trượng姨丈, biểu trượng表丈.

Dượng (chồng sau của mẹ):cô trượng姑丈.

Dì (chị tốt em gái mẹ):di姨.

Dì (chị giỏi em gái vợ):di姨.

Tiếng tôn xưng bạn dì to tuổi:di trượng姨丈.

CON – CHÁU - CHÍT - CHẮT

Con mẫu (cha chị em gọi):hài tử孩子, hài nhi孩兒.

Con trưởng đích:trủng tử冢子,trủng tự冢嗣.

Con của vk lớn:đích tử嫡子.

Con của vk nhỏ:thứ tử庶子.

Con thứ:chi tử支子(trừ bé đầu lòng, những con khác điện thoại tư vấn là chi tử支子).

Con đồ vật hai:trọng tử仲子.

Con trai trưởng (con cả = vật dụng hai):trưởng tử長子, trưởng nam長男.

Con trai trưởng của cái thứ (vợ nhỏ):trưởng trang bị tử長庶子.

Con trai máy hai của chiếc thứ (vợ nhỏ):thứ vật dụng tử次庶子.

Con trai thứ ba của dòng thứ (vợ nhỏ):tam đồ vật tử三庶子.

Con trai kế (kế trưởng nam):thứ nam次男, vật dụng tử次子.

Con trai của bà xã hai, bà xã ba, vợ tư…gọi là:thứ nam庶男,thứ tử庶子. (Chú ý: “thứ”庶ở trên đây viết không giống chữ “thứ”次trong đàn ông kế (cũng điện thoại tư vấn là đồ vật nam次男hay đồ vật tử次子).

Con trai thứ bố (kế máy nam):tam nam三男, tam tử三子.

Con trai thứ tư:tứ nam四男: nói một cách khác là tứ tử四子.

Con trai út:quý nam季男, vãn nam晚男,ấu nam幼男, ấu tử幼子.

Con trai tôi, con cháu nó (khiêm từ- tiếng phụ huynh xưng conmình với người khác):tiểu nhi小兒.

Con gái lớn:trưởng nữ長女.

Con gái lắp thêm hai (kế trưởng nữ):thứ nữ次女.

Con gái của vợ hai, bà xã ba, vợ tư…gọi là:thứ nữ庶女(chữ “thứ”次viết không giống “thứ”次sử dụng cho phụ nữ thứ hai).

Con gái sản phẩm ba:tam nữ三女.

Con gái trang bị tư:tứ nữ四女.

Con gái út:quý nữ季女, vãn nữ晚女,ấu nữ幼女.

Con gái chưa xuất hiện chồng:sương nữ孀女.

Con gái không lấy chồng, còn trinh:xử nữ處女, còngọi là xử tử處子.

Con gái đã bao gồm chồng:giá nữ嫁女.

Con gái yêu mến, được sủng ái:ái nữ愛女,kiều nữ嬌女.

Tiếng tôn xưng đàn bà người khác:lệnh ái令嬡, lệnh viên令媛, thiên kim千金, lệnh thiên kim令千金.

Con mồ côi:cô tử孤子, cô nữ孤女.

Con không cha mẹ và đàn bà góa:cô sương孤孀, cô quả孤寡.

Con mồ côi bà mẹ tự xưng là:ai tử哀子, ai nữ哀女.

Con không cha mẹ cả phụ vương và bà mẹ tự xưng là:cô ai tử孤哀子, cô ai nữ孤哀女.

Con không cha mẹ cha:孤子cô tử (người nhằm tang thân phụ mà bà mẹ còn sinh sống tự xưng là cô tử孤子).

Con nuôi:giả tử假子, dưỡng tử養子,nghĩa tử義子,恩兒ân nhi.

Con bà xã lẽ:thứ tử庶子.

Con từ xưng với bố mẹ là:nhi兒.

Con từ xưng với phụ vương ghẻ là:chấp tử執子.

Cha người mẹ gọi con cháu là:nhi兒.

Tiếng gọi người con yêu mến:ái nhi愛兒.

Con trai của mình:nhi tử兒子.

Tiếng gọi bé của bạn bè mình:hiền điệt賢姪, thay điệt世姪.

Tiếng tôn xưng con bạn khác:công tử公子, lệnh lang令郎.

Con hư hỏng:bại tử敗子.

Con của ông xã hoặc vợ trước:giả tử假子.

Con đỏ:兒子nhi tử.

Tiếng từ bỏ xưng của bé (trai với gái) đối với thân phụ mẹ:hài nhi孩兒.

Tiếng gọi con trai của mình:兒子nhi tử.

Con trưởng của vợ cả hay con của bà xã cả:đích tử嫡子.

Con lai (cha người mẹ không thuộc huyết thống chủng tộc):hỗn huyết nhi混血兒.

Con trai của cậu (anh giỏi em của mẹ):nội huynh đệ內兄弟.

Con cháu nói chung:nhi tôn兒孫.

Cháu:điệt姪,tòng tử從子.

Cháu (con của anh hay em trai mình):điệt nữ姪女, điệt tử姪子.

Cháu trưởng:đích tôn嫡孫, trưởng tôn長孫.

Cháu nội:nội tôn內孫.

Cháu ngoại:sanh甥, nước ngoài tôn外孫.

Cháu nối cái xưng là:đích tôn嫡孫.

Cháu họ:biểu điệt表姪,tức là bé của bằng hữu họ (con cô, bé cậu bé dì) hoặc người mẹ họ (con cô, bé cậu, nhỏ dì).

Cháu gọi là cậu:sanh甥.

Cháu xa:côn tôn昆孫.

Cháu rể:sanh tế甥婿.

Cháu đời trang bị tám:nhưng tôn仍孫.

Cháu nó (khiêm từ, tiếng nhằm gọi các người thân, hay được sử dụng cho hàng dưới mình):xá điệt舍姪.

Cháu của anh:côn tôn昆孫.

Cháu của chú ấy và chưng tự xưng là:Nội điệt內姪.

Cháu từ bỏ xưng với bác bỏ của phụ thân là:vân tôn云孫.

Tiếng tôn xưng con cháu trai bạn khác:lệnh điệt令姪.

Vợ cháu mình:điệt phụ姪婦, còngọi là điệt nhi tức phụ姪兒媳婦.

Chắt (con của con cháu nội hay con cháu ngoại):tằng tôn曾孫.

Chít (cháu sáu đời, bé của chút, chắt):huyền tôn玄孫.

THẦY TRÒ – HỌC HÀNH

Thầy dạy dỗ học (tiếng xưng hô tỏ ý tôn thờ hoặc thân mật):lão sư老師.

Người nữ sư phụ trách khuyên bảo con đơn vị quý tộc (ngày xưa):phó mẫu傅母.

Người lũ bà nuôi dạy con cái thay cho những người khác:phó mẫu傅母, bảo mỗ保姆.

Em thuộc tổ:đường đệ堂弟.

Môn đồ, học trò:đệ tử弟子, đồ vật đệ徒弟. Môn sanh門生, học sanh學生.

Con em nhà cái dõi học tập đỗ đạt:thư hương thơm môn đệ書香門第.

Học đưa hoặc quan liêu viên từ bỏ xưng (khiêm từ):học sinh學生.

Tiếng gọi sư phụ của bạn khác:lệnh sư令師.

Tiếng hotline anh hoặc sư huynh của sư phụ:sư bá師伯.

Tiếng hotline em trai hoặc sư đệ của sư phụ:sư thúc師叔.

Tiếng điện thoại tư vấn học trò giỏi:cao đệ高弟,高徒cao đồ.

Tiếng mĩ xưng nhằm gọi nhỏ em, đồ gia dụng đệ fan khác:cao túc高足hay thượng túc上足.

Tiếng học tập trò kính xưng cùng với thầy:ân sư恩師.

