Câu trả lời được bảo đảm chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.
Bạn đang xem: Hòa tan 10g hỗn hợp bột fe và fe2o3

*

Đáp án:

( m_Fe_2O_3 = 11,2 ext gam)

Giải thích các bước giải:

Phương trình hóa học:

(Fe + 2HCl o FeCl_2+ H_2)

(Fe_2O_3 + 6HClxrightarrow2FeCl_3 + 3H_2O) Ta có:

(n_H_2 = dfrac1,1222,4 = 0,05 ext mol = extn_Fe) ( o m_Fe = 0,05.56 = 2,8 ext gam o extm_Fe_2O_3 = 7,2 ext gam)

( o n_Fe_2O_3 = dfrac7,256.2 + 16.3 = 0,045 ext mol)

( o n_FeCl_2 = n_Fe = 0,05 ext mol; extn_FeCl_3 = 2n_Fe_2O_3 = 0,09 ext mol)

(FeCl_2 + 2NaOHxrightarrowFe(OH)_2 + 2NaCl)

(FeCl_3 + 3NaOHxrightarrowFe(OH)_3 + 3NaCl)

(2Fe(OH)_2 + dfrac12O_2xrightarrowt^oFe_2O_3 + 2H_2O)

(2Fe(OH)_3xrightarrowt^oFe_2O_3 + 3H_2O)

( o n_Fe_2O_3 = dfrac12n_FeCl_2 + dfrac12n_FeCl_3 = 0,07 ext mol)

( o m_Fe_2O_3 = 0,07.160 = 11,2 ext gam)


Hãy góp mọi bạn biết câu vấn đáp này nỗ lực nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
2 vote

GửiHủy
Đăng nhập để hỏi bỏ ra tiết


Chưa bao gồm nhómTrả lời28067

Cám ơn

12721


*

Đây là một trong chuyên gia, câu vấn đáp của bạn này với tính chính xác và tin cẩn cao

Đáp án:

11,2 g

Giải thích các bước giải:

Fe+2HCl->FeCl2+H2

0,05 0,05 0,05

Fe2O3+6HCl->2FeCl3+3H2O

0,045 0,09

FeCl2+2NaOH->Fe(OH)2+2NaCl

0,05 0,05

FeCl3+3NaOH->Fe(OH)3+3NaCl

0,09 0,09

4Fe(OH)2+O2+2H2O->4Fe(OH)3

0,05 0,05

nH2=1,12/22,4=0,05 mol

mFe2O3=10-0,05x56=7,2 g

nFe2O3=7,2/160=0,045 mol

=>nFe(OH)3=0,05+0,09=0,14 mol

2Fe(OH)3->Fe2O3+3H2O

0,14 0,07

mFe2O3=0,07x160=11,2 g


Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này cố nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
1.5
starstarstarstarstar
2 vote

GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi chi tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 9 - TẠI ĐÂY

Bạn mong mỏi hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện


Bạn ao ước hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do report vi phạm?


Gửi yêu mong Hủy


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
*

*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa công ty Intracom, trằn Thái Tông, mong Giấy, Hà Nội.


Xem thêm: Phương Trình Có 2 Nghiệm Dương, Điều Kiện Để Pt Bậc 2 Có 2 Nghiệm Dương

Giấy phép tùy chỉnh thiết lập mạng xã hội trên mạng số 331/GP-BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.