JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.


Bạn đang xem: Khí không tan trong nước

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should nâng cấp or use an alternative browser.
*

*
TRỌN BỘ bí kíp học tốt 08 môn
ĐĂNG BÀI NGAY nhằm cùng bàn bạc với các CAO THỦ trên phần lớn miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!
Chào các bạn!!!Những việc về hình mẫu vẽ thí nghiệm vẫn chiếm một trong những ít số câu (từ 1-2 câu) trong đề thi THPTQG và thường thì các câu này mang đến ở dạng phân biệt hoặc am tường nên chắc chắn là bạn không thích bỏ qua hồ hết câu này đúng không? Hôm nay, từ lời đề nghị rất hay của chúng ta
Shmily Karry"s , mình vẫn lập một topic ôn tập về lí thuyết và bài bác tập chuyên đề hình vẽ thí nghiệm nhằm giúp các bạn lấy có thể 0,25-0,5đ phần này trong tay.Cùng theo dõi cùng ủng hộ bản thân nhé!!!
*Xem thêm: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Nhóm B Trong Bảng Tuần Hoàn Là, Các Nguyên Tô Nhóm B Trong Bảng Tuần Hoàn Là

I. LƯU Ý phổ biến VỀ CÁCH ĐIỀU CHẾ KHÍ.1. Phương pháp thu khí Phải nỗ lực vững tính chất vật lý (tính tan với tỉ khối) nhằm áp dụng cách thức thu khí đúng.a. Cách thức đẩy ko khí:+ Khí đó bắt buộc không bội phản ứng với ko khí.+ Nặng rộng hoặc nhẹ hơn không khí (so sánh tỉ khối với ko khí)- Úp bình thu: Khí nhẹ nhàng hơn không khí (H2, N2, NH3, CH4,....)- Ngửa ống thu: Khí nặng rộng không khí (Cl2, O2, CO2, NO2,...)b. Cách thức đẩy nước:+ Khí ít tan trong nước. (H2, O2, CO2, N2, CH4, C2H4, C2H2...).Lưu ý: các khí tan nhiều trong nước (khí HCl, khí NH3, khí SO2...):- Ở 20^oC, 1 thể tích nước hòa tan tới sát 500 thể tích khí hiđro clorua.- Ở điều kiện thường, 1 lít nước hòa tan khoảng tầm 800 lít khí amoniac.- khác với CO2 thì SO2 là khí tan những trong nước.2. Làm khô khíNguyên tắc chọn chất làm khô: duy trì được nước và không có phản ứng cùng với chất cần làm khô.- những chất làm khô: H2SO4 đặc, P2O5, CaO (vôi sống, mới nung), CuSO4 (khan, màu trắng), CaCl2 (khan), NaOH, KOH (rắn hoặc hỗn hợp đậm đặc).- những khí: H2, Cl2, HCl, HBr, O2, SO2, H2S, N2, NH3, CO2 , C2H4, C2H2...Ví dụ:- H2SO4 quánh (tính axit, tính oxi hóa):+ Không có tác dụng khô được khí NH3 (tính bazơ).+ Không có tác dụng khô được khí HBr (tính khử).+ H2SO4 đặc làm khô được khí Cl2, O2, SO2, N2, CO2...- CaO (vôi sống), NaOH, KOH (rắn) (tính bazơ):+ Không làm cho khô được khí CO2, SO2 (oxit axit), Cl2 (có phản ứng).+ làm cho khô được khí NH3, H2, O2, N2...II. ĐIỀU CHẾ KHÍ trong PHÒNG THÍ NGHIỆM1. Khí H2- Phương pháp: Dùng những kim loại hoạt động (Zn, Fe, ... ) tính năng với axit HCl/H2SO4 loãng.Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ↑- bí quyết thu khí: Đẩy nước, đẩy không khí (úp bình).2. Khí O2- Phương pháp: nhiệt phân các hợp chất kém bền, giàu oxi: KMnO4; KClO3...2KMnO4 --(to)--> K2MnO4 + MnO2 + O2 ↑2KClO3 --(MnO2, to)--> 2KCl + 3O2 ↑2H2O2 --(MnO2, to)--> 2H2O+ O2 ↑- bí quyết thu khí: Đẩy nước, đẩy không khí (ngửa bình)3. Khí Cl2- Phương pháp: HCl đặc công dụng với hóa học oxi hóa mạnhMnO2 + 4HCl đặc --(to)--> MnCl2 + Cl2 ↑+ 2H2O2KMnO4 + 16HCl đặc --(to, MnO2)--> 2KCl +2MnCl2 + 5Cl2 ↑+ 8H2OKClO3 + 6HCl đặc --(to, MnO2)--> KCl + 3Cl2 ↑+ 3H2O- cách thu khí: đẩy bầu không khí (ngửa bình)4. Khí HCl/HF- Phương pháp: NaCl + H2SO4 quánh (phương pháp sunfat)NaCl + H2SO4 đặc --( NaHSO4 + HCl ↑2NaCl + H2SO4 quánh --(>400^oC)--> Na2SO4 + HCl ↑CaF2 (tinh thể) + H2SO4 (đặc) --(250^oC)--> CaSO4 + 2HF ↑- cách thu khí: hấp thụ khí vào nước để thu được dd axit5. Khí H2S- Phương pháp: 1 số ít muối sunfua (FeS, ZnS...) + axit HClFeS + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑- cách thu khí: Đẩy không gian (ngửa bình)6. Khí SO2- Phương pháp: muối sunfit + AxitNa2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑+ H2O- biện pháp thu khí: đẩy bầu không khí (ngửa bình)7. Khí N2- Phương pháp:Người ta pha trộn một lượng nhỏ nitơ tinh khiết bằng cách đun nóng vơi dung dịch bão hòa muối hạt amoni nitrit (muối amoni của axit nitrơ):NH4NO2 --(t°)--> N2 + 2H2OCó thể cố gắng muối amoni nitrit kém bền bằng dung dịch bão hòa của muối natri nitrit (NaNO2) cùng muối clorua (NH4Cl):NH4Cl+NaNO2 --(t°)--> N2+NaCl+2H2O- biện pháp thu khí: cách thức đẩy nước8. Khí NH3- Phương pháp:Khí amoniac được điều chế bằng cách cho muối hạt amoni công dụng với hóa học kiềm khi đun nóng nhẹ:2NH4Cl + Ca(OH)2 --(t°)--> 2NH3 ↑ + CaCl2 + 2H2OMuốn điều chế nhanh một lượng nhỏ dại khí amoniac, fan ta thường đun nóng dung dịch amoniac đậm đặc. Để làm cho khô khí, mang lại khí NH3 vừa mới được tạo thành gồm lẫn khá nước đi qua bình đựng vôi sinh sống (CaO).- cách thu khí: cách thức đẩy không khí (úp bình)9. Khí CO- Phương pháp: co được điều chế bằng cách cho H2SO4 sệt vào axit fomic (HCOOH) và đun nóng:HCOOH --(H2SO4 đặc,t°)--> teo + H2O- bí quyết thu khí: phương thức đẩy nước hoặc đẩy không gian (úp bình)10. Khí CO2- Phương pháp: Khí CO2 được điều chế bằng phương pháp cho hỗn hợp axit clohiđric chức năng với đá vôi (hoặc trong bình Kíp)CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O- bí quyết thu khí: phương thức đẩy nước hoặc đẩy bầu không khí (ngửa bình)11. Khí CH4- Phương pháp: Khí CH4 được điều chế bằng phương pháp nung natri axetat với vôi tôi xút, hoặc rất có thể cho nhôm cacbua tác dụng với nước:CH3COONa + NaOH(r) --(CaO, t°)--> CH4↑ + Na2CO3Al4C3 + 12H2O → 3CH4↑ + 4Al(OH)3- bí quyết thu khí: phương pháp đẩy nước hoặc đẩy không khí (úp bình)12. Khí C2H4- Phương pháp: Etilen được điều chế bằng phương pháp đun etanol với axit sunfuric đậm đặc:CH3CH2OH --(H2SO4,170°C)--> CH2 = CH2 + H2O- phương pháp thu khí: phương pháp đẩy nước hoặc đẩy không gian (úp bình)13. Khí C2H2- Phương pháp: Khí C2H2 được điều chế bằng cách cho can xi cacbua (CaC2) chức năng với nước:CaC2 + 2H2O → C2H2 ↑+ Ca(OH)2- giải pháp thu khí: phương thức đẩy nước hoặc đẩy không khí (úp bình)