Học trò xưng thầy vẫn chết:tiên sư先師.

Người đầu tiên sáng lập ra một nghề, coi như ông tổ của nghề đó call là:tiên sư先師.

Bậc thầy nổi tiếng:danh sư名師.

Bậc thầy tài đức:lương sư良師.

Ông thầy học:tiên sinh先生.Anh (học thuộc thầy):sư huynh師兄.

Chị (học cùng thầy):sư tỷ師妣.

Em trai (học cùng thầy):sư đệ師弟.

Em gái (học cùng thầy):sư muội師妹.

NAM NỮ

Đàn ông nói chung:sĩ phu士夫,trượng phu丈夫.

Người bầy ông con trẻ tuổi:sĩ phu士夫.

Người lũ ông thông dâm với những người khác:gian phu奸夫, còn viết là姦夫.

Đàn bà, nhỏ gái:nhi nữ兒女.

Đàn bà góa:cô sương孤孀.

Con côi và đàn bà góa:cô quả孤寡.

Người đàn bà có ck đánh trận địa điểm xa:chinh phụ征婦.

Người bọn bà nuôi trẻ:nhũ mỗ乳姆.

Nữ nhà nhân:chủ phụ主婦.

Tiếng tôn xưng thiếu nữ đã có chồng:phu nhân夫人.

Tiếng call chung bầy bà nhỏ gái:cô姑.

Tục gọi phụ nữ chưa ông xã là:cô姑.

Tiếng trường đoản cú xưng hoặc xưng call người thiếu phụ khác:cô姑.

Tiếng hotline tôn trọng dành riêng cho phụ nữ:thái cô太家.

Tiếng gọi người nữ:cô nương姑娘.

Cô nương nhà (tiếng xưng gọi bạn khác):cô nương gia姑娘家.

Tiếng tôn xưng phụ nữ:đại gia大家.

Từ tôn xưng phụ nữ đã có ông xã và ngang tuổi cùng với mẹ:đại thẩm大嬸.

Tiếng xưng hô đối với đàn bà ngang hàng hoặc gồm tuổi gần bởi tuổi phụ thân mình:chư mẫu諸母.

TRẺ EM

Trẻ em:nhi đồng兒童.

Trẻ con bé dại dại:cúc tử鞠子.

Bé trai, nhỏ bé gái:anh nhi嬰兒.

Trẻ sơ sinh:anh nhi嬰兒.

Trẻ con:hài tử孩子,nhi tử兒子, hài nhi孩兒.

Trẻ mất phụ thân mẹ, không một ai che chở:cô lộ孤露.

Trẻ mồ côi (mất thân phụ hoặc mất cả phụ thân và mẹ):cô nhi孤兒.

Đứa bé:tiểu hài nhi小孩兒.

Bé gái:nữ hài nhi女孩兒.

Bé trai:nam hài nhi男孩兒.

Lũ trẻ, lũ trẻ (tiếng bậc tôn trưởng xưng hô với hậu bối):nhi tào兒曹.

Chú nhỏ xíu nhà (tiếng xưng gọi fan khác):tiểu hài tử gia小孩子家.

TUỔI TÁC – CẤP BẬC

Tiếng tôn xưng người đàn ông mập tuổi: lão trượng老丈(cụ già), lão tẩu老叟(cụ già), trượng nhân丈人(ông già).

Ông cụ:lão công công老公公.

Ông nọ (phiếm chỉ - giờ đồng hồ gọi bầy ông béo tuổi):mỗ ông某翁.

Bậc trên bản thân mà tất cả tuổi hotline là:trưởng lão長老.

Người già không nhỏ cháu nhằm nương tựa:cô lão孤老.

Anh (tiếng gọi bầy ông lớn tuổi hơn mình):huynh兄.

Anh (tiếng gọi thân mật):hiền huynh賢兄.

Anh (tiếng tôn xưng fan nam cùng lứa):ca哥.

Anh kết nghĩa, anh nuôi:nghĩa huynh義兄.

Tiếng xưng hô của tín đồ nhiều tuổi (trưởng bối長輩) so với người không nhiều tuổi (vãn bối晚輩):hài nhi孩兒.

Em (tiếng gọi thân mật):hiền đệ賢弟.

Em (khiêm từ, người thiếu phụ tự xưng với những người dân ngang hàng):muội妹.

Con trai, bầy ông trong thân thích, thuộc lứa mà nhỏ dại tuổi hơn mình gọi là:đệ弟.

Tiếng tôn xưng người bầy ông trung niên hoặc rộng tuổi phụ vương mình:lão bá老伯.

Tiếng call người bé dại tuổi:tiểu tử小子.

Phiếm chỉ người tuổi nhỏ:đệ tử弟子.

Bậc trưởng bối gọi người sinh sau là:nhi兒.

Từ chỉ fan vị thành niên:hài tử孩子

Tiếng tôn xưng bạn trên:các hạ閣下.Ngày xưa, bậc dưới đối với bậc trên hoặc những người dân ngang vai kính xưng với nhau là:túc hạ足下.

BẠN BÈ

Bạn cũ:cựu hữu舊友, còn gọilà cựu giao舊交.

Bạn bè cũ:cố cựu故舊, còn gọi làcố giao故交, nạm tri故知.

Bạn bè thuộc chí hướng:chấp hữu執友.

Bạn bè kết làm anh em:khế huynh đệ契兄弟.

Tiếng tôn xưng để gọi anh em bạn:nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng kính xưng giữa chúng ta hữu):huynh兄.

Anh chúng ta nhân đức (tiếng kính xưng giữa các bạn hữu): nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng bằng hữu tôn xưng với nhau):các hạ閣下, huynh đài兄臺.

Anh/bạn:các hạ閣下,

Kẻ bầy em này (tiếng trường đoản cú xưng nhã nhặn với bạn bè):ngu đệ愚弟.

Em (tiếng dùng làm gọi đồng đội nhỏ tuổi rộng mình):hiền đệ賢弟.

Tiếng để gọi cha của bạn bè hoặc bạn đồng học:bá phụ伯父.

Chị (tiếng kính xưng đối với vợ của khách hàng hoặc đối với đàn bà nói chung):tẩu嫂.

Nhà chị (để gọi bà xã bạn):tẩu phu nhân嫂夫人.

TÔN GIÁO – TU HÀNH

Một đoàn thể môn đồ Phật hotline là:tăng-già僧伽(theo lý lẽ định bốn vị sư trở lên bắt đầu gọi là Tăng già).

Bậc tu hành theo Phật giáo tất cả đạo hạnh lớn:cao tăng高僧.

Nhà sư:nạp衲.

Tiếng nhà sư già từ bỏ xưng:lão nạp老衲.

Tiếng nhà sư phái nam tự xưng (khiêm từ):bần tăng貧僧.

Tiếng đạo sĩ hoặc bên sư nam giới tự xưng (khiêm từ):bần đạo貧道.

Tiếng cô gái đạo sĩ từ xưng:bần đạo貧道.

Tiếng ni sư tự xưng (khiêm từ):bần ni貧尼.

Phụ con gái xuất gia tu hành:ni cô尼姑, đạo cô道姑.

Tiếng tôn xưng bên tu hành, đạo sĩ:pháp sư法師, thiền sư禪師.

Tiếng tôn xưng hòa thượng, cao tăng:đại sư大師.Tiếng tôn xưng đạo sĩ:chân nhân真人.

Tiếng hòa thượng, đạo sĩ tự xưng:đệ tử弟子.

NHỮNG TỪ KHÁC

Bà con bên ngoại:nhân thân姻親.

Bà bé bên nội (cùng một họ):nội thân內親.

Bậc học tập giả, bên nghệ thuật có tài lớn:đại sư大師.

