*Bạn đang xem: Hướng dẫn học sinh giải toán lớp 4

• Ôn tập các số đến 100 000 • Ôn tập những số mang lại 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập những số mang đến 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức bao gồm chứa một chữ • rèn luyện trang 7 • các số bao gồm sáu chữ số • rèn luyện trang 10 • Hàng và lớp • So sánh những số có tương đối nhiều chữ số • Triệu cùng lớp triệu • Triệu cùng lớp triệu (tiếp theo) • luyện tập trang 16 • luyện tập trang 17 • dãy số thoải mái và tự nhiên • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân • đối chiếu và xếp thự tự những số tự nhiên và thoải mái • rèn luyện trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng • Giây, nỗ lực kỉ • rèn luyện trang 26 • tra cứu số trung bình cùng • rèn luyện trang 28 • Biểu thứ • Biểu đồ gia dụng (tiếp theo) • luyện tập trang 33 • luyện tập chung trang 35 • luyện tập chung trang 36

Chương 2: tư phép tính với các số từ nhiên. Hình học


• Phép cùng • Phép trừ • luyện tập trang 40 • Biểu thức gồm chứa nhì chữ • đặc thù giao hoán của phép cộng • Biểu thức bao gồm chứa bố chữ • Tính chất phối kết hợp của phép cộng • rèn luyện trang 46 • Tìm nhì số lúc biết tổng với hiệu của hai số kia • rèn luyện trang 48 • rèn luyện chung trang 48 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt • hai tuyến đường thẳng vuông góc • hai tuyến phố thẳng tuy vậy song • Vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc • Vẽ hai đường thẳng song song • thực hành vẽ hình chữ nhật • thực hành thực tế vẽ hình vuông • rèn luyện trang 55 • rèn luyện chung trang 56
• Nhân với số tất cả một chữ số • đặc thù giao hoán của phép nhân • Nhân cùng với 10, 100, 1000, ...Chia đến 10, 100, 1000,... • Tính chất phối hợp của phép nhân • Nhân với số bao gồm tận cùng là chữ số 0 • Đề - xi - m2 • Mét-vuông • Nhân một trong những với một tổng • Nhân một vài với một hiệu • rèn luyện trang 68 • Nhân với số bao gồm hai chữ số • rèn luyện trang 69 • reviews nhân số tất cả hai chữ số với 11 • Nhân cùng với số có bố chữ số • Nhân cùng với số có cha chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 74 • rèn luyện chung trang 75
• chia một tổng cho một số • phân chia cho số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 78 • Chia một trong những cho một tích • phân chia một tích cho một vài • phân chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 • phân tách cho số có hai chữ số • chia cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 83 • phân tách cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) trang 83 • rèn luyện trang 84 • Thương gồm chữ số 0 • chia cho số có ba chữ số • luyện tập trang 87 • phân chia cho số có bố chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 89 • rèn luyện chung trang 90 • luyện tập chung trang 91
• tín hiệu chia hết mang đến 2 • tín hiệu chia hết đến 5 • luyện tập trang 96 • dấu hiệu chia hết mang lại 9 • tín hiệu chia hết mang đến 3 • luyện tập trang 98 • luyện tập chung trang 99 • Ki-lô-mét vuông • rèn luyện trang 100
• Phân số • Phân số với phép chia số tự nhiên • Phân số với phép phân chia số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) • luyện tập trang 110 • Phân số cân nhau • Rút gọn gàng phân số • rèn luyện trang 114 • Quy đồng mẫu số các phân số • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 117 • rèn luyện chung trang 118 • đối chiếu hai phân số cùng mẫu mã số • luyện tập trang 120 • đối chiếu hai phân số khác mẫu số • rèn luyện trang 122 • rèn luyện chung trang 123 phần 1 • rèn luyện chung trang 123 phần 2 • rèn luyện chung trang 124
• Phép cộng phân số • Phép cộng phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 128 • rèn luyện 2 trang 128 • Phép trừ phân số • Phép trừ phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 131 • luyện tập chung trang 131 • Phép nhân phân số • rèn luyện trang 133 • rèn luyện trang 134 • search phân số của một vài • Phép phân tách phân số • luyện tập trang 136 • luyện tập trang 137 • luyện tập chung trang 137 • rèn luyện chung trang 138 phần 1 • luyện tập chung trang 138 phần 2 • rèn luyện chung trang 139
• trình làng tỉ số • Tìm nhì số khi biết tổng cùng tỉ số của nhì số đó • luyện tập trang 148 • rèn luyện trang 149 • luyện tập chung trang 149 • Tìm nhì số lúc biết hiệu với tỉ số của nhì số kia • luyện tập 1 trang 151 • luyện tập 2 trang 151 • rèn luyện chung trang 152 • luyện tập chung trang 153
• Tỉ lệ bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (tiếp theo) • thực hành • thực hành (tiếp theo)
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên • Ôn tập về những phép tính với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu đồ vật • Ôn tập về phân số • Ôn tập về các phép tính với phân số • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về tra cứu số trung bình cộng • Ôn tập về tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu của nhị số đó • Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đó • rèn luyện chung trang 176 • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Câu Nói Dân Gian Gồm Những Thể Loại Nào, Khái Niệm Văn Học Dân Gian

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số từ bỏ nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng •Chương 2: tư phép tính với các số từ nhiên. Hình học tập •Chương 3: tín hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 3. Reviews hình bình hành •Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. Trình làng hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một trong những bài toán tương quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ •Chương 6: Ôn tập