Giải Sách bài Tập hóa học 9 – bài 15, 19, 17: đặc điểm của sắt kẽm kim loại và dãy hoạt động hóa học tập của sắt kẽm kim loại giúp HS giải bài tập, cung ứng cho các em một khối hệ thống kiến thức và hiện ra thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

b) cho biết thêm 3 đặc điểm hoá học của kim loại.

Bạn đang xem: Kim loại tác dụng với hcl

Lời giải:

a) Ba tính chất vật lí của kim loại là : tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt.

b) Ba tính chất hoá học của sắt kẽm kim loại là : tính năng với phi kim, tính năng với hỗn hợp axit, tính năng với hỗn hợp muối của kim loại khác.

a) ………….. Tác dung với ……….. Tao oxit…. Tác dung cùng với clo cho muối…..

b) Kim loai …….. Hiđro trong dãy hoat đông hoá hoc phản ứng cùng với dung dich axit giải phóng………..

c) Kim loai ………… trong hàng hoat đông hoá hoc có thể đẩy đứng sau khỏi…… của kim loai……………….

Lời giải:

a) Kim loại công dụng với oxi chế tạo ra oxit, kim loại chức năng với clo đến muối clorua.

b) kim loại đứng trước hiđro vào dãy chuyển động hoá học tập phản ứng với hỗn hợp axit giải hòa hiđro.

c) sắt kẽm kim loại đứng trước trong dãy vận động hoá học hoàn toàn có thể đẩy kim loại đứng sau thoát khỏi dung dịch muối của sắt kẽm kim loại đứng sau.

kẽm ; magie ; đồng ; natri ; sắt.

a) sắt kẽm kim loại nào hoạt động hoá học mạnh nhất ? cho thí dụ minh hoạ.

b) kim loại nào vận động hoá học tập yếu duy nhất ? mang lại thí dụ minh hoạ.

Lời giải:

a) Kim loại vận động hoá học mạnh nhất là : natri.

Thí dụ : Chỉ Na làm phản ứng to gan lớn mật với nước ở ánh nắng mặt trời thường.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

b) Kim loại chuyển động hoá học yếu độc nhất là : đồng.

Thí dụ : những kim các loại Zn, Mg, Na, Fe chức năng với dung dịch HCl. Kim loại Cu không tác dụng.

đồng ; tệ bạc ; magie ; fe ; natri.

Cho biết sắt kẽm kim loại nào bao hàm tính chất sau đây :

a) Dẫn điện tốt nhất.

b) dễ dàng nóng tan nhất.

c) tính năng mãnh liệt với nước.

d) Không chức năng với hỗn hợp axit clohiđric.

Lời giải:

a) bạc là sắt kẽm kim loại dẫn điện giỏi nhất.

b) Natri là sắt kẽm kim loại dễ nóng chảy nhất.

c) Natri là kim loại công dụng mãnh liệt cùng với nước.

d) Đồng và bạc tình là hai sắt kẽm kim loại không chức năng với hỗn hợp axit clohiđric.

KIM LOẠiTÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH HCIMGiải phóng hiđro chạmNGiải phóng hiđro nhanh, hỗn hợp nóng dánOKhông có hiện tượng gì xáy raPGiải phóng hiđro siêu nhanh, hỗn hợp nóng lên

Theo em nếu thu xếp 4 kim loại trên theo chiều hoạt động hoá học giảm dần, thì cách bố trí nào đúng trong số cách bố trí sau ?

A. M, N, O, p ; B. N, M, P,O ; C. P, N, M, O ; D. O, N, M, P.

Lời giải:

Đáp án C.

a) Zn + HCl ; b) Cu + ZnSO4 ; c) fe + CuSO4 ; d) Zn + Pb(NO3)2 ;

e) Cu + HCl ; g) Ag + HCl ; h) Ag + CuSO4.

Những cặp nào xảy ra phản ứng ? Viết các phương trình hoá học.

Lời giải:

Những cặp xảy ra phản ứng

a) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ;

c) fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu ;

d) Zn + Pb(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Pb.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính cân nặng kẽm đã phản ứng.

c) Tính cân nặng đồng sunfat có trong dung dịch.

Lời giải:

Dạng vấn đề cho sắt kẽm kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu thoát khỏi dung dịch muối của chúng gồm hai trường phù hợp sau

+ nếu như đề bài bác cho trọng lượng thanh sắt kẽm kim loại tăng, lập phương trình đại số :

mkim một số loại giải phóng – mkim nhiều loại tan = mkim loại tăng

+ nếu đề bài bác cho cân nặng thanh kim loại giảm, lập phương trình đại số :

mkim nhiều loại tan – mkim các loại giải phóng = mkim loại giảm

a) Phương trình hoá học :

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Gọi x là số mol Zn tham gia

65x – 64x = 25 – 24,96 => x = 0,04 mol


mZn p/u = 0,04 x 65 = 2,6 g

c) mCuSO4 = 0,04 x 160 = 6,4g

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính cân nặng đồng đã phản ứng

Lời giải:

Khối lượng kim loại tăng : 13,6 – 6 = 7,6 (gam)

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Gọi nCu = x mol

nAg = 2x mol

Có: 2x x 108 – 64x = 7,6

=> x = 0,05 → mCu = 0,05 x 64 = 3,2g

a) K, Cu, Mg, Al, Zn, sắt ; b) Fe, Na, Pb, Cu, Ag, Au ;

c) Mg, Ag, Fe, Cu, Al.

Lời giải:

a) K, Mg, Al, Zn, Fe, Cu ; b) Na, Fe, Pb, Cu, Ag, Au ;

c) Mg, Al, Fe, Cu, Ag.

a) nhôm vào hỗn hợp magie sunfat ;

b) bạc tình vào dung dịch đồng clorua ;

c) nhôm vào dung dịch kẽm nitrat.

Viết các phương trình hoá học tập (nếu có) và giải thích.

Lời giải:

– không tồn tại hiện tượng xảy ra :

Trường đúng theo a) do Mg chuyển động hoá học mạnh mẽ hơn Al.

Trường đúng theo b) do Cu hoạt động hoá học mạnh hơn Ag.

– có hiện tượng xẩy ra : màu sắc xám của kẽm bám lên white color bạc của nhôm.

Trường vừa lòng c) 2Al + 3Zn(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Zn.

Al hoạt động hoá học khỏe khoắn hơn kẽm.

A. Na, Fe, K B. Na, Cu, K ; C. Na, Ba, K ; D. Na, Pb, K.

Lời giải:

Đáp án C.

A. Tính oxi hoá và tính khử B. Tính bazơ

C. Tính oxi hoá D. Tính khử.

Lời giải:

Chọn đáp án D.

A. Pb(NO3)2; B. Cu(NO3)2 C. Fe(NO3)2; D. Ni(NO3)2

Lời giải:

Chọn giải đáp B.

A. Mg; B. Cu ; C. Fe; D. Au

Lời giải:

Chọn lời giải B.

Hướng dẩn giải : Dùng kim loại nào để sau khi chức năng với dung dịch bạc đãi nitrat chỉ cho ta một một số loại muối đồng nitrat. Cho nên ta dùng Cu dư.

Cu (dư) + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Lọc rước dung dịch Cu(NO3)2.

A. Fe ; B. Al ;

C. Mg ; D. Ca.

Lời giải:

Đáp án D.

Gọi nguyên tử khối của kim loại R cũng là R và bao gồm hoá trị là x.

4R + xO2 → 2R2Ox

Theo đề bài ta bao gồm :

32x/4R = 0,4 → R = 20x

Ta tất cả bảng

XIIIIII
R2040 (nhận)60 (loại)

R là Ca tất cả nguyên tử khối là 40.

A. Sắt kẽm kim loại Cu, Ag chức năng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

B. Kim loại Al tính năng với hỗn hợp NaOH.

C. Sắt kẽm kim loại Al, sắt không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội.

D. Kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg không tan trong nước ở nhiệt độ thường.

Lời giải:


Đáp án A.

A. Na, Al, Zn, Pb, Fe, Ag, Cu ;

B. Al, Zn, Fe, Na, Cu, Ag, Pb ;

C. Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Al, na ;

D. Ag, Cu, Pb, Fe, Zn, Al, Na.

Lời giải:

Đáp án D.

A cùng B theo thứ tự là :

A. XFe, H20 ;B. Fe, yH20 ;

C. XFe, yH20 ; D. Fe, xH20.

Lời giải:

Đáp án C.

A. Ca ; B. Mg ; C. Al ; D. Fe.

Lời giải:

Đáp án C.

Gọi nguyên tử khối của sắt kẽm kim loại M cũng chính là M, gồm hóa trị là x, ta có:

nM = 18/M (mol); nHCl = 0,8 x 2,5 = 2 mol

Phương trình hóa học

2M + 2xHCl → 2MClx + xH2

Có: 18/M x 2x = 4 → M = 9x

Xét bảng sau

Chỉ có sắt kẽm kim loại hóa trị III ứng với M=27 là phù hợp, sắt kẽm kim loại M là nhôm (Al)

a) đến Al vào dung dịch M, sau phản nghịch ứng chế tạo ra thành dung dịch N đựng 3 muối hạt tan.

b) mang lại Al vào hỗn hợp M, sau bội nghịch ứng tạo thành thành hỗn hợp N đựng 2 muối tan.

c) đến Al vào dung dịch M, sau bội nghịch ứng chế tạo ra thành dung dịch N chứa 1 muối bột tan.

