Câu 212211: Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X tất cả hai anđehit no, đối chọi chức, mạch hở, sau đó nhau trong hàng đồng đẳng nhận được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Phương diện khác, lúc đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì nên vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Quý giá của m là

A.

Bạn đang xem: Hidro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm hai andehit

17,8.

B. 24,8.

C. 10,5.

D. 8,8.

Xem thêm: Soạn Văn 10 Truyện An Dương Vương Và Mị Châu Trọng Thủy, Soạn Bài Truyện An Dương Vương Và Mị Châu


Giải bỏ ra tiết:

nhỗn đúng theo anđêhit  = nH2 = ½ = 0,5 mol.

CnH2nO+ (3n-1)/2 O2 →n CO2 + nH2O

0,5 0,25(3n-1)= 0,8 => Số nguyên tử C mức độ vừa phải n = 1,4

manđehit = (1,4.14+16). 0,5 = 17,8g

Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát