Bài viết trình bày phương thức giải theo hai cách Công thức tính điện áp hiệu dụng, cách truyền thống lịch sử và phương pháp sử dụng máy vi tính fx500ES khiến cho bạn làm bài bác tập trắc nghiệm cấp tốc hơn. Đối cùng với dạng bài bác tập này các bạn đọc xem xét tên gọi của các đại lượng và bí quyết tính của những đại lượng đó. Hãy đọc với nofxfans.com cách cách làm tính năng lượng điện áp hiệu dụng.

Bạn đang xem: Hiệu điện thế hiệu dụng

Video bí quyết tính năng lượng điện áp hiệu dụng

File tài liệu đọc hơn về phương pháp tính điện áp hiệu dụng

Tải về

QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐIỆN ÁP HIỆU DỤNG

Phương pháp giải: Dùng những công thức:

Công thức tính U:

*

Công thức tính I:

*

Công thức tính năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch Ví dụ 1. Điện áp để vào nhì đầu một quãng mạch R, L, C ko phân nhánh. Điện áp nhị đầu R là 80V, hai đầu L là 120V, hai bạn dạng tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng nhị đầu đoạn mạch là:

A. 260V B. 140V C. 100V D. 20V

Giải:Điện áp ở nhì đầu đoạn mạch:

*

Đáp án C.

Ví dụ 2: Điện áp luân phiên chiều để vào hai đầu một quãng mạch R, L, C ko phân nhánh. Điện áp hiệu dụng nhị đầu mạch là 100V, nhì đầu cuộn cảm thuần L là 120V, hai phiên bản tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng nhì đầu R là:

A. 260V B. 140V C. 80V D. 20V

*

Đáp án C.

Giải 2 : Sử dụng SOLVE của máy tính Fx 570ES ( COMP: MODE 1 ) SHIFT MODE 1 : Math

Chú ý: Nhập biến đổi X là phím: ALPHA ) : màn hình xuất hiện thêm X

Nhập dấu = là phím : ALPHA CALC :màn hình lộ diện =

Chức năng SOLVE là phím: SHIFT CALC và tiếp đến nhấn phím =

hiển thị công dụng X=

*

Ví dụ 3. Điện áp để vào nhì đầu một quãng mạch R, L, C ko phân nhánh. Điện áp hiệu dụng nhì đầu mạch là 200V, hai đầu L là 240V, hai bạn dạng tụ C là 120V. Điện áp hiệu dụng hai đầu R là:

A. 200V B. 120V C. 160V D. 80V

*

Đáp án C.

Ví dụ 4: đến mạch như mẫu vẽ , năng lượng điện trở R, cuộn dây thuần cảm L với tụ C mắc tiếp liền . Các vôn kế có điện trở rất cao , V1 Chỉ UR=5(V), V2 chỉ UL=9(V), V chỉ U=13(V). Hãy search số chỉ V3 hiểu được mạch gồm tính dung kháng?

A. 12(V) B. 21(V) C. 15 (V) D. 51(V)

*

Giải:áp dụng công thức bao quát của mạch

N

*

Ví dụ 5: cho 1 đoạn mạch RLC không phân nhánh, cuộn dây thuần cảm, độ từ cảm của cuộn dây tất cả thể biến hóa được. Khi thay đổi giá trị của L thì thấy ở thời điểm điện áp hiệu dụng thân hai đầu năng lượng điện trở cực to thì điện áp này gấp bốn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Khi năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại thì điện áp này so với năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu điện trở lúc đó gấp:

A. 4,25 lần. B. 2,5 lần. C. 4 lần. D. 4(sqrt2) lần.

*

ĐÁP ÁN A

Ví dụ 6: mang đến đoạn mạch như hình vẽ, L thuần cảm,

(u_AB=200cos(100pi t+fracpi 2))(V) với (i=I_0cos(100pi t+fracpi 4))(A).

Tìm số chỉ những vôn kế V1 và V2.

*

A. 200V B. 100V C. 200V với 100V D. 100V cùng 200V

Giải: Độ lệch pha của uAB đối với i:

*
Đáp án B.

Ví dụ 7: Đặt một điện áp luân phiên chiều vào nhị đầu đọan mạch L,R,C mắc tiếp nối theo lắp thêm tự kia . Điện áp nhị đầu những đọan mạch đựng L,R cùng R,C lần lượt gồm biểu thức

*

Giải:Vẽ giản đồ vật véc tơ như mẫu vẽ ta có:

*

*

Chọn A

Ví dụ 9: cho mạch điện AB tất cả hiệu điện cố gắng không đổi gồm bao gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm L cùng tụ điện C mắc nối tiếp. điện thoại tư vấn U1, U2 ,U3 thứu tự là hiệu điện rứa hiệu dụng trên R, L cùng C. Biết lúc U1 = 100V, U2 = 200V, U3 = 100 V. Điều chỉnh R để U1 = 80V, khi đó U2 có mức giá trị

A. 233,2V. B. 100(sqrt2)V. C. 50(sqrt2) V. D. 50V.

Giải 1:

*

Chọn A

GIẢI 2:

CHỌN A

Ví dụ 10: một quãng mạch AB tất cả hai đoạn mạch AM cùng MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C tất cả điện dung đổi khác được, đoạn mạch MB là cuộn dây thuần cảm có độ từ bỏ cảm L. Biến đổi C nhằm điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM đạt cực đại thì thấy các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở cùng cuộn dây theo thứ tự là UR = 100(sqrt2)V, UL = 100V. Lúc đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là: A. UC = 100(sqrt3) V B. UC = 100 (sqrt2) V C. UC = 200 V D. UC = 100V

Giải:

*

Chọn C

TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Điện áp để vào nhị đầu một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 100V, hai đầu R là 80V , hai bạn dạng tụ C là 60V. Mạch điện có tính cảm kháng.Tính năng lượng điện áp hiệu dụng nhì đầu L:

A. 200V B. 20V C. 80V D. 120V

Câu 2. Mang lại đọan mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 năng lượng điện áp luân chuyển chiều, người ta đo được các điện áp hiệu dụng ở hai đầu R, L, C lần lượt là UR = 30V; UL = 80V;

UC = 40V Điện áp hiệu dụng UAB ở 2 đầu đoạn mạch là :

A. 30V B. 40V C. 50V D. 150V.

Câu 3: cho một đoạn mạch chuyển phiên chiều nối liền gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L cùng tụ C , đặt vào hai đầu đoạn mạch năng lượng điện áp (u=50sqrt2cos(100pi t)V), thời điểm đó ZL= 2ZC cùng điện áp hiệu dụng nhị đầu năng lượng điện trở là UR = 30V . Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là:

A. 30V B. 80V C. 60V D. 40V

Câu 4: đến mạch điện như hình mẫu vẽ với UAB = 300(V), UNB = 140(V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc φ (cosφ = 0,8), cuộn dây thuần cảm. Vôn kế V chỉ giá bán trị:

*

A. 100(V) B. 200(V)

C. 320(V) D. 400(V)

Câu 5:Chọn câu đúng. Mang lại mạch điện xoay chiều như hình mẫu vẽ (Hình 5). Fan ta đo được các điện áp

UAM = 16V, UMN = 20V, UNB = 8V. Điện áp thân hai đầu đoạn mạch AB là:

*

A. 44V B. 20V C. 28V D. 16V

Câu 6:Chọn câu đúng. Mang đến mach điện xoay chiều như hình vẽ (Hình 6). Người ta đo được các điện áp UAN =UAB = 20V; UMB = 12V.

Điện áp UAM, UMN, UNB thứu tự là:

*

A. UAM = 12V; UMN = 32V; UNB =16V

B. UAM = 12V; UMN = 16V; UNB =32V

C. UAM = 16V; UMN = 24V; UNB =12V

D. UAM = 16V; UMN = 12V; UNB =24V

Câu 7: Đoạn mạch luân phiên chiều gồm điện trở, cuộn dây thuần cảm với tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp bao gồm dạng u = 200(sqrt2) cos (100πt)(V). Măc các Vôn kế theo thứ tự vào các dụng cố kỉnh trên theo sản phẩm tự V1 ,V2 , V3 . Biết V1 với V3 chỉ 200Vvà mẫu điện ngay lập tức qua mạch thuộc pha so với năng lượng điện áp nhị đầu đoạn mạch trên :

1/ Số chỉ của V2 là :

A/ 400V B/ 400(sqrt2)V C/ 200(sqrt2)V D/ 200V

2/ Biểu thức u2 là :

A/ 400cos(100πt + (fracpi 4))V. B/400 cos(100πt – (fracpi 4))V.

Xem thêm: Tiểu Sử Trần Quốc Tuấn - Trần Quốc Tuấn (Bính Tuất 1226

C/400 cos(100πt)V. D/200(sqrt2)cos(100πt +(fracpi 2))V

3/ Biểu thức u3 là :

A/ 200 cos (100πt – (fracpi 2))V. B/ 200(sqrt2)cos (100πt – (fracpi 2) )V.

C/ 200 cos(100πt )V. D/ 200(sqrt2)cos (100πt + (fracpi 2) )V

Câu 8: đến đoạn mạch điện bao gồm điện trở thuần R , cảm thuần L ,tụ điện C thông liền , đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp hiệu dụng 100(sqrt2)V , Vôn kế nhiệt độ đo điện áp các đoạn: 2 đầu R là 100V ; 2 Đầu tụ C là 60V thì số chỉ vôn kế khi mắc thân 2 đầu cuộn cảm thuần L là

A. 40V B. 120V C. 160V D. 80V

Câu 9: Đặt vào nhị đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng không thay đổi thì năng lượng điện áp hiệu dụng trên các thành phần R, L, và C đều cân nhau và bằng 20V . Khi tụ bị nối tắt thì địện áp hiệu dụng nhì đầu năng lượng điện trở bằng: