Hỗn hòa hợp X tất cả vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat vào X là
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm vinyl axetat metyl axetat và etyl fomat

+) Quy đổi các thành phần hỗn hợp thành : $C_4H_6O_2$ và $C_3H_6O_2$, số mol lầ lượt là x và y

+) BTNT H => PT (1)

+) Từ cân nặng hỗn đúng theo X => PT (2)


Vinyl axetat (C4H6O2): (CH_3COOCH = CH_2)

Metyl axetat (C3H6O2): (CH_3COOCH_3,)

Etyl fomat (C3H6O2): (HCOOC_2H_5,,)

Quy đổi tất cả hổn hợp thành : (C_4H_6O_2) cùng (C_3H_6O_2)

(n_H_2O = dfrac2,1618 = 0,12,,mol)

Ta có : (left{ egingatheredn_C_3H_6O_2 = x,mol hfill \n_C_4H_6O_2 = y,mol hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered3x + 3y = n_H_2O = 0,12 hfill \74x + 86y = m_este = 3,08 hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx = 0,03,mol hfill \y = 0,01,mol hfill \ endgathered ight.)

( o \% n_C_4H_6O_2 = dfrac0,010,01 + 0,03 cdot 100 = 25\% )


Đáp án cần chọn là: d


...

Bài tập có liên quan


Ôn tập chương 1 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Số đồng phân este ứng với phương pháp phân tử C4H8O2 là


Khi mang lại 0,15 mol este 1-1 chức X công dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khoản thời gian phản ứng dứt thì lượng NaOH bội nghịch ứng là 12 gam cùng tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X đồng tình các đặc thù trên là


Este nào sau đây khi làm phản ứng với hỗn hợp NaOH dư, đun cho nóng không tạo ra nhị muối?


Thủy phân hóa học X bởi dung dịch NaOH, chiếm được hai chất Y cùng Z đều sở hữu phản ứng tráng bạc, Z tác dụng được cùng với Na có mặt khí H2. Hóa học X là


Thực hiện nay phản ứng xà chống hoá chất hữu cơ X đối kháng chức với hỗn hợp NaOH thu được một muối hạt Y cùng ancol Z. Đốt cháy trọn vẹn 2,07 gam Z yêu cầu 3,024 lít O2 (đktc) chiếm được lượng CO2 các hơn khối lượng nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút chiếm được khí T bao gồm tỉ khối so với ko khí bởi 1,03. CTCT của X là:


Đun 20,4 gam một chất hữu cơ A đối chọi chức cùng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được muối B với hợp chất hữu cơ C. Mang đến C phản bội ứng với mãng cầu dư thu được 2,24 lítH2 (đktc). Nung B cùng với NaOH rắn thu được khí D bao gồm tỉ khối đối với O2bằng 0,5. Lúc oxi hóa C bởi CuO được hóa học hữu cơ E không phản ứng với AgNO3/NH3. Xác định CTCT của A?


Hai este X, Y có cùng phương pháp phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Mang đến 6,8 gam lếu hợp bao gồm X và Y chức năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản nghịch ứng tối đa là 0,06 mol, thu được hỗn hợp Z chứa 4,7 gam ba muối. Trọng lượng muối của axit cacboxylic bao gồm phân tử khối lớn hơn trong Z là


Khi đốt cháy trọn vẹn một este no, đối kháng chức thì số mol CO2 sinh ra thông qua số mol O2 vẫn phản ứng. Tên thường gọi của este là


Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên xuất phát điểm từ 1 axit cacboxylic 1-1 chức cùng một ancol đối kháng chức) chiếm được 0,22 gam CO2 cùng 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là


Hỗn hòa hợp X bao gồm vinyl axetat, metyl axetat với etyl fomat. Đốt cháy trọn vẹn 3,08 gam X, nhận được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là


Este X bao gồm các điểm lưu ý sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo nên thành CO2 cùng H2O có số mol bởi nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường kiềm được chất Y (tham gia phản bội ứng tráng gương) và hóa học Z (có số nguyên tử cacbon bởi một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:


Một tất cả hổn hợp X bao gồm hai hóa học hữu cơ đối chọi chức. Mang lại X bội phản ứng toàn diện với 500 ml hỗn hợp KOH 1M. Sau phản nghịch ứng, thu được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm hai muối bột của nhị axit cacboxylic với một rượu (ancol). Cho toàn cục lượng rượu thu được sống trên tính năng với na (dư), có mặt 3,36 lít H2 (ở đktc). Các thành phần hỗn hợp X gồm


Cho m gam hỗn hợp gồm hai hóa học hữu cơ 1-1 chức, mạch hở tính năng vừa đủ với dung dịch đựng 11,2 gam KOH, thu được muối bột của một axit cacboxylic cùng một ancol X. Cho cục bộ X tính năng hết với mãng cầu thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai hóa học hữu cơ kia là


Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat với axit oleic, rồi hấp thụ tổng thể sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản nghịch ứng nhận được 18 gam kết tủa với dung dịch X. Trọng lượng X so với cân nặng dung dịch Ca(OH)2 thuở đầu đã biến hóa như nuốm nào?


Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X có hai este đồng phân đề nghị dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 với 18,9 gam H2O. Nếu mang lại m gam X chức năng hết cùng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thì thu được 27,9 gam hóa học rắn khan, trong các số đó có a mol muối bột Y cùng b mol muối Z (MY
Xem thêm: Hàng Nhập Khẩu Chủ Yếu Của Nước Ta Không Phải Là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát