*
đã hỏi28 tháng 9, 2020trong Hóa học lớp 8bởi khanhhuyendoThần đồng(832 điểm)đã đóng1 tháng 10, 2020bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị
*
đã trả lời29 tháng 9, 2020bởi quinCử nhân(3.1k điểm)được bầu chọn là câu hỏi hay nhất30 tháng 9, 2020bởi khanhhuyendo

*Không khí là hỗn hợp của nhiều loại khí, nhưng chủ yếu là:

- Khí nitơ:

*

- Khí ôxi:

*

Ngoài ra, còn có một số khí khác:

- Cacbon đioxit:

*

- Hiđro:

*

- Flo:

*

- Clo:

*

- Cacbon oxit:

*

- Lưu huỳnh đioxit:

*

- ...

Bạn đang xem: Không khí kí hiệu hóa học là gì


*
đã trả lời1 tháng 10, 2020bởi Nqoc_baka ● Quản Trị ViênTiến sĩ(29.8k điểm)
Không khí là hỗn hợp của nhiều loại khí, nhưng chủ yếu là:- Khí Nitơ: N2- Khí Oxi: O2- Ngoài ra còn có một số loại khí khác như:+ Khí cacbon đioxit: CO2+ Khí Hiđro: H2+ Khí Flo: F2+ Khí Clo: Cl2+ Khí cacbon oxit: CO+ Khí lưu huỳnh đioxit: SO2+.....v.v.v.....
Viết công thức hoá học các hợp chất của kim loại Mg với Cl, Mg với S, Mg với nhóm (OH), Mg với nhóm (PO4).

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Học Kì 2, Đề Thi Học Kì 2 Tiếng Anh 6 Thí Điểm


a) Viết công thức hoá học các hợp chất của kim loại Mg với Cl, Mg với S, Mg với nhóm (OH), Mg với nhóm (PO4). b) Tính phân tử khối của các hợp chất đó? (biết: Mg = 24 ; Cl = 35,5 ; S = 32,O = 16)
Cho các công thức hoá học sau: a) CaO b) FeCl c) AlO3 d) CO3 e) FeCl2 g) N2O5 Công thức hoá học sai là
Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất gồm a) K (I) và O(II) b) Ca(II) và nhóm PO4 (III)
công thức của 5 phân tử tạo nên từ 1 nguyên tố hoá học công thức của 2 phân tử tạo nên từ 10 nguyên tố hoá học
Đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam một hợp chất hữu cơ A, tạo ra 2,2(g) CO2 và 0,9(g) H2O. Công thức hoá học của A...
Đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam một hợp chất hữu cơ A, tạo ra 2,2(g) CO2 và 0,9(g) H2O. Công thức hoá học của A (trùng với công thức đơn giản) là. A. C2H6 B. C2H4 C. CH2O D. CH4O
Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần