Chúng ta thà mất mát tất cả, chứ cố định không chịu đựng mất nước, nhất mực không chịu đựng làm nô lệ” là khẩu hiệu được nêu vào văn kiện lịch sử nào
Bạn đang xem: Không chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ


*
*
*
*
*
*
*
*

Thực dân Pháp sẽ hành động chậm độc nhất vô nhị vào thời hạn nào nếu chính phủ vn Dân công ty Cộng hòa không đồng ý tối hậu thư?


Đâu là dấu hiệu tiến công của nhân dân thủ đô trong cuộc toàn quốc loạn lạc chống thực dân Pháp (1946 -1954)?


Chúng ta thà mất mát tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, cố định không chịu đựng làm nô lệ” là khẩu hiệu được nêu vào văn kiện lịch sử hào hùng nào


Đâu không hẳn là văn kiện lịch sử hào hùng phản ánh đường lối nội chiến của việt nam trong cuộc nội chiến toàn quốc binh lửa chống thực dân Pháp (1946-1954)?


Tại sao Đảng và chủ yếu phủ việt nam Dân công ty Cộng hòa lại phát rượu cồn toàn quốc binh cách chống thực dân Pháp (1946-1954)?


Đảng và thiết yếu phủ nước ta Dân nhà Cộng hòa chủ trương phát rượu cồn cuộc tao loạn toàn dân xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu hèn nào?


Đâu chưa hẳn là vì sao để Đảng và chủ yếu phủ vn Dân chủ Cộng hòa nhà trương phát động cuộc binh cách toàn diện?


Thực dân Pháp phải thực hiện kế hoạch “đánh cấp tốc thắng nhanh” ở việt nam không khởi đầu từ lí do nào sau đây?


Chúng ta hy vọng hòa bình, họ phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết vai trung phong cướp việt nam một lần nữa!” Đoạn trích trên đã phản ánh tính chất gì của cuộc kháng chiến toàn quốc kháng thực dân Pháp (1946-1954)?
Xem thêm: Ngày 20/11: Những Bài Văn Hay Và Xúc Động Viết Về Thầy, Top 12 Bài Cảm Nghĩ Về Thầy Cô Hay Và Ý Nghĩa

Đường lối binh cách toàn quốc kháng Pháp của Đảng ta đã kế thừa đường lối loạn lạc nào trong lịch sử dân tộc dân tộc?


Tinh thần yêu chuộng chủ quyền trong “Lời lôi kéo toàn quốc phòng chiến” của quản trị Hồ Chí Minh đã được Đảng ta phân phát huy ra làm sao trong trận đấu tranh đảm bảo an toàn chủ quyền biển đảo hiện nay?