Các sự khác hoàn toàn chính giữa nguyên tố đa trị cùng ion nhiều nguyên là các nguyên tố đa trị có tương đối nhiều hơn một hóa trị trong khi những ion đa nguyên tử có rất nhiều hơn một nguyên tử link cộng hóa trị với nhau.

Bạn đang xem: Ion đa nguyên tử là gì

Tiền tố giờ đồng hồ nofxfans.comệt nhiều nghĩa là kể đến các người. Nói biện pháp khác, nếu bọn họ đặt thương hiệu cho một cái gì đó bằng cách sử dụng tiền tố này, điều đó có nghĩa là có khá nhiều hơn một trong số đó. Ví dụ, nhiều trị tức là nhiều hơn một hóa trị và polyatomic tức là nhiều hơn một nguyên tử.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Yếu hèn tố nhiều trị là gì 3. Ion đa nguyên tử là gì4. So sánh cạnh nhau - Nguyên tố nhiều trị đối với ion nhiều nguyên tử sinh hoạt dạng bảng5. Tóm tắt

Yếu tố đa trị là gì?

Nguyên tố đa trị là 1 nguyên tố hóa học có rất nhiều hơn một hóa trị. Nói cách khác, các nguyên tố chất hóa học này liên quan đến sự hình thành các liên kết chất hóa học sử dụng số lượng điện tử không giống nhau. Một từ đồng nghĩa với thuật ngữ này là yếu tố nhiều trị liệu của thành phố. Một vài ví dụ như sau:

Sắt cho biết thêm hai trạng thái lão hóa là sắt (II) cùng sắt (III). Điều này có nghĩa là sắt có thể hiển thị hai giá bán trị. Đồng cho thấy thêm hai trạng thái oxy hóa là đồng (I) cùng đồng (II). Đồng có thể loại quăng quật một hoặc nhị electron lúc hình thành links hóa học. Chromium cho biết thêm trạng thái lão hóa crom (II), (III) và (nofxfans.com) thường.

Ion nhiều nguyên tử là gì?

Ion polyatomic là 1 trong loại hóa chất có điện tích và nhiều hơn một nguyên tử. Điều này rất có thể là tích điện dương (cation) hoặc tích điện âm (anion). Ngược lại, những nguyên tử đơn có năng lượng điện là các ion 1-1 chất.

*

Hình 01: Sơ thiết bị hiển thị Ion đa nguyên tử

Khi để tên những hợp chất như vậy, gồm hai quy tắc bọn họ cần cần tuân theo. Đầu tiên, họ phải áp dụng tiền tố hồi phục nếu có hydro trong công thức hóa học và đặt tên đến ion tùy nằm trong vào số lượng nguyên tử oxy gồm trong ion. Ví dụ, anion cacbonat là một ion đa nguyên tử (CO32-) với khi chúng ta thêm một nguyên tử hydro vào nó, thì họ gọi ion bicarbonate (HCO3-). Quy tắc lắp thêm hai của danh pháp coi xét số lượng nguyên tử oxy gồm trong ion, có nghĩa là ClO2- là clorit với ClO3- là clorat.

Sự khác hoàn toàn giữa nguyên tố nhiều trị và ion nhiều nguyên?

Sự khác hoàn toàn chính giữa nguyên tố đa trị cùng ion đa nguyên là các nguyên tố nhiều trị có nhiều hơn một hóa trị trong khi những ion đa nguyên tử có không ít hơn một nguyên tử liên kết cộng hóa trị với nhau. Khi xem xét kim chỉ nan đằng sau những thuật ngữ này, polyvalent tức là nó sử dụng nhiều hơn một electron để hình thành những liên kết hóa học trong những khi polyatomic tức là nó sử dụng nhiều hơn thế một nguyên tử để chế tạo thành ion.

*

Tóm tắt - Nguyên tố đa trị so với ion đa nguyên tử

Về cơ bản, sự biệt lập chính thân nguyên tố đa trị và ion nhiều nguyên là những nguyên tố đa trị có rất nhiều hơn một hóa trị trong khi những ion đa nguyên tử có không ít hơn một nguyên tử link cộng hóa trị với nhau.

Xem thêm: Tâm Không Tịnh Là Gì - Tâm Thanh Tịnh Và Tâm Vô Thường

tài liệu tham khảo:

1. Helmenstine, Anne Marie, ts Ion Polyatomic Ion: Định nghĩa cùng ví dụ. Th thinkCo, ngày 12 tháng 1 năm 2019, gồm sẵn trên đây.

Hình hình ảnh lịch sự:

1. Xông Nitrate-ion-elpot Nhận vị Stewah-bmm27 - các bước riêng (Miền công cộng) qua Commons Wikimedia