Trong lịch trình hóa 11, chương Sự năng lượng điện li giữ kiến thức chủ chốt của cả học kì 1. Do vậy, không chỉ là nắm vững vàng lí thuyết mà các em yêu cầu nắm được cả phần bài xích tập chương 1. Dưới đây Kiến guru hỗ trợ cho các em Các dạng bài xích tập hóa 11 chương 1 cụ thể và đầy đủ nhất.Bạn đang xem: Hno2 là chất điện li dũng mạnh hay yếu

I. Bài xích tập hóa 11: chất điện li. Viết phương trình năng lượng điện li

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ hồ hết chất chảy trong nước (hoặc rét chảy) phân li ra ion được call là số đông chất điện li. Axit, bazơ và muối là những chất năng lượng điện li.Bạn đã xem: Hno2 là chất điện li mạnh hay yếu

+ chất điện li táo tợn là chất khi chảy trong nước, những phân tử hoà tan phần đông phân li ra ion, gồm:

những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Hầu như các muối. Phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh áp dụng mũi tên 1 chiều (→).

Bạn đang xem: Hno2 điện li mạnh hay yếu

+ hóa học điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số trong những phân tử hoà tung phân li thành ion, phần sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch, gồm:

những axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2d ().

- các chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- những chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: phụ thuộc vào định phương tiện bảo toàn điện tích: Tổng năng lượng điện dương bởi tổng điện tích âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit làm cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ tạo cho quỳ tím hoá xanh. Riêng rẽ với muối, còn tuỳ vào cấu tạo mà cho các muôi trường không giống nhau.

Ta có bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bươi axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bươi axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bươi axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bươi axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc nắm thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài bác tập hóa 11: Tính độ đậm đặc ion trong dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài bác tập hóa 11: Xác định muối từ những ion đến sẵn trong dung dịch

Dạng 3: khẳng định muối từ những ion mang lại sẵn trong dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ chứa một loại cation cùng một các loại anion. Những loại ion vào 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo thành 4 hỗn hợp muối tan. Ion nào chế tạo ra ít muối tan độc nhất vô nhị thì xét trước.

Xét trường đoản cú cation, Pb2+ chỉ kết phù hợp với NO3- new tạo muối bột tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ chế tạo kết tủa với CO32- và SO42- cần muối tan sẽ là BaCl2.

Mg2+ tạo nên kết tủa cùng với CO32- đề nghị muối tan sẽ là MgSO4, sót lại là Na2CO3.

Xem thêm: Tuyển Sinh Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Xét Học Bạ 2021

IV. Những dạng bài xích tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn năng lượng điện tích

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol năng lượng điện tích:

Khối lượng hóa học tan:

Áp dụng định phương pháp bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định luật pháp bảo toàn năng lượng điện ta được:

(1)

(2)

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) với (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Các dạng bài xích tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:


*