Tính khử hay tính thoái hóa của một chất là kỹ năng nhường hoặc nhận điện tử (electron) của hóa học đó.

Bạn đang xem: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Phản ứng lão hóa khử là phản nghịch ứng xảy ra quá trình oxi hóa và quy trình khử. Trong bội nghịch ứng thoái hóa khử electron đi từ bên chất này sang mặt kia: chất khử thì nhường electron đi còn hóa học oxi hóa thì nhận ra electron.

*

Để khẳng định các hóa học hay quá trình trong phản ứng oxi hóa-khử có câu học tập thuộc: Khử thì mang lại – O thì nhận; quy trình thì ngược lại, nghĩa là:– chất khử là hóa học cho electron– hóa học oxi hóa là chất nhận electron– quy trình khử là quá trình nhận electron– quá trình oxi hóa là quy trình nhường electron

*

Bài tập trắc nghiệm về quá trình oxi hóa – khử:

Câu 1: Cho dãy những chất: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số hóa học trong dãy có cả tính oxi hóa với tính khử là:

A. 8.B. 7.C. 6.D. 5.

Đáp án chính xác: B

Giải thích: 7 hóa học hợp hóa học sắt của fe vừa tất cả tính lão hóa vừa có tính khử bao gồm FeO, Fe3O4, FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4.

Ở bội phản ứng nhiệt phân Fe(NO3)3 thì được call là phản bội ứng lão hóa – khử nội phân tử buộc phải sẽ chứng tỏ được là Fe(NO3)3 tất cả cả tính oxi hóa và tính khử. Hình như còn một trong những phần kiến thức nữa là Fe2(SO4)3 cũng xảy ra phản ứng sức nóng phân tạo thành Fe2O3, SO2, O2, phản bội ứng này chứng tỏ Fe2(SO4)3 có cả tính oxi hóa với tính khử, tuy nhiên trong SGK hiện nay hành thì không nói đến vụ việc này và bởi vì phản ứng nhiệt độ phân Fe2(SO4)3 xảy ra ở nhiệt độ độ rất to lớn nên nó được xem như như bền sức nóng và xung quanh ở đây.

Tuy nhiên vị tranh cãi ở cả hai hợp hóa học Fe(NO3)3 cùng Fe2(SO4)3 đã từng xẩy ra ở đề thi ĐH năm 2009 buộc phải sẽ cứng cáp chắn thắc mắc này vẫn không xuất hiện trong đề thi ĐH những năm sau nữa.

Câu 2: Hợp hóa học nào sau đây của sắt vừa gồm tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử ?

A. FeO B. Fe2O3

C. Fe(OH)3 D. Fe(NO3)3

Đáp án thiết yếu xác: A

Giải thích:

FeO + H2 → Fe + H2O3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

Do Fe chưa xuất hiện số oxi hóa tối đa nên nó tất cả cả tính khử cùng tính oxi hóa.

Câu 3: Khử trọn vẹn 0,3 mol một oxit sắt FexOy bằng Al nhận được 0,4 mol Al2O3 theo sơ thiết bị phản ứng sau: FexOy + Al → sắt + Al2O3

Công thức của oxit fe là

A. FeO. B. Fe2O3.

C. Fe3O4 D. Không khẳng định được.

Xem thêm: Độ Ẩm Không Khí Liên Quan Đến Quá Trình Thoát Hơi Nước Ở Lá Như Thế Nào

Đáp án chính xác: C

Câu 4: cho các chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe304, Fe203, Fe(N03)2, Fe(N03)3, FeS04, Fe2(S04)3, FeC03. Cho từng chất trên lần lượt chức năng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thì số phản nghịch ứng thuộc một số loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 8. B. 5. C. 7. D. 6.

Đáp án thiết yếu xác: C

Câu 5: khi nung lếu hợp những chất Fe(N03)2, Fe(OH)3 và FeC03 trong không khí đến trọng lượng không đổi, nhận được một hóa học rắn là