S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O là làm phản ứng lão hóa khử. Bài viết này hỗ trợ đầy đủ tin tức về phương trình hóa học đã được cân nặng bằng, điều kiện các chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


Phản ứng S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O

1. Phương trình S diễn tả tính khử

S + 6HNO3→ H2SO4+ 6NO2+ 2H2O

S biểu hiện tính khử khi tính năng có tính lão hóa mạnh

2. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa S cùng HNO3

Nhiệt độ, HNO3 đặc

3. đặc thù hóa học của lưu lại huỳnh

3.1. Tính năng với kim loại và hidro

S diễn đạt tính thoái hóa khi chức năng với sắt kẽm kim loại và hidro.

Bạn đang xem: Hno3 đặc s

Tác dụng cùng với hiđro:

H2+ S → H2S (350oC)

Tác dụng với kim loại (có to, tạo thành phầm có số oxh phải chăng của kim loại).

Fe + S

*
FeS

Zn + S

*
ZnS

Hg + S

*
HgS

(Thủy phân sunfua, phản ứng xảy ra ở ánh sáng thường nên thường được sử dụng S khử độc Hg)

Chú ý:Một số muối bột sunfua có màu sệt trưng: CuS, PbS, Ag2S (màu đen); MnS (màu hồng); CdS (màu vàng) → hay được dùng để làm nhận biết gốc sunfua.

- muối hạt sunfua được tạo thành 3 loại:

+ nhiều loại 1. Rã trong nước bao gồm Na2S, K2S, CaS cùng BaS, (NH4)2S.

+ nhiều loại 2. Ko tan trong nước tuy nhiên tan trong axit mạnh bạo gồm FeS, ZnS, ...

+ các loại 3. Ko tan trong nước cùng không chảy trong axit gồm CuS, PbS, HgS, Ag2S, ...

3.2. Tác dụng với phi kim và hợp chất

S bộc lộ tính khử khi công dụng với 1 số ít phi kim và một số ít hợp chất gồm tính oxi hóa.

Tác dụng với oxi:

S + O2

*
SO2

S + F2

*
SF6

Tác dụng với những chất tất cả tính lão hóa mạnh:

S + H2SO4 đặc

*
3SO2+ 2H2O

S + 4HNO3 đặc

*
2H2O + 4NO2+ SO2

4. Bài xích tập vận dụng

Câu 1.Dẫn khí SO2qua 200 ml hỗn hợp Ca(OH)2xM nhận được 21,7 g kết tủa, thêm tiếp dung dịch NaOH mang lại dư vào lại thu thêm 10,85 gam kết tủa nữa. Tính x

A. 0,75M

B. 1,5M

C. 0,5M

D. 0,25M

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Thêm NaOH lại thu thêm kết tủa, chứng minh trong dung dịch tồn tại muối bột Ca(HSO3)2, mà vẫn có kết tủa

→ trường thọ 2 muối

n↓(1) = 21,7/217 = 0,1 mol

n↓(2) = 10,85/217 = 0,05 mol

Ca(OH)2+ SO2→ CaSO3↓+ H2O

0,1 0,1

Ca(OH)2+ 2SO2→ Ca(HSO3)2

0,05 ← 0,05

Ca(HSO3)2+ 2NaOH → CaSO3↓ + Na2SO3+ 2H2O

0,05 ← 0,05

nCa(OH)2= 0,1 + 0,05 = 0,15 mol → a = = 0,75M

Cách 2: ∑n↓ = 0,1 + 0,05 = 0,15 mol

Ca(OH)2→ CaSO3

0,15 ← 0,15

→ a = 0,15/0,2 = 0,75M

Câu 2. Đung nóng 9,75 gam kali với cùng một phi kim X dư nhận được 13,75 gam muối. Hỏi X là phi kim như thế nào sau đây?

A. Cl

B. Br

C. S

D. N

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 3.Chỉ ra câu vấn đáp không đúng về tài năng phản ứng của lưu huỳnh?

A. S vừa có tính oxi hoá vừa bao gồm tính khử.

B. Hg bội nghịch ứng với S ngay nhiệt độ thường.

C. Ở ánh nắng mặt trời thích hợp, S tính năng với phần nhiều các phi kim và biểu hiện tính oxi hóa.

D. Ở ánh sáng cao, S công dụng với nhiều kim loại và miêu tả tính oxi hoá.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:


Câu không nên là: Ở ánh sáng thích hợp, S chức năng với phần nhiều các phi kim và biểu thị tính oxi hóa.

