Bài 54: Ancol: Tính chất hóa học và ứng dụng – Bài 8 trang 229 Hóa học 11 Nâng cao. Biết rằng ở …

Biết rằng ở 20 \(^oC\), khối lượng riêng của etanol bằng 0,789 g/ml, của nước coi như bằng 1,0 g/ml, của dung dịch etanol 90 % trong nước bằng 0,818 g/ml. Hỏi khi pha dung dịch etanol 90% thì thể tích dung dịch thu được bằng, lớn hay nhỏ hơn tổng thể tích của etanol và của nước đã dùng.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng của etanol

*

Xét 100ml dung dịch etanol 90%

\(m_{\text{dung dịch}}=D.V= 0,818.100=81,8\,(g)\)

\(m_{C_2H_5OH}=73,62\,(g)\Rightarrow m_{H_2O}=8,18\,(g)\)Quảng cáo

Tổng thể tích và nước ban đầu là:

\(V = {{73,62} \over {0,789}} + {{8,18} \over 1} = 101,49\,\,(ml) > 100(ml)\)

Như vậy khi pha trộn thể tích giảm.


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 10 trang 31 SGK Hóa 11 Nâng cao, Tính nồng độ mol của các ion
Bài tiếp theoBài 2 trang 260 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy so sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của anđhit và axit tương úng. Giải thích
Danh sách bài tập
Câu 7* trang 229 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy viết công thức thu gọn, phân loại và gọi tên chúng theo danh pháp...
Câu 6 trang 229 Hóa 11 Nâng cao, Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau:Butyl metyl...
Câu 5 trang 229 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy chỉ ra những điểm bất hơp lý của các sơ đồ trên
Câu 4 trang 229 Hóa lớp 11 Nâng cao, Xác định công thức cấu tạo và thành phần % khối lượng của hai ancol...
Câu 3 trang 229 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy viết các phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.
Câu 2 trang 229 SGK Hóa Học 11 Nâng cao, Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và gọi tên các sản...
Xem theo môn học
Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Câu 2 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Chứng minh rằng
Chứng minh rằng . Câu 2 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 1. Dãy số có giới...
Bài tập 4 trang 29 Sách bài tập Sử 11: Lép Tôn-xtôi (1828 – 1910): Là nhà văn Nga: Chiến tranh và hòa bình,
Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910): Là nhà văn Nga: Chiến tranh và hòa bình, An-na Ka rê ni na, Phục sinh…. Bài tập 4...
Bài 1 trang 11 hình học lớp 11: ìm ảnh của A, b và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox
Bài 1 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11: Bài 3. Phép Đối Xứng Trục. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm...
Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những giải pháp gì ?
Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí - Câu 6 trang 91 SGK Công nghệ 11. Muốn đảm bảo sự phát...

Xem thêm: Passage 13 - My Family Consists Of Four People


Câu 6 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Giải các phương trình sau
Giải các phương trình sau :. Câu 6 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - ÔN TẬP CUỐI NĂM...