Cũng tương tự như bất đẳng thức Cauchy, khi sử dụng BĐT Bunhiacopxki để chứng minh BĐT ta cần phải bảo toàn được dấu đẳng thức xảy ra.

Điều này còn có nghĩa là ta cần phải xác định được điểm rơi của câu hỏi khi áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki. Để rõ hơn ta kiếm tìm hiểu một số ví dụ sau.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*