tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hỗn vừa lòng X có 3 peptit với tỉ trọng số mol là 1.2.1. Khi thủy phân trọn vẹn m gam X chỉ chiếm được 13,5 gam glixin và 7,12 gam alanin. Giá trị của m là

A. 16,30.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 3 peptit với tỉ lệ số mol là 1 1 3

B. 17,38.

C. 18,46.

D. 19,18.


*

Chọn giải đáp B

n G l y = 0 , 18 , n A l a = 0 , 08 → n G l y n A l a = 9 4 9 = a . 1 + b . 2 + c . 1 4 = 1 . 1 + 2 . 1 + 1 . 1

→ trong những peptit có một Ala, còn lại là Gly

→ Số mol Gly thông qua số mol lk peptit tức ngay số mol nước đề xuất để thủy phân

m = 13 , 5 + 7 , 12 - m H 2 O = trăng tròn , 62 - 18 . 0 , 18 = 17 , 38Hỗn hợp M có hai peptit X với Y, chúng kết cấu từ một amino axit và tất cả tổng số nhóm -CO-NH- trong 2 phân tử là 5 với tỉ lệ mol nX : nY=1:2. Thủy phân trọn vẹn m gam M thu được 12 gam glixin và 5,34gam alanin. Quý giá của m

A. 14,46

B. 15,56

C. 16,46

D. 14,36


Hỗn thích hợp M có hai peptit X cùng Y, chúng cấu tạo từ một amino axit và có tổng số đội -CO-NH- vào 2 phân tử là 5 với tỉ lệ thành phần mol nX : nY=1:2. Thủy phân trọn vẹn m gam M nhận được 12 gam glixin cùng 5,34gam alanin. Quý hiếm của m:

A. 14,46

B. 15,56

C. 16,46

D. 14,36


Hỗn hòa hợp M tất cả peptit X với peptit Y chúng cấu tạo từ thuộc một các loại aminoaxit và gồm tổng số đội -CO-NH- trong nhì phân tử là 5. Với tỉ lệ n X : n Y = 1 : 2, thủy phân trọn vẹn m gam M chiếm được 12 gam glixin với 5,34 gam alanin. Giá trị của m gần nhất với

A. 14,4.

B. 14,7.

C. 14,5.

D. 14,6.


Hỗn hòa hợp M có peptit X và peptit Y rất nhiều mạch hở (được kết cấu từ 1 loại amino axit, tổng số team –CO-NH- trong 2 phân tử là 5) với tỉ trọng mol X : Y = 1 : 3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M chiếm được 81 gam glyxin với 42,72 gam alanin. Cực hiếm của m là

A. 116,28

B. 109,5

C. 104,28

D. 110,28


Hỗn phù hợp M tất cả một peptit X và một peptit Y gần như mạch hở ( được cấu tạo từ 1 các loại amino axit, tổng số team –CO-NH- trong 2 phân tử là 5 ) với tỉ trọng mol X : Y = 1 : 3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Cực hiếm của m là:

A. 116,28

. 109,5

C. 104,28

D. 110,28


Hỗn thích hợp gồm tía peptit gần như mạch hở tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong : 1 : 3. Thủy phân trọn vẹn m gam X, thu được lếu láo hợp thành phầm gồm 14,24 gam alanin và 8,19 gam valin. Biết tổng số link peptit trong phân tử của tía peptit bé dại hơn 13. Cực hiếm của m là

A. 18,29.

B. 18,47.

C. 18,83.

D. 19,19.


Hỗn thích hợp A gồm tía peptit mạch hở X, Y, Z tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân trọn vẹn m gam A thu được láo lếu hợp thành phầm gồm 21,75 gam Glyxin cùng 16,02 gam Alanin. Biết tổng số liên kết peptit trong cha phân tử X, Y, Z là 12. Cực hiếm của m là:

A. 30,93

B. 31,29

C. 30,57

D. 30,21


Hỗn vừa lòng X gồm bố peptit phần đa mạch hở tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân trọn vẹn m gam X, thu được láo lếu hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin với 8,19 gam valin. Biết tổng số link peptit vào phân tử của cha peptit trong X nhỏ tuổi hơn 13. Quý hiếm của m là:

A. 18,83.

B. 18,29.

C.19,19.

D.

Xem thêm: So Sánh Để Chỉ Ra Điểm Giống Nhau Và Khác Nhau, Giữa Hai Phương Pháp Hô Hấp Nhân Tạo

18,47.


Hỗn vừa lòng X gồm tía peptit mọi mạch hở tất cả tỉ lệ mol tương ứng là một trong : 1 : 3. Thủy phân trọn vẹn m gam X, thu được láo lếu hợp thành phầm gồm 14,24 gam alanin cùng 8,19 gam valin. Biết tổng số link peptit trong phân tử của tía peptit vào X nhỏ dại hơn 13. Giá trị của m là