II. Thở sáng xảy ra ở ba bào quan tiếp tục theo đồ vật tự ban đầu từ: Lục lạp àTi thể à peroxiom

III. Thở sáng xảy ra khi mật độ O2 cao gấp nhiều lần so với mật độ CO2

IV. Thở sáng xảy ra do enzim cacboxilara thoái hóa đường

V. Quy trình hô hấp sáng dứt bằng sự thải khí CO2 trên ti thể


Khi nói tới pha sáng của quang thích hợp ở thực vật, tất cả bao nhiêu vạc biểu tiếp sau đây đúng?

I. Pha sáng là pha chuyển hóa tích điện ánh sáng thành tích điện trong ATP với NADPH.

Bạn đang xem: Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ty thể theo chu trình crep tạo ra

II. Pha sáng ra mắt trong chất nền (strôma) của lục lạp.

III. Trộn sáng thực hiện nước làm nguyên liệu.

Xem thêm: Tập Đọc: Sự Sụp Đổ Của Chế Độ A-Pác-Thai, Soạn Bài Tập Đọc Sự Sụp Đổ Của Chế Độ A

IV. Trộn sáng phụ thuộc vào vào cường độ ánh sáng và nguyên tố quang phổ của ánh sáng.


Có bao nhiêu phân tử ATP thu được từ là một phân tử glucôzơ bị phân giải trong quá trình hô hấp hiếu khí?


Trong hô hấp hiếu khí, sau quy trình Crep, số đông thành phần nào đã tham gia vào chuỗi chuyền êlectron hô hấp?


Khi nói đến hô hấp sáng ở thực vật, bao gồm bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Thở sáng là quy trình hấp thụ O2 cùng thải CO2 ở xung quanh sáng

II. Thở sáng gây tiêu hao sản phẩm quang hợp

III. Hô hấp sáng thường xảy ra ở thực đồ C4 và CAM trong điều kiện cường độ tia nắng cao

IV. Quy trình hô hấp sáng xảy ra lần lượt ở các bào quan: lục lạp, peroxiom và ti thể


Từ những nhận định sau thời điểm nói về thở sáng sống thực đồ gia dụng C3, cho thấy thêm nhận định làm sao đúng?

1. Thở sáng là quy trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở xung quanh sáng

2. Thở sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 nghỉ ngơi trong tối

3. Thở sáng hấp thụ ánh nắng gây lãng phí thành phầm quang hợp

4. Đo cường độ ánh nắng cao trên lục lạp của thực vật dụng C3 lượng CO2 + kiềm O2 tích trữ lại quá nhiều enzim cacboxilaza chuyển trở thành enzim oxigenase lão hóa ribulozo – 1,5 – điphotphat cho CO2 xảy ra kế tiếp nhau vào 3 bào quan: Lục lạp à Preroxixom à Ti thể

5. Lúc ở thực thiết bị C3 lượng O2 tích trữ lại thừa nhiều, axit piruvic đi tự tế bào hóa học vào ti thể làm cho axit piruvic gửi hóa theo quy trình Crep và bị oxi hóa trả toàn

cách thực hiện đúng là


Câu 13:


Nếu gồm hai phân tử glucôzơ trải qua đường phân và hô hấp hiếu khí xẩy ra ở ti thể thì số lượng phân tử ATP tích luỹ được là


Câu 14:


Những cây thuộc nhóm thực đồ gia dụng CAM là


Câu 15:


Quá trình hô hấp sáng là vượt trình


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam