Giải ưa thích câu trả lời

Click để xem phân tích và lý giải của đáp án(Bạn sẽ được dẫn cho tới trang quảng cáo và hiển thị trong vòng 15 giây)(Quảng cáo sẽ giúp đỡ chúng mình duy trì website luôn miễn giá thành cho toàn bộ học sinh)Cảm ơn chúng ta rất các ^^!

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Đốt cháy sắt kẽm kim loại X vào oxi nhận được oxit Y. Kết hợp Y trong dung dịch HCl loãng dư, thuđược dung dịch Z cất hai muối. Kim loại X là.

Nguồn nội dung

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3 6HCl + Cr2O3 → 3H2O + 2CrCl3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3 2Mg + O2 → 2MgO 2HCl + MgO → H2O + MgCl2


Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Đốt cháy hòa toàn 15,4g hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Mg, Al thu được 25,1 g hỗn hợp các oxit Y. Hòa chảy B bằng HCl 2M thì cần dùng thể tích là:

Phân các loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học nâng cao Câu A.
0,6 lítCâu B. 0,525 lítCâu C. 0,6125 lítCâu D. 0,74 lít

Nguồn nội dung

Tai liệu luyện thi Đại học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 3Fe + 2O2 → Fe3O4 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3 2Mg + O2 → 2MgO 2HCl + MgO → H2O + MgCl2


Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A.
Cả hai phần đa bị bào mòn như nhauCâu B. Không sắt kẽm kim loại nào bị ăn uống mònCâu C. ThiếcCâu D. Sắt
Đốt cháy kim loại X vào oxi thu được oxit Y. Hòa hợp Y trong hỗn hợp HCl loãng dư, thuđược hỗn hợp Z đựng hai muối. Kim loại X là.

Nguồn nội dung

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3 6HCl + Cr2O3 → 3H2O + 2CrCl3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3 2Mg + O2 → 2MgO 2HCl + MgO → H2O + MgCl2


Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Phân một số loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học Cơ bạn dạng Câu A.
Etylen glicol, glixerol với ancol etylic.

Bạn đang xem: Kim loại nào không tác dụng với oxi

Câu B. Glixerol, glucozơ cùng etyl axetat.Câu C. Glucozơ, glixerol và saccarozơ.Câu D. Glucozơ, glixerol với metyl axetat.

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 → 2H2O + 2Cu 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → H2O + 2Cu2O + C6H12O7 Cu(OH)2 + 2C2H4(OH)2 → 2H2O + (C2H4(OHO))2


Cho những phát biểu sau: (1) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có công dụng tham gia phản ứng tráng bạc. (2) Saccarozơ, mantozơ, tinh bột với xenlulozơ hồ hết bị thủy phân khi tất cả axit H2SO4 (loãng) có tác dụng xúc tác. (3) Tinh bột và xenlulozơ đa số được chế tác thành trong cây cỏ nhờ quá trình quang hợp. (4) Glucozơ, fructozơ cùng mantozơ đều có công dụng hòa tung Cu(OH)2 thành hỗn hợp màu xanh.Phát biểu chính xác là

Phân một số loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A.
(1) cùng (4)Câu B. (1), (2) cùng (4)Câu C. (1), (2) và (3)Câu D. (1), (2), (3) cùng (4)

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

5nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)n Cu(OH)2 + 2C6H12O6 → 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → 2H2O + (C12H22O11)2Cu 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → 2H2O + (C6H11O6)2Cu 2AgNO3 + H2O + 2NH3 + C12H22O11 → 2Ag + NH4NO3 + C12H22O12 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 2AgNO3 + H2O + 2NH3 + C6H12O6 → 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 H2O + C12H22O11 → C6H12O6 + C6H12O6


The Law Of Cause và Effect

*
*

Hydro là nguyên tố trước tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản dễ dàng nhất bao gồm thể bao gồm 1 proton trong phân tử nhân được quay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố vơi nhất trong những các nguyên tố và là nguyên tố nhiều chủng loại nhất vào vũ trụ.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Môn Toán Thpt Quốc Gia 2016 Và Đáp Án Chính Thức Của Bộ


*

Mobile Apps
*
*
Chemistry ToolsPeriodic Table of ElementsSolubility tableElectron configurationReactivity seriesElectrochemical series
*
*
You can help us keeping this good work

This system is delivered lớn you by Vietnamese students and teacherswho contribute relentlessly to keep content update & report missing information

Donating khổng lồ our cause, you are not only help supporting this website going on, but alsodirectly helping charity project in Vietnam building shcools in rural areas.