Cha mẹ anh em vợ chồng nói chung:lục thân六親.

Chàng tuổi trẻ em (mỹ xưng dành cho người nam):thiếu niên lang少年郎.

Con em đơn vị lương thiện:lương gia tử đệ良家子弟.

Con trai vua chư hầu, nối ngôi cha:thế tử世子.

Cô phụ dâu:bạn nương伴娘, còn được gọi là nữ tân tướng女儐相.

Đầy tớ gọi người chủ là:đại gia大家.

Đầy tớ:tư dưỡng廝養.

Ngày xưa nô bộc hotline chủ là:gia trưởng家長.

Ngày xưa, thiên tử đối với vua chư hầu cùng họ hotline là:bá phụ伯父.

Người gồm học thức:sĩ phu士夫.

Người có học, học tập giả:nho sanh儒生.

Người dẫn đầu trong nhà:gia trưởng家長.

Người mập trẻ nhỏ trong nhà (từ điện thoại tư vấn chung):nhất gia lão tiểu一家老小.

Người mang ơn xưng với những người làm ơn:ân nhi恩兒.

Người phụ rễ:伴郎bạn lang, còn được gọi là nam tân tướng男儐相.

Người gần cận trong nhà, thường xuyên chỉ fan cùng loại họ:nội nhân內人.

Người theo hầu hoặc thị giả điện thoại tư vấn là:chấp dịch執役.

Thiếp của thiên tử:phu nhân夫人.

Thiếu nữ bé dại tuổi:diệu linh cô bé lang妙齡女郎.

Tiếng gọi thân phụ của bạn đang nói chuyện với mình:lệnh tôn令尊.

Tiếng gọi con nhà quý tộc:công tử公子.

Tiếng gọi người khác với ý kính trọng (xã giao):tiên sinh先生.

Tiếng call người tài năng về một cỗ môn:thi bá詩伯(nhà thơ lớn), họa bá畫伯(họa sĩ đại tài).

Tiếng gọi người thân gần:cận thân近親.

Tiếng kính xưng của nô bộc so với bà chủ:nương娘.

Tiếng tôn xưng cố gắng gia tử đệ vào văn chương cổ (tiểu thuyết, hí khúc):công tử公子.

Tiếng tôn xưng lũ bà hoặc fan đã bao gồm chồng:đại nương大娘(bà), di nương姨娘(dì).Tiếng tôn xưng hoàng hậu, quý phi và thanh nữ quí tộc:nương nương娘娘(lệnh bà).

Tiếng tôn xưng vua:bệ hạ陛下.

Tiếng trường đoản cú xưng của vị quan với vua:hạ thần下臣.

Tiếng trường đoản cú xưng đối với trưởng bối:học vãn學晚(kẻ học muộn này), vãn sinh晚生(kẻ ra đời muộn hơn này).

Tiếng từ bỏ xưng khiêm nhường:bỉ phu鄙夫,bỉ nhân鄙人.

Tiếng xưng hô của cận thần hoặc hậu phi đối với hoàng đế:đại gia大家.

Tiếng xưng hô của đầy tớ so với chủ:lang郎.

Tớ gái:nghĩa nô義奴.

Tớ trai:nghĩa bộc義僕.

Tôi (khiêm từ):tẩu走.

Tôi (khiêm từ):tiểu sinh小生,bỉ nhân鄙人, bỉ phu鄙夫.

Tôi (người sinh sống chức vị thấp tự xưng, trong tương lai dùng làm tiếng tự xưng khiêm nhường):tại hạ在下.

Tôi (tiếng người đàn bà tự xưng):tại hạ在下, tiểu nữ小女, bổn cô nương本姑娘.

Xem thêm: " Chảy Máu Chất Xám Tiếng Anh Là Gì Mới Nhất 2022, Chảy Máu Chất Xám

Tôi (tiếng tự xưng của người phụ nữ đã gồm chồng):bổn phu nhân本夫人.