HCl là một hợp chất rất quen thuộc với các bạn yêu thích bộ môn Hóa học. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu hết về HCl, vì thế mà hôm nay chúng tôi mang đến cho các bạn những thông tin về HCl mà đặc biệt Top 5 chất tác dụng được với HCl nhé


*

HCl là gì?

HCl là công thức hóa học của một hợp chất vô cơ có tính axit mạnh có tên axit clohidric. HCl tồn tại dưới hai dạng là lỏng (tạo nên từ sự hòa tan khí hidro clorua trong nước) và khí.

Bạn đang xem: Hcl tác dụng được với những chất nào

Một số tên gọi khác như axit hidrocloric, axit clohydric, cloran, axit muriatic. HCl được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp dược phẩm, xây dựng, hóa học,… Tuy nhiên, khi sử dụng HCl cần hết sức chú ý vì HCl có khả năng ăn mòn mô con người và gây tổn thương đến các cơ quan hô hấp, mắt, da cùng ruột.

Với bản chất là 1 axit mạnh, do đó HCl sẽ làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ khi được tiếp xúc. Đây cũng là đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhất của hầu toàn bộ các axit mạnh. Tuy nhiên, các bjan học sinh cũng cần chú ý là hợp chất HCl chỉ làm quỳ tím đổi màu khi tồn tại ở dạng dung dịch. Còn nếu HCl tồn tại ở dạng khí sẽ không làm quỳ tím đổi sang màu đỏ.

Tác dụng với muối

HCl(Axit clohidric) tác dụng với muối và sẽ tạo ra muối mới và axit mới. Điều kiện để phản ứng xảy ra là axit tạo ra phải yếu hơn HCl, sản phẩm có kết tủa hoặc tạo ra chất khí bay lên. Phương trình phản ứng như sau:

Na2CO­3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑

CaCO­3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

AgNO3 + 2HCl → AgCl↓ + HNO3

2HCl + BaS → BaCl2 + H2S↑

K2CO­3 + 2HCl → 2KCl + H2O + CO2↑

Tác dụng với kim loại

Những kim loại tác dụng với HCl là các kim loại đứng trước Hidro trong bảng tuần hoàn như Fe, Al, Mg. Phản ứng tạo ra muối clorua và giải phóng khí Hidro. Phương trình phản ứng như sau:

2HCl + Mg → MgCl2 + H2↑

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2↑

Tác dụng với bazơ

HCl tác dụng với bazo tạo ra muối và nước. Phương trình phản ứng như sau:

2HCl + 2NaOH → 2NaCl + H2O

2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O

2HCl + Fe(OH)2 → FeCl2 + 2H2O

Tác dụng với oxit kim loại

HCl có khả năng tác dụng với các oxit kim loại như Al2O3, CuO, Fe3O4 tạo ra muối và nước.Phương trình phản ứng như sau:

Fe3O4 + 8HCl → 4H2O + FeCl2+ 2FeCl3

6HCl + Al2O3 →2AlCl3 + 3H2O

2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

Tác dụng với hợp chất có tính oxi hóa

Bên cạnh khả năng oxi hóa khi phản ứng với các kim loại đứng trước Hidro, Axít HCl còn có thể tác dụng với các chất có tính oxy hóa mạnh như KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, KClO3, … Trong phản ứng này, nó giữ vai trò là một chất có tính khử mạnh. Phương trình phản ứng:

6HCl + KClO3 → KCl + 3Cl2↑ + 3H2O

2HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2↑ + H2O

14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2↑ + 7H2O

16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

HCl không tác dụng với chất nào?

Bên cạnh những hợp chất tác dụng được với HCl mà Bilico đã chia sẻ ở phía trên, dưới đây là một số chất không tác dụng được:

Kim loại đứng sau Hidro trong dãy điện hóa: Cu. Ag, Au,….

Muối không tan: Các muối có gốc CO3và PO4nhưng trừ K2CO3và Na2CO3,K3PO4và Na3PO4)


Axit: Không tác dụng với tất cả các axit

Phi kim: Không tác dụng được với phi kim

Oxit kim loại: Không tác dụng được với oxit kim loại

Oxit phi kim: Không tác dụng được với oxit phi kim

Mong rằng qua bài viết Top 5 chất tác dụng được với HCl sẽ giúp bạn cũng cố thêm lại kiến thức với những bạn đã biết và cung cấp thêm kiến thức cho các bạn chưa biết đến hợp chất HCl. Mong rằng các bạn sẽ học tập thật giỏi và hãy theo dõi những bài viết sau của chúng tôi nhé.


Nồng độ cao nhất của dung dịch HCl ở 20oC là

Nhận xét nào sau đây về khí hiđro clorua là không đúng?

Trong các phản ứng hóa học, axit HCl có thể đóng vai trò là

Hợp chất nào sau đây vừa có tính axit vừa có tính khử là:

HCl tác dụng với dãy chất nào sau đây tạo ra khí?

Để loại khí HCl có lẫn trong khí Cl2, ta dẫn hỗn hợp khí qua

Để điều chế khí HCl trong công nghiệp, người ta sử dụng phương pháp:


Để an toàn khi pha loãng H2SO4 đặc cần thực hiện theo cách:

Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Để nhận biết dung dịch H2SO4, người ta thường dùng

Dung dịch HCl không tác dụng với chất nào sau đây?

Trong công nghiệp, sản xuất axitsunfuric qua mấy công đoạn

Công thức hóa học của axit sunfuric là:

Khả năng tan của H2SO4 trong nước là

Chất tác dụng được với dung dịch axit HCl là

Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

Axit clohiđric có công thức hóa học là:

Để phân biệt ba dung dịch HCl, H2SO4, HNO3 , nên dùng


Dãy các oxit nào dưới đây tác dụng được với H2SO4 loãng?

Chất nào có thể dùng để nhận biết axit sunfuric và muối sunfat ?

Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành sản phẩm có chất khí:

Cho 0,1mol kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là:


Tính chất hóa học của HCl” là gì? Nó có tan trong nước không? Có làm quỳ tím đổi màu không? Là chất điện ly mạnh hay yếu? Đây là những câu hỏi Bilico nhận được rất nhiều dành cho chủ đề về Acid Clohidric. Bài viết này chính là câu trả lời đầy đủ nhất cho thắc mắc của bạn. Hãy cùng Bilico tìm hiểu chi tiết nhé. Nào les’t go!!!


*

Tính chất hóa học của HCl

Theo Wikipedia, axit clohydric là một axit vô cơ mạnh, được tạo ra từ sự hòa tan trong nước của khí hydro clorua (HCl). Do vậy, nó mang đầy đủ tính chất hóa học của 1 axit mạnh. Cụ thể như sau:

Làm đổi màu quỳ tímLà 1 chất điện ly mạnhTác dụng với kim loại, muối, bazo, oxit kim loại, các chất có tính oxy hóa cao


*

Mời quý vị tham khảo chi tiết từng tính của loại axit này.

HCl làm quỳ tím chuyển màu gì?

Với bản chất là 1 axit mạnh, do đó HCl làm cho quỳ tím chuyển sang màu đỏ khi tiếp xúc. Đây cũng là đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhất của hầu toàn bộ các axit mạnh.


*

Tuy nhiên, quý vị lưu ý là hớp chất này chỉ làm quỳ tím đổi màu khi tồn tại ở dạng dung dịch. Còn nếu tồn tại ở dạng khí sẽ không làm quỳ tím đổi sang màu đỏ.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Từ Tượng Hình Từ Tượng Thanh Hay Nhất

Là chất điện ly mạnh

HCl có thể tan hoàn toàn trong nước và phân ly cho ra một ion H+ và một ion Cl−. Trong quá trình hòa tan trong nước, ion H+ liên kết với H2O tạo thành ion H3O+. Phương trình:

HCL tác dụng với những chất nào?

Tác dụng với kim loại

Những kim loại tác dụng với HCl là các kim loại đứng trước Hidro trong bảng tuần hoàn như Fe, Al, Mg. Phản ứng tạo ra muối clorua và giải phóng khí Hidro. Phương trình phản ứng như sau:

2HCl + Mg → MgCl2 + H2↑Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2↑

Tác dụng với oxit kim loại

HCl có khả năng tác dụng với các oxit kim loại như Al2O3, CuO, Fe3O4 tạo ra muối và nước.Phương trình phản ứng như sau:

Fe3O4 + 8HCl → 4H2O + FeCl2+ 2FeCl36HCl + Al2O3 →2AlCl3 + 3H2O2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

Tác dụng với muối

Axit clohidric còn có thể tác dụng với muối, tạo ra muối mới và axit mới. Điều kiện để phản ứng xảy ra là axit tạo ra phải yếu hơn HCl, sản phẩm có kết tủa hoặc tạo ra chất khí bay lên. Phương trình phản ứng như sau:

Na2CO­3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑CaCO­3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑AgNO3 + 2HCl → AgCl↓ + HNO32HCl + BaS → BaCl2 + H2S↑K2CO­3 + 2HCl → 2KCl + H2O + CO2↑

Tác dụng với bazơ

HCl tác dụng với bazo tạo ra muối và nước. Phương trình phản ứng như sau:

2HCl + 2NaOH → 2NaCl + H2O2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O2HCl + Fe(OH)2 → FeCl2 + 2H2O

Tác dụng với hợp chất có tính oxi hóa

Bên cạnh khả năng oxi hóa khi phản ứng với các kim loại đứng trước Hidro, Acid HCl còn có thể tác dụng với các chất có tính oxy hóa mạnh như KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, KClO3, … Trong phản ứng này, nó giữ vai trò là một chất có tính khử mạnh. Phương trình phản ứng:

6HCl + KClO3 → KCl + 3Cl2↑ + 3H2O2HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2↑ + H2O14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2↑ + 7H2O16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

HCl không tác dụng với chất nào?

Bên cạnh những hợp chất tác dụng được với HCl mà Bilico đã chia sẻ ở phía trên, dưới đây là một số chất không tác dụng được:

Kim loại đứng sau Hidro trong dãy điện hóa: Cu. Ag, Au,….Muối không tan: Các muối có gốc CO3 và PO4 nhưng trừ K2CO3 và Na2CO3,K3PO4 và Na3PO4)Axit: Không tác dụng với tất cả các axitPhi kim: Không tác dụng được với phi kimOxit kim loại: Không tác dụng được với oxit kim loạiOxit phi kim: Không tác dụng được với oxit phi kim

Trên đây là toàn bộ những giải đáp về chủ đề “tính chất hóa học của HCl“. Hi vọng những chia sẻ chi tiết ở trên đã giúp ích được nhiều cho bạn. Bài viết được hoàn thiện dưới sự cố vấn của các chuyên viên hóa lý chuyên xử lý nước bể bơi của công ty Bilico. Mọi thông tin đóng góp về nội dung bài viết xin để lại comment phía dưới bài viết.