Cấu trúc in order to cùng so as to hay được áp dụng trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh để nói về mục đích của hành động. Bài viết hôm ni nofxfans.com sẽ share cho nguồn kiến thức chi tiết về cấu trúc và phương pháp dùng in order to và so as to đúng chuẩn cùng các bài tập liên quan.

Bạn đang xem: Ngữ pháp

*


Tìm hiểu kết cấu In order to với So as to

In order to là gì? 

In order to có nghĩa là để, để mà, để làm gì;

In order to được dùng làm giới thiệu về mục đích của hành động được nhắc đến liền kề trước đó;

Cấu trúc cách dùng in order to

Cấu trúc In order to:

Khẳng định: S + V1 (chia thời phù hợp) + in order (for somebody) to lớn + Verb 2 (nguyên thể) + …

Phủ định: S + V1 (chia thời phù hợp) + in order (for somebody)+ not to+Verb 2(nguyên thể) + …

Nghi vấn : Trợ rượu cồn từ của V1 + S + Verb (nguyên thể) + in order (for somebody) + to lớn + V2(nguyên thể)+…+?

Ví dụ:

She works hard in order lớn have a better life.

(Cô ấy luôn luôn làm việc cần cù để có cuộc sống tốt hơn.)

He must study English to get a good job wih high salary.

(Anh ấy đề xuất học giờ Anh để có thể kiếm được một công việc tốt với tầm lương cao.)

He opened the window in order to lớn let fresh air in.

(Anh ấy mở của sổ để không khí trong lành hoàn toàn có thể lọt vào trong.)

He buy a maps in order not to lớn get lost.

(anh ấy mua bản đồ để không xẩy ra lạc đường.)

So as to lớn là gì?

So as to lớn cũng có nghĩa là “để”, “mà” và cùng được dùng để nói về mục tiêu của hành động được nhắc đến trước đó;

cấu trúc cách cần sử dụng so as to

So as khổng lồ cũng có cấu trúc tương từ như in order to.

Khẳng định: S + V1 (chia thời phù hợp) + so as(for somebody) lớn + Verb 2 (nguyên thể) + …

Phủ định: S + V1 (chia thời phù hợp) + so as(for somebody)+ not to+Verb 2(nguyên thể) + …

Nghi vấn : Trợ rượu cồn từ của V1 + S + Verb (nguyên thể) + so as(for somebody) + khổng lồ + V2(nguyên thể)+…+?

Ví dụ:

She worked hard so as to lớn pass the exam.

(Cô ấy học hành chịu khó để rất có thể vượt qua kỳ thi.)

He studied really hard so as lớn get better marks.

(anh ấy học hành cần mẫn để tất cả điểm số tốt hơn.)

She pariticipates in a course so as to learn Chinese.

(Cô ấy tham gia khóa học để học tập tiếng Trung Quốc.)

Các cấu trúc tương đương in order to

Ngoài kết cấu in order to và so as to lớn thì trong giờ đồng hồ Anh cũng còn một vài ba những kết cấu khác để nói tới mục đích. Đó đó là so that.

So that

Khi được thực hiện để chỉ mục đích so that được thực hiện với cấu trúc sau:

S + V + so that S + can/could/will/would (not) + V.

Với cấu trúc so that có thể đồng công ty ngữ hoặc cùng một chủ ngữ.

Ví dụ:

I have collected money so that I can buy a new house.

(Tôi tiết kiệm tiền nhằm tôi hoàn toàn có thể mua một căn nhà mới.)

I turned on all the light so that the house is full of light.

(Tôi nhảy hết đèn lên nhằm nhà ngập cả ánh sáng.)

To V

Nếu không áp dụng in order to hoặc so as lớn thì chúng ta cũng có thể sử dụng ngăn nắp dạng to V nhằm chỉ mục đích. Tuy vậy với cách sử dụng này mục đích không được nhấn mạnh vấn đề và với sắc thái diễn đạt như in order và so as.

Ví dụ:

I will come soon to lớn help you.

(tôi sẽ tới ngay lập tức để giúp đỡ đỡ bạn.)

We are going khổng lồ cinema khổng lồ watch a lãng mạn film.

(chúng tôi đến rạp chiếu phim giải trí phim để thấy một bộ phim truyện lãng mạn.)

Bài tập in order to cùng so as to

Bài tập dạng này thường xuyên là viết lại câu làm sao để cho ngữ nghĩa không vậy đổi.

Ta chỉ việc dịch nghĩa cho đúng đắn rồi áp dụng cấu tạo để xong xuôi câu là đã tất cả đáp án chính xác.

Ví dụ:

1. He opened the window.He wanted lớn let fresh air in.

=> He opened the window in order to let fresh air in.

=> He opened the window so as to lớn let fresh air in.

2. I took my camera.I wanted to lớn take some photos.

=> I took my camera in order/ so as khổng lồ take some photos.

3. He studied really hard.He wanted to get better marks.

=> He studied really hard in order/ so as lớn get better marks.

4. Jason learns Chinese.His aim is lớn work in China.

=> Jason learns Chinese so as/ in order lớn work in China

5. I’ve collected money.I will buy a new car.

=> I’ve collected money in order to/ so as to buy a new car.

Cấu trúc in order to và so as khổng lồ đã được bọn chúng mình chia sẻ dưới các phần nội dung bao gồm có: lý thuyết; lấy một ví dụ và bài xích tập thực hành. Các phần kỹ năng đã được phân tách sẻ chi tiết và chủ yếu xác. độc giả hãy cùng tìm hiểu thêm và rèn luyện nhằm đạt được hiệu quả học tập tốt.

Xem thêm: Văn Bản Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình, Bài 5: Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình

Thường xuyên truy cập IIE Việt Nam để sở hữu thêm nhiều kiến thức có lợi trong quy trình học tập tiếng anh nhé.