Nội dung bài xích học nghiên cứu về tính hóa học vật lí bình thường của Kim loại; biết tính chất hóa học đặc trưng và dãy năng lượng điện hóa của kim loại.

Bạn đang xem: Hóa 12 bài 18 lý thuyết


1. Video bài giảng

2. Nắm tắt lý thuyết

2.1.Tính hóa học vật lí của Kim loại

2.2.Tính hóa chất của Kim loại

2.3.Dãy năng lượng điện hóa

3. Bài xích tập minh hoạ

3.1. Bài tập Cơ bản

3.2. Bài xích tập Nâng cao

4. Rèn luyện bài 18 hóa học 12

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài xích tập SGK & Nâng cao

5.Hỏi đáp về bài xích 18 Chương 5 Hoá học 12


Hầu hết sắt kẽm kim loại đều sinh hoạt trạng thái rắn (trừ Hg) và bao gồm các tính chất chung sau: Tính deo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt cùng tính ánh kim.Nguyên nhân:Tính chất vật lí thông thường của kim loại gây ra bởi sự có mặt của những electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.Ngoài đặc thù vật lí chung, kim loại còn có các đặc điểm riêng sau:

Khối lượng riêng: bé dại nhất: Li (0,5g/cm3); lớn nhất Os (22,6g/cm3).

Nhiệt độ nóng chảy : Thấp tốt nhất : Hg (−390C) ; tối đa W (34100C).

Kim loại mềm độc nhất vô nhị là K, Rb, Cs (dùng dao giảm được) và cứng tốt nhất là Cr (có thể cắt được kính).

a. Tính dẻoKim loại bao gồm tính dẻo: dễ dàng rèn, dễ dát mỏng tanh và dễ dàng kéo sợi.Nguyên nhân:vì các ion dương vào mạng tinh thể kim loại rất có thể trượt lên nhau thuận lợi mà không bóc rời nhau nhờ rất nhiều electron từ do vận động dính kết chúng với nhau.Kim một số loại Au bao gồm tính dẻo cao.b. Tính dẫn điện

Khi đặt một hiệu điện chũm vào nhì đầu dây kim loại, phần nhiều electron chuyển động tự vày trong sắt kẽm kim loại sẽ chuyển động thành dòng có hướng từ rất âm mang lại cực dương, sản xuất thành chiếc điện.

Ở nhiệt độ càng tốt thì tính dẫn điện của sắt kẽm kim loại càng giảm bởi vì ở ánh nắng mặt trời cao, các ion dương giao động mạnh cản trở cái electron đưa động.

Dãy chất gồm tính dẫn điện giảm dần là: Ag > Cu > Au > Al > Fe

c. Tính dẫn nhiệtThường các kim loại dẫn điện giỏi cũng dẫn sức nóng tốt.d. Tính ánh kim

Các electron thoải mái trong tinh thể sắt kẽm kim loại phản xạ hầu hết những tia sáng thấy được được, cho nên kim loại có vẻ như sáng lung linh gọi là ánh kim.


2.2. Tính chất hóa học tập của Kim loại


Tính chất hoá học bình thường của kim loại là tính khử.

M →Mn+ + ne

a. Tác dụng với phi kim: (Cl2; O2; S;...)Ví dụ: Thí nghiệm(2Fe +3Cl_2oversett^0 ightarrow2FeCl_3)

Ví dụ: Thí nghiệm: (2Al +3O_2oversett^0 ightarrow2Al_2O_3)

Ví dụ: Thí nghiệm bội nghịch ứng với diêm sinh (S)

(Fe +Soversett^0 ightarrowFeS)

b. Công dụng với hỗn hợp AxitVới hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng: các kim loại có thể khử được ion H+trong hỗn hợp axit thành H2Ví dụ: Thí nghiệm fe + 2HCl → FeCl2+ H2Với hỗn hợp HNO3, H2SO4đặc:Ví dụ: Thí nghiệm(3Cu + 8HNO_3 o 3Cu(NO_3)_2_loang + 2NO uparrow + 4H_2O)Ví dụ: Thí nghiệm(Cu + 2H_2SO_4_(dac) o CuSO_4 + SO_2 uparrow + m 2H_2O)​​c. Tính năng với nướcCác kim loại có tính khử mạnh: kim loại nhóm IA và IIA (trừ Be, Mg) khử H2O dễ dàng ở nhiệt độ thường.Các sắt kẽm kim loại có tính khử mức độ vừa phải chỉ khử nước ở ánh sáng cao (Fe, Zn,…).Các kim loại còn lại không khử được H2O.d. Chức năng với dung dịch muốiKim loại dạn dĩ hơn có thể khử được ion của kim loại yếu hơn trong hỗn hợp muối thành sắt kẽm kim loại tự do.Ví dụ: Thí nghiệm(Fe + CuSO_4 o FeSO_4 + Cu downarrow)​​

2.3. Hàng điện hóa


a. Cặp lão hóa - khử của kim loạiDạng oxi hoá cùng dạng khử của và một nguyên tố kim loại tạo cho cặp oxi hoá – khử của kim loại.Ví dụ: Cặp oxi hoá – khử Ag+/Ag; Cu2+/Cu; Fe2+/Feb. Dãy điện hóa của kim loại

*

Dự đoán chiều của bội phản ứng oxi hoá – khử theo nguyên tắc anpha ((alpha)): hóa học oxi hoá mạnh bạo hơn + hóa học khử mạnh khỏe hơn →chất oxi hoá yếu hơn + chất khử yếu hèn hơn.