Vì S làm phản ứng cùng với oxi trình bày tính khử: S + O2 → SO2 (nhiệt độ)


Câu 4.Lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng: S + 2H2SO4→ 3SO2+ 2H2O. Trong bội phản ứng này, tỉ lệ thành phần số nguyên tử sulfur bị khử : số nguyên tử lưu huỳnh bị thoái hóa là

A. 1 : 2

B. 1 : 3

C .3 : 1

D. 2 : 1

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

S + 2H2SO4→ 3SO2+ 2H2O

S là hóa học khử, H2SO4là chất oxi hóa

=> tỉ lệ thành phần số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số nguyên tử sulfur bị thoái hóa là 2 : 1

Câu 5.Hơi thủy ngân hết sức độc, cho nên vì vậy phải thu hồi thủy ngân rơi vãi bằng cách

A. Bé dại nước brom lên giọt thủy ngân.

B. Bé dại nước ozon lên giọt thủy ngân.

C. Rắc bột lưu huỳnh lên giọt thủy ngân.

D. Rắc bột photpho lên giọt thủy ngân.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:


Hơi thủy ngân hết sức độc, vì vậy phải thu hồi thủy ngân rơi vãi bằng cách rắc bột sulfur lên giọt thủy ngân.

Câu 6.Tính hóa học vật lí nào dưới đây không bắt buộc của giữ huỳnh

A. Hóa học rắn màu sắc vàng, giòn

B. Ko tan trong nước

C. Có ánh sáng nóng chảy phải chăng hơn nhiệt độ sôi của nước

D. Tan nhiều trong benzen, ancol etylic

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 7. Hơi thủy ngân vô cùng dộc, bởi thế khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì hóa học bột được dùng để rắc lên thủy ngân rồi tụ lại là

A. Vôi sống.

B. Cát.

C. Muối hạt ăn.

D. Lưu lại huỳnh.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:


Thủy ngân chức năng với lưu huỳnh ngay tại đk thường:

Hg + S → HgS ↓

Do kia khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng làm rắc lên thuỷ ngân rồi tụ lại là lưu lại huỳnh.


Câu 8.Đun nóng 4,8 gam bột Mg cùng với 9,6 gam bột lưu huỳnh (trong điều kiện không có không khí), thu được hóa học rắn X. Cho tổng thể X vào lượng dư hỗn hợp HCl, chiếm được V lít khí (đktc). Cực hiếm của V là

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 6,72

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Phương trình hóa học

Mg + S

*
MgS

nMg= 4,8/24 = 0,2 (mol);

nS= 9,6/32 = 0,3 (mol)

Xét tỉ lệ thành phần số mol ⇒ S dư; lượng chất những chất trong bài tính theo số mol của Mg

nMg= nMgS= 0,2 (mol)

Phương trình hóa học

MgS + 2HCl → MgCl2+ H2S ↑

⇒ V = 0,2.22,4 = 4,48 (lít)

Câu 9.Cho 11 gam các thành phần hỗn hợp bột sắt cùng bột nhôm công dụng với bột sulfur trong điều kiện không có không khí) thấy gồm 12,8 gam lưu hoàng tham gia bội phản ứng. Khối lượng sắt gồm trong 11 gam các thành phần hỗn hợp đầu là

A. 5,6 gam.

B. 11,2 gam.

C. 2,8 gam.

D. 8,4 gam.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

nS= 12,8/32 = 0,4 (mol)

⇒ mhh= mFe+ mAl

Bảo toàn electron: 2nFe+ 3nAl= 2nS

⇒ 56nFe+ 27nAl= 11 ; 2nFe+ 3nAl= 2.0,4)

⇒ nFe= 0,1 nAl= 0,2) ⇒ mFe= 0,1.56 = 5,6 (gam)

Câu 10. Đun rét 9,6 gam bột Mg cùng với 9,6 gam bột diêm sinh trong điều kiện không có không khí, thu được các thành phần hỗn hợp rắn A. Hòa tan trọn vẹn A vào hỗn hợp HCl dư, thu được hỗn hợp khí B. Xác định cân nặng mol khí B

A. 9

B. 13

C. 26

D. 5

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Phương trình hóa học

Mg + S → MgS

MgS + 2HCl → MgCl2+ H2S

Mg + 2HCl → MgCl2+ H2

nMg= 0,4 (mol); nS= 0,3 (mol)

nH2S= nMgS= nS= 0,3 mol;

nH2= nMg (dư)= 0,4 – 0,3 = 0,1 (mol)

=> MY= (0,3.34 + 0,1.2)/(0,3 + 0,1) = 26

Câu 11.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Và Đáp Án Môn Toán Khối B Năm 2012, Đề Thi Đại Học Môn Toán Khối B Năm 2012 ❤️❤️❤️

Hấp thụ 3,36 lít khí SO2(đktc) vào 200 ml dung dịch KOH xM. Tính a biết sau làm phản ứng chỉ thu được muối trung hòa.