Các hỗn hợp axit đều phải sở hữu một số đặc điểm chung, đó là tính chất của các cation H+ trong dung dịch.

Bạn đang xem: Soạn hoá học 11 bài 2: axit, bazơ, muối

2. Axit những nấc

Axit các nấc, phân li từng mức ra ion H+. Thường thì nấc sau yếu rộng nấc trước từ 104 đến 105 lần.

Ví dụ:

*

Phân tử H3PO4 phân li cha nấc ra ion H+, H3PO4 là axit ba nấc.

II. BAZƠ

1. Định nghĩa

Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH−.

Ví dụ:

NaOH → Na+ + OH−

Các dung dịch bazơ đều phải sở hữu một số tính chất chung, chính là tính chất của những anion OH− trong dung dịch.

2. Bazơ nhiều nấc

Bazơ các nấc phân lí từng nấc ra ion OH−

Ví dụ:

Ba(OH)2 là bazơ hai nấc, phân li nhì nấc ra ion OH−.

*

III. HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan nội địa vừa hoàn toàn có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ.

Ví dụ Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

Sự phân li theo phong cách bazơ:

*

Sự phân li theo kiểu axit:

*

Các hiđroxit lưỡng tính thường chạm mặt là Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sr(OH)2, Cr(OH)3... Chúng phần nhiều ít chảy trong nước và lực axit (khả năng phân li ra ion), lực bazơ phần lớn yếu.

IV. MUỐI

1. Định nghĩa

Muối là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH+4 ) cùng anion cội axit.

Ví dụ:

*

Muối mà lại anion cội axit không còn hiđro có chức năng phân li ra ion H+ (hiđro gồm tính axit) được call là muối trung hoà.

Ví dụ: NaCl, (NH4)3SO4, Na2CO3 

Nếu anion cội axit của muối vẫn tồn tại hiđro có khả năng phân li ra ion H+ thì muối này được gọi là muối axit.

Ví dụ: NaHCO3, NaH2PO4, NaHSO4

2. Sự điện li của muối trong nước

Hầu hết những muối khi tan trong nước phân li trọn vẹn ra cation kim loại (hoặc cation NH+4) và anion nơi bắt đầu axit (trừ một trong những muối như HgCl2, Hg(CN)2 ... Là các chất điện li yếu).

Xem thêm: Ankadien Hóa 11 Trang 133 - Hoá Học 11 Bài 30: Ankađien

Ví dụ:

*

Nếu anion gốc axit còn hiđro bao gồm tính axit, thì gốc này tiếp tục phân li yếu ra ion H+.