Mã dt là được xem như là mật mã mang thông tin di truyền tự mạch mã gôc trên phân ADN đến trình trường đoản cú axit amin vào chuỗi polipetit.Mã di truyền mã hóa thông tin trong chuỗi polipetit như thế nào. Mã di truyền tất cả các điểm sáng gì. Chúng ta cùng khám phá trong bài xích viết.

Bạn đang xem: Khái niệm mã di truyền


I. MÃ DI TRUYỀN

Mã di truyền là trình tự chuẩn bị xếp những nucleotit trong ren (trong mạch khuôn) dụng cụ trình tự sắp đến xếp những axit amin trong prôtêin.

Mã di truyền gồm bộ 3 mã cội trên ADN và cỗ 3 mã sao bên trên mARN.

Ví dụ: mã cội là 3’-TAX-5’ → mã sao là: 5’-AUG…-3’ → mã đối mã là UAX – Met.

Mã dt là mã bộ ba vì :

Nếu từng nucleotit mã hóa một axit amin thì 4 nucleotit chỉ mã hóa được 4 nhiều loại axit amin.Nếu cứ 2 nucleotit mã hóa một axit amin thì 4 nucleotit chỉ mã hóa được 42 = 16 bộ bố thì mã hóa 16 một số loại axit amin.Nếu cứ 3 nucleotit mã hóa một axit amin thì 4 nucleotit chỉ mã hóa được 43 = 64 bộ cha mã hóa cho đôi mươi loại axit amin.

Bằng thức nghiệm các nhà công nghệ đã khẳng định được đúng đắn cứ ba nucleotit đứng tức tốc nhau thì mã hóa cho một axit amin và bao gồm 64 bộ ba. 

*
 Hình 1: Bảng mã di truyền.

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA MÃ DI TRUYỀN

Nhìn vào bảng mã dt ta có thể suy ra các điểm lưu ý của mã di truyền:

*

Hình 2: Đặc điểm của mã di truyền 

Trong 64 bộ bố thì có:

61 bộ ba mã hóa cho đôi mươi axit amin. 3 bộ bố không mã hóa cho axit amin được điện thoại tư vấn là bộ ba xong . Trong quy trình dịch mã lúc riboxom tiếp xúc với những bộ ba ngừng thì các phần của riboxom tách bóc nhau ra và quy trình dịch mã kết thúc.

*

Hình 3: chức năng của các bộ cha trong mã di truyền 

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM .

 


Câu 1: Trong tự nhiên có từng nào loại mã di truyền mà trong những số đó có chứa tối thiểu 2 nucleotit các loại A

A. 10 B. 18 C. 9 D. 37

Câu 2:  Với 3 một số loại nuclêôtit A, X, U hoàn toàn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu bộ tía mã hoá axitamin?


A. 26. B. 27. C. 9. D.8.

Xem thêm: Cách Tính Điểm Trắc Nghiệm 30 Câu, Cách Để Tính Điểm Thi


Câu 3: Một chuỗi pôlinuclêôtit được tổng hợp nhân tạo từ các thành phần hỗn hợp hai các loại nuclêôtit với tỉ lệ là 80% nuclêôtit các loại A cùng 20% nuclêôtit loại U. Trả sử sự phối hợp các nuclêôtit là tự dưng thì tỉ trọng mã bộ bố AAU là:

A. (frac1125). B.(frac16125) . C.(frac64125). D.(frac4125)

Câu 4:  với 3 các loại nuclêôtit A, G, U có thể tạo ra buổi tối đa bao nhiêu bộ ba mã hoá axitamin?

 A. 26. B. 27. C. 24. D.8.


ĐA : 1 A- 2 A- 3 B - 4 C

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - coi ngay