Ví dụ:Phản ứng thân hai cặp Fe2+/Fe cùng Cu2+/Cu xảy ra theo chiều ion Cu2+ oxi hoá Fe tạo ra ion Fe2+ với Cu.

*
​​

Ta có:Fe + Cu2+→Fe2++ Cu

Tổng quát:Giả sử bao gồm 2 cặp oxi hoá – khử Xx+/X với Yy+/Y (cặp Xx+/X đứng trước cặp Yy+/Y).

Xem thêm: To Tát Hay To Tác - Nghĩa Của Từ To Tát

*

Bài 1:

Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) mang lại dung dịch AgNO3vào dung dịch HCl

(b) đến Al2O3vào hỗn hợp HCl loãng dư

(c) mang lại Cu vào dung dịch HCl sệt nóng dư

(d) mang đến Ba(OH)2vào hỗn hợp KHCO3

Sau khi dứt các phản nghịch ứng, số thí sát hoạch được chất rắn là :

Hướng dẫn:

(a)(AgNO_3 + HCl o AgCl downarrow + HNO_3)

(c) Cu không phản ứng cùng với HCl

(d)(Baleft( OH ight)_2 + 2KHCO_3 o K_2CO_3 + BaCO_3 downarrow + 2H_2O)

Bài 2:

Ngâm thanh Cu (dư) vào dung dịch AgNO3thu được hỗn hợp X. Tiếp nối ngâm thanh Fe

(dư) vào hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y tất cả chứa chất tan là:

Hướng dẫn:

Cu + Ag+tạo ra trong dung dịch là Cu2+. Mang lại Fe(dư) vào dung dịch đựng Cu2+thì tạo nên Fe2+.

Bài 3:

Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml hỗn hợp CuSO40,05M.Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y.Gía trị của m là:

Hướng dẫn:

(eginarrayl Fe m + CuSO_4 o FeSO_4 + Cu_ downarrow m \ m0,01 leftarrow m0,01 o m 0,01 endarray)

mchất rắn= mCu+ mFe dư= 0,01.64 + (0,04-0,01).56 = 2,32 (gam)

Bài 4:

Hòa tan hoàn toàn 6,5g Zn bằng dung dịch H2SO4loãng nhận được V lít H2(đktc). Quý giá của V là:

Hướng dẫn:

Để ý phần electron lúc đến và dấn đều bởi 2 bắt buộc ta có:

(eginarrayl n_H_2 = n_Zn = frac6,565 = 0,1(mol)\ o V_H_2 = 0,1.22,4 = 2,24(lit) endarray)

*Hoặc viết ptpu:(Zn + H_2SO_4 o Zn mS mO_4 + H_2^ uparrow)


3.2. Bài bác tập đặc thù của Kim loại, hàng điện hóa của kim loại - Nâng cao


Bài 1:

Cho 30,8g hỗn hợp X gồm Fe, FeO, FeCO3, Mg, MgO, MgCO3tác dụng đầy đủ với hỗn hợp H2SO4loãng thu được 7,84l khí (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2và dung dịch Z chỉ đựng 60,4g các thành phần hỗn hợp muối sunfat trung hòa. Tỉ khối Y so với He là 6,5. Trọng lượng của MgSO4trong hỗn hợp Z là:

Hướng dẫn:

nY= 0,35 mol; MY= 26g ⇒(n_CO_2 = 0,2 ; n_H_2 = 0,15 mol)Gọi số mol H2O là xBảo toàn H:(n_H_2SO_4 = n_H_2O + n_H_2 = (x + 0,15))Bảo toàn khối lượng: mX+(m_H_2SO_4)= mmuối+(m_CO_2+ m_H_2 + m_H_2O)⇒30,8 + 98.(x + 0,15) = 60,4 + 26.0,35 + 18x⇒x = 0,3 molTrong các thành phần hỗn hợp muối chỉ gồm a mol MgSO4và b mol FeSO4⇒mmuối= 120a + 152b = 60,4(n_SO_4)= a + b = 0,45⇒a = 0,25; b = 0,2 mol⇒(m_MgSO_4)= 30g

Bài 2:

Hòa tan hoàn toàn m gam Al bởi dung dịch HNO3loãng , chiếm được 5,376 lít (đktc)hỗn phù hợp khí X bao gồm N2, N2O và dung dịch cất 8m gam muối.Tỉ khối của X so với H2bằng 18.Gía trị của m là:

Hướng dẫn:

Nhận thấy :(overline M = frac(M_N_2 + M_N_2O)2 = frac(28 + 44)2 = 36)

( o n_N_2 = n_N_2O = frac0,242 = 0,12(Mol))

(m_Al(NO_3)_3 = fracm27.213 = 7,89m 4NO3

Bảo toàn electron mang lại phản ứng:

(eginarrayl m 3n_Al = 10n_N_2 + 8n_N_2O + 8n_NH_4NO_3\ Leftrightarrow 3.fracm27 = 10.0,12 + 8.0,12 + 8n_NH_4NO_3\ Rightarrow n_NH_4NO_3 = fracm72 - 0,27(mol) endarray)

Khối lượng muối tạo nên thành : mmuối= mmuối nhôm+ mmuối amoni

(eginarrayl 8m = 213.fracm27 + 80.left( fracm27 - 0,27 ight)\ Rightarrow m = 21,6 m (gam) endarray)