Este A là 1 trong hợp hóa học thơm tất cả công thức C8H8O2. A có chức năng tráng bạc. Khi đun nóng 16,32 gam A cùng với 150 ml hỗn hợp NaOH 1M thì NaOH còn dư sau phản bội ứng. Số bí quyết của A vừa lòng là:
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit axetic etyl axetat và metyl axetat

Một este X có công thức phân tử là C5H8O2, khi thuỷ phân trong môi trường thiên nhiên axit nhận được hai thành phầm hữu cơ đa số không làm nhạt màu nước brom. Số đồng phân của este X thỏa mãn điều khiếu nại là


Hỗn phù hợp X có etyl axetat, vinyl axetat, etyl acrylat. Mang lại 22,4 gam X tính năng vừa đầy đủ với 250 ml hỗn hợp NaOH 1M. Phương diện khác, 22,4 gam X khi bị đốt cháy hoàn toàn trong khí oxi thì chiếm được 23,52 lít khí CO2 (đktc). Nếu cho 11,2 gam hỗn hợp X tác dụng với hỗn hợp Br2 1M thì làm mất đi màu từng nào ml dung dịch Br2?


Khi trùng ngưng 65,5 gam axit ε – aminocaproic chiếm được m gam polime và 7,2 gam nước. Năng suất của phản nghịch ứng trùng dừng là:


Đốt cháy trọn vẹn các amin no, solo chức, mạch hở, nhận được CO2, H2O cùng N2. Với T=nCO2nH2Othì T nằm trong tầm nào sau đây ?


Chỉ dùng một thuốc thử rất có thể phân biệt được 3 hóa học hữu cơ riêng biệt: axit aminoaxetic, axit propionic, etylamin. Dung dịch thử đó là


Hai hợp chất hữu cơ mạch hở tất cả công thức phân tử theo lần lượt là C2H8O3N2 với C3H7O2N đều tính năng với hỗn hợp NaOH đun nóng, đến hai amin 1-1 chức bậc 1 tương ứng là X, Y bay ra. Nhấn xét nào dưới đây đúng về nhị hợp chất hữu cơ trên?


Cho 75 gam tinh bột lên men thành ancol etylic. Toàn cục lượng CO2 hình thành được hấp thụ trọn vẹn vào dung dịch Ba(OH)2, thu được 108,35 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ hỗn hợp X thu thêm được 19,7 gam kết tủa. Công suất của cả quy trình lên men ancol etylic tự tinh bột là:


Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở trong dung dịch NaOH nấu nóng thu được (m + 22,2) gam muối hạt natri của những α – amino axit (đều chứa một đội nhóm – NH2 và một tổ – COOH). Mặt khác, thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X trong dung dịch HCl dư, đun nóng thu được (m + 30,9) gam muối. X thuộc các loại peptit nào tiếp sau đây ?


Xét những chất: (1) p-crezol, (2) glixerol, (3) axit axetic, (4) metyl fomat, (5) natri fomat, (6) amoni axetat, (7) anilin, (8) tristearoylglixerol (tristearin) và (9) 1,2-đihiđroxibenzen. Trong số các chất này, số chất công dụng được với dung dịch NaOH tạo ra muối là
Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Mậu Dần 1998 Năm 2021 Nữ Mạng 1998, Tử Vi Mậu Dần Năm 2021

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam