Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Kẽm axit sunfuric loãng

*

Kẽm tác dụng với axit sunfuric theo phương trình sau: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2Có 13 g kẽm tham gia phản ứng. Tính:a) Khối lượng axit tham gia phản ứng.b) Khối lượng muối ZnSO4 tạo thành.c) Thể tích khí hidro thu được sau phản ứng (đktc).


*

*

cho kim loại nhôm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric(H2SO4). sau phản ứng thu được muối sunfat (Al2(SO4)3) vaf3,36 lit khí hidro ở dktc.

a) lập PTHH cho phản ứng

b)tính khối lượng nhôm đẫ tham gia phản ứng

c) tính khối lượng muối nhôm sunfat thu được sau phản ứng.

d) dẫn toàn bộ lượng khí hidro thu được ở trên vào bình đựng khí oxi rồi đốt cháy. hỏi chất nào dư sau phản ứng và thế tích còn dư bao nhiêu/ biết sản phâm thu được là nước (H2O)

e) nếu hiệu suất của phản ứng H=80%. hãy tính khối lượng của axit clohidric thực tế đã lấy và khối lượng Zn ban đầu.


*

+FeSO4+++H2.+Nếu+có+14g+sắt+tham+gia+phản+ứng,+em+hãy+tìm:a.+thể+tích+khí+hiđro+thu+được+ở+đktcb+khối+lượng+Axit+sunfuric+cần+dùng">

cho sắt tác dụng với axit sunfuric loãng H2SO4: Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2. Nếu có 14g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm:a. thể tích khí hiđro thu được ở đktcb khối lượng Axit sunfuric cần dùng


+FeCl2+++H2 a.+tính+khối+lượng+sắt+và+axit+HCl+đã+tham+gia+phản+ứng,+biết+rằng+thể+tích+khí+hidro+thoát+ra+là+3,361.(đktc)b.+tính+khối+lượng +FeCl2+tạo+thành?giúp+m...">

Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 

a. tính khối lượng sắt và axit HCl đã tham gia phản ứng, biết rằng thể tích khí hidro thoát ra là 3,361.(đktc)

b. tính khối lượng FeCl2 tạo thành?

giúp mình nhé !

*


MgCl2+++H2Nếu+cho+2,4g+Mg+tác+dụng+với+3,65g+HCl.+Chất+nào+còn+dư+sau+phản+ứng?+Tính+khối+lượng+còn+dư?+Tính+khối+lượng+MgCl2+tạo+thành+và+thể+tích+khí+H2+thu...">

Bài 1:Cho sơ đồ phản ứng sau: Mg + HCl ->MgCl2 + H2Nếu cho 2,4g Mg tác dụng với 3,65g HCl. Chất nào còn dư sau phản ứng? Tính khối lượng còn dư? Tính khối lượng MgCl2 tạo thành và thể tích khí H2 thu được (đktc)Bài 2:Cho sơ đồ phản ứng sau: Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2Nếu có 5,4g nhôm tác dụng với 14,7g H2SO4. Chất nào còn dư sau phản ứng? Tính khối lượng còn dư? Tính khối lượng Al2(SO4)3 tạo thành và thể tích khí H2 thu được (đktc)Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 3,78g với kim loại M (hóa trị III) vào dung dịch HCl thu được 4,704l khí H2 (đktc). Xác định kim loại M?Bài 4: Cho sơ đồ phản ứng sau: KMnO4 -> ..........+...........+O2Tính thể tích Oxi (đktc) thu được khi nhiệt phân hủy hoàn toàn 0,4 mol KMnO4Đốt cháy 6,2g photpho trong bình chứa lượng Oxi ở trên. Tính khối lượng điphotpho pentaoxit?


cho 12g kim loại tác dụng với khí õi sau phản ứng thu đc 23.2g oxit sắt từ (Fe3O4). viết biểu thức khối lượng của phản ứng. tính khối lượng của oxi tham gia phản ứng


Hoà tan 19.3 gam hỗn hợp X (Al,Fe) bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được V lít khí H2 và dung dịch A, cô cạn dung dịch A thu được 81.7 gam hỗn hợp muối

a, Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đầu

b, Tính V (đktc)

c, tính khối lượng của H2SO4 đã tham gia phản ứng

 


Cho hỗn hợp A gồm cacbon và S tác dụng với khí oxi dư.Sau phản ứng thu được 4,48 lít(ở đktc)hỗn hợp B gồm SO2 và CO2.tính thể tích khí oxi (ở đktc)đã tham gia là
Xem thêm: Giáo Án Ca Dao Than Thân Yêu Thương Tình Nghĩa Lớp 10, Please Wait

cho 19,5 gam kẽm phản ứng với 14,6 gam axit clohidric

a, chât nào còn dư sau phản ứng

b, tính thể tích hidro ở đktc


Cho 4,8 gam Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl,phản ứng tạo ra MgCl2 và khí H2a,Viết phương trình hóa học của phản ứngb,tính thể tích H2 thu đc (đkc)c,đốt cháy hoàn toàn lượng H2 sinh ra thì thu đc bao nhiêu gam nước,biết lượng sản phẩm hao hụt 5%BIẾT: Mg=24;H=1;O=16