Giải ưa thích mỗi ngôi trường hợp bằng phương trình hoá học.

Lời giải:

a) 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Dung dịch N sau bội nghịch ứng đựng 3 muối hạt tan, như vậy có chức năng phản ứng trên chưa xong hoặc lượng nhôm ít phải dung dịch N đựng 3 muối bột Al2(SO4)3, CuSO4 dư và FeSO4 chưa phản ứng.

b) dung dịch N sau bội phản ứng chứa 2 muối tan, nghĩa là lượng ai đó đã tác dụng hết với CuSO4, yêu cầu dung dịch N chứa 2 muối hạt Al2(SO4)3 và FeSO4 còn dư (hoặc không phản ứng).

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu ↓

c) hỗn hợp N sau bội nghịch ứng đựng 1 muối hạt tan, dung dịch sau phản nghịch ứng chỉ tất cả Al2(SO4)3, bởi Al dư hoặc đầy đủ để làm phản ứng cùng với 2 muối :

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu ↓

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe ↓

Lời giải:

– Viết phương trình hoá học tập của phản bội ứng giữa Mg với các dung dịch CuSO4, FeSO4 với AgNO3.

– Viết phương trình hoá học của bội nghịch ứng giữa fe với những dung dịch CuSO4, AgNO3.

– Viết phương trình hoá học tập của phản bội ứng giữa Cu với dung dịch AgNO3.

A. Al, Fe và Cu ; B. Fe, Cu cùng Ag ;

C. Al, Cu cùng Ag ; D. Tác dụng khác.

Lời giải:

Đáp án B.

Al là kim loại vận động hoá học mạnh mẽ hơn Fe yêu cầu Al làm phản ứng hết trước. Trường thích hợp 1 : Al toàn vẹn phản ứng, còn fe không phản ứng và sắt kẽm kim loại Ag, Cu được giải phóng.

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

2Al + 3Cu(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Cu

Trường hợp 2 : Al phản nghịch ứng hết, kế tiếp đến fe phản ứng, sắt dư và sắt kẽm kim loại Ag, Cu được giải phóng.

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Chất rắn D gồm Ag, Cu cùng Fe.

Xem thêm: Soạn Bài Lập Dàn Ý Cho Bài Văn Tự Sự Kết Hợp Với Miêu Tả Và Biểu Cảm

Lời giải:

Hai hóa học khử hài lòng A trong sơ đồ gia dụng là H2, teo : FexOy + yH2 → xFe + yH20 FexOy + yCO → xFe + yC02

Lời giải:

(CuO, FeO) H2, to→ (Cu,Fe) Hcl→ Cu + FeCl2 + HCl dư lọc → Cu

Lời giải:

Phương trình hóa học của bội nghịch ứng:

Cu + H2SO4 → không phản ứng

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol


mFe = 0,1 x 56 = 5,6g. Trọng lượng Cu không hòa hợp là

m = 10 – 5,6 = 4,4g

Lời giải:

Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

nZn = 6,5/65 = 0,1 mol

Khối lượng muối hạt thu được là: 0,1 x (65 +71) = 13,6g

Lời giải:

Cu không chức năng với axit HCl , cho nên vì vậy chất không tan là Cu và mCu = 2,5 (gam).

Khối lượng Al với Mg bằng : 12,7 – 2,5 = 10,2 (gam)

Phương trình hoá học của phản ứng :

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Theo phương trình hoá học trên với dữ kiện đề bài cho, ta gồm :


*

Giải ra, ta có : x = y = 0,2 mol

mAl = 0,2 x 27 = 5,4g

mMg = 0,2 x 24 = 4,8g

%mAl = 5,4/12,7 .100% = 42,52%

%mMg = 4,8/12,7 .100% = 37,8%

%mCu = 100% – 42,52% – 37,8% = 19,68%

Lời giải:

Phương trình hoá học của bội nghịch ứng :

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Gọi nAl = a mol

nMg = b mol

Theo phương trình hoá học trên và dữ liệu đề bài, ta tất cả :

27a + 24b = 15

3a/2 + b = 0,7

Giải ra, ta có a = 0,2 (mol); b = 0,4 (mol)

%mAl = 0,2×27/15 x 100% = 36%

%mMg = 0,4 x 24/15 x 100% = 64%

Lời giải:

Khối lượng thanh fe tăng: 50×4/100 = 2(g). Gọi trọng lượng sắt tác dụng là x gam