tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hiện nay tổng số tuổi của hai bằng hữu là 26 tuổi.Cách đây 4 năm,tuổi anh gấp hai tuổi em.Tính tuổi em hiện nay.

Bạn đang xem: Star

nhớ giải chi tiết nhé ! Cảm ơn nhiều


*

cách đây 4 năm tổng cộng tuổi của hai đồng đội là: 26-(4x2)=18(tuổi)

tổng số phần của tuổi anh và tuổi em 4 năm trước là :1+2=3(phần)

=> tuổi em 4 năm ngoái là: 18:3x1=6(tuổi)

=>tuổi em bây giờ là 6+4=10 (tuổi)


*

tổng số tuổi 2 anh em 4 thời gian trước là: 26-4x2=18

số tuổi của em 4 năm về trước là 18:(1+2)=6

tuổi em hiện nay là:6+4=10


1. Tuổi của Hoa trong tương lai 3 năm cấp 3 lần tuổi của Hoa trước đây 3 năm .Hỏi bây giờ Hoa từng nào tuổi ?

2.Tuổi của cha Nam , bà mẹ Nam với Năm cùng lại là 70 tuổi . Tổng thể tuổi của bà bầu và nam giới là 34 tuổi .Bố hơn Nam 30 tuổi .Tính tuổi mọi người ?

3.Hiện ni em 7 tuổi,anh 13 tuổi . Đến lúc tuổi em bởi tuổi anh hiện nay thì anh từng nào tuổi ?

4.Hiện ni em 4 , anh 10 tuoi . Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em ?

Giúp mình với nhé chiều mình đi học . Cảm ơn nhiều ạ


Hiện nay tổng số tuổi của hai đồng đội là 30 tuổi.Khituổi anh bằng tuổi em hiện giờ thì tuổi anh gấp đôi tuổi em.Tính tuổi em hiện tại nay?

ai trả lời nhanh nhất có thể cho 1like


hiện nay,tuổi ông gấp rất nhiều lần tuổi bố,tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh cùng tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em.tính số tuổi của mỗi cá nhân hiện nay,biết rằng tuổi của ông năm trước hơn tuổi của em thanh lịch năm là 64 tuổi.


Trước đây, vào mức tuổi anh bằng tuổi em bây chừ thì tuổi anh gấp đôi tuổi của em. Toàn bô tuổi cả hai đồng đội hiện nay là 60 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn


hiện nay tổng số tuổi của hai đồng đội la 30.Tìm tuổi em bây giờ biết khi tuổi anh bằng tuổi em thì tuổi anh gấp đôi tuổi em.Ai vấn đáp được thì giải hẳn ra nhé


Trước đây, vào khoảng tuổi anh bằng tuổi em hiện giờ thì tuổi anh gấp hai tuổi của em. Toàn bô tuổi cả hai đồng đội hiện nay là 60 tuổi. Tính tuổi của em hiện tại nay.Trả lời: Tuổi em hiên ni là


Tuổi anh bây giờ là 11 tuổi. Biết trước đó 2 năm, tuổi anh vội 3 lần tuổi em.Tính tuổi em hiện nay nay.


anh hơn em 4 tuổi , sau 3 năm nữa tuổi em bằng ba phần tư tuổi anh . Tính số tuổi của anh ấy và của em hiện nay