Cho ba vectơ (overrightarrowa,) (overrightarrowb), (overrightarrowc) đều không giống vec tơ (overrightarrow0). Các khẳng định dưới đây đúng giỏi sai?


Nếu nhì vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương với (overrightarrowc) thì (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Bạn đang xem: Hình 10 bài 1

Phương pháp giải:

+) nhị vecto được hotline là cùng phương nếu giá của chúng tuy vậy song hoặc trùng nhau.

+) hai vecto cùng phương thì chúng chỉ rất có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

Lời giải đưa ra tiết:

Gọi theo vật dụng tự (Delta _1,Delta _2,Delta _3) là giá của các vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb), (overrightarrowc)

(overrightarrowa) cùng phương với (overrightarrowc) ( Rightarrow Delta _1//Delta _3) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _3)) (1)

(overrightarrowb) cùng phương với (overrightarrowc) (Rightarrow Delta _2//Delta _3) ( hoặc (Delta _2 equiv Delta _3) ) (2)

Từ (1), (2) suy ra (Delta _1//Delta _2) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _2) ), theo có mang hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Vậy câu a) đúng.


LG b


Video trả lời giải


Nếu (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng ngược phía với (overrightarrowc) thì (overrightarrowa) và (overrightarrowb) cùng hướng.

Phương pháp giải:

+) Để chứng tỏ hai vecto ngược phía ta chứng tỏ chúng cùng phương và có hướng ngược nhau

Lời giải chi tiết:

Gọi theo lắp thêm tự (Delta _1,Delta _2,Delta _3) là giá của các vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb), (overrightarrowc)

(overrightarrowa) ngược phía với (overrightarrowc) ( Rightarrow Delta _1//Delta _3) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _3)) (1)

(overrightarrowb) ngược hướng với (overrightarrowc) (Rightarrow Delta _2//Delta _3) ( hoặc (Delta _2 equiv Delta _3) ) (2)

Từ (1), (2) suy ra (Delta _1//Delta _2) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _2) ), theo quan niệm hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 4

Mà (overrightarrowa,) (overrightarrowb) cùng ngược phía với (overrightarrowcRightarrow overrightarrowa) và (overrightarrowb) cùng hướng.