Chỉ có đúng 5 nhiều loại khối đa diện đều. Đó là nhiều loại 3;3 tứ diện đều; loại 4;3 khối lập phương; các loại 3;4 khối chén bát diện đều; các loại 5;3 khối 12 mặt đều; các loại 3;5 khối trăng tròn mặt đều.

Bạn đang xem: Khối đa diện loại 3 4

Tên gọi

Người ta gọi tên khối nhiều diện số đông theo số khía cạnh của chúng với cú pháp khối + số phương diện + mặt đều.

*

Thay do nhớ số Đỉnh, Cạnh, khía cạnh của khối đa diện đều như bảng dưới đây:

Bảng bắt tắt của năm một số loại khối nhiều diện đều

*

Các em rất có thể dùng cách ghi lưu giữ sau đây:

* Số mặt nối liền với tên gọi là khối nhiều diện đều

* hai đẳng thức liên quan đến số đỉnh, cạnh với mặt

tổng thể đỉnh có thể có được tính theo 3 phương pháp là qD = 2C = pM.


Hệ thức euleur bao gồm D + M = C + 2.

Xem thêm: Một Kính Lúp Có Số Bội Giác 5X, Tiêu Cự Của Kính Lúp Có Giá Trị Là (5X )

Kí hiệu Đ, C, M lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số khía cạnh của khối nhiều diện đều

(1) Tứ diện đều loại 3;3 vậy M = 4 cùng 3Đ = 2C = 3M = 12

(2) Lập phương loại 4;3 gồm M = 6 với 3Đ = 2C = 4M = 24

(3) chén diện đều loại 3;4 vậy M = 8 với 4Đ = 2C = 3M = 24

(4) 12 mặt những (thập nhị đều) các loại 5;3 vậy M = 12 cùng 3Đ = 2C = 5M = 60

(5) đôi mươi mặt hồ hết (nhị thập đều) các loại 3;5 vậy M = đôi mươi và 5Đ = 2C = 3M = 60

1. Khối đa diện đều các loại 3;3 (khối tứ diện đều)

mỗi mặt là một trong tam giác đông đảo

từng đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 3 mặt

gồm số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) lần lượt là D = 4, M = 4, C = 6.

Diện tích tất cả các khía cạnh của khối tứ diện đều cạnh

Thể tích của khối tứ diện đa số cạnh

bao gồm 6 mặt phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhị cạnh đối diện)

nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp

2. Khối nhiều diện đều loại 3;4 (khối bát diện gần như hay khối tám mặt đều)

mỗi mặt là 1 trong tam giác đều

mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của đúng 4 mặt


gồm số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo thứ tự là

Diện tích tất cả các phương diện của khối chén diện phần lớn cạnh

gồm 9 mặt phẳng đối xứng

Thể tích khối bát diện gần như cạnh

nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là

3. Khối đa diện đều các loại 4;3 (khối lập phương)

mỗi mặt là 1 trong hình vuông

từng đỉnh là đỉnh thông thường của 3 mặt

Số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo thứ tự là

diện tích của toàn bộ các mặt khối lập phương là

bao gồm 9 mặt phẳng đối xứng

Thể tích khối lập phương cạnh

nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là

4. Khối đa diện đều nhiều loại 5;3 (khối thập nhị diện rất nhiều hay khối 12 phương diện đều)

từng mặt là một trong những ngũ giác đông đảo

mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của bố mặt

Số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) theo lần lượt là

diện tích của tất cả các khía cạnh khối 12 mặt hầu như là


bao gồm 15 phương diện phẳng đối xứng

Thể tích khối 12 mặt đều cạnh

bán kính mặt mong ngoại tiếp là

5. Khối đa diện đều loại 3;5 (khối nhị thập diện đầy đủ hay khối hai mươi khía cạnh đều)

từng mặt là một trong tam giác đều

từng đỉnh là đỉnh chung của 5 mặt

Số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo thứ tự là

diện tích của toàn bộ các khía cạnh khối 20 mặt phần đông là

tất cả 15 mặt phẳng đối xứng

Thể tích khối trăng tròn mặt gần như cạnh

nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là

nội dung bài viết gợi ý:
1. Phương trình logarit 2. Các bài toán tương quan đến hàm số bậc 3 3. Công thức tổng quát tính thể tích của một khối tứ diện bất cứ và phương pháp tính nhanh cho những trường hợp quan trọng đặc biệt nên ghi nhớ 4. Phương pháp tính nhanh những bài toán hình học trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxyz 5. Căn bậc hai số phức cùng phương trình bậc nhị 6. Mở đầu về số phức. 7. Một số trong những bài toán áp dụng cao liên quan đến mặt đường tiệm cận của vật thị hàm số

Video liên quan