k = 9.109Nm2/ C2: hệ số tỉ lệq1, quận 2 (đơn vị C): độ lớn điện tích của 2 tích điểmε : hằng số của năng lượng điện môir (đơn vị m): là khoảng cách của 2 năng lượng điện tích

Công thức trang bị lý 11 - độ mạnh điện ngôi trường :

Định nghĩa:


Bạn đang xem: L là gì trong vật lý

*

Nếu q > 0 thì ta tất cả F cùng phương và thuộc chiều với ENếu q Độ béo của độ mạnh điện trường: F = |q|. ECường độ năng lượng điện trường do 1 tích điểm tạo nên có độ lớn:E = k. (|Q| / ε.r2) (k = 9.109Nm2/ C2)Chiều của cường độ điện trường:Nếu Q > 0 thì E phía xa qNếu Q

Công thức thứ lý 11 - nguyên lý ông xã chất năng lượng điện trường


*

(Trong kia ta gồm là độ mạnh điện trường tạo nên bởi những q1, q2, q3... Trên điểm ta xét.)

Trường hợp gồm 2 độ mạnh điện trường

E1và E2cùng phương cùng hướng cùng nhau thì: E = E1+ E2E1và E2cùng phương thuộc ngược cùng nhau thì: E = |E1- E2|E1và E2vuông góc với nhau thì:
*

*

2/ cách làm về công cầm năng điện vắt và hiệu năng lượng điện thế

Công thức công của lực điện

AMN= q . E . D (Trong đó ta bao gồm d = s.cos α)

Thế năng: cho một điện tích q tại điểm M sinh sống trong điện trường thì:WM= AM= VMq

Điện thế: của một điểm M ngơi nghỉ trong năng lượng điện trường thì :VM= WM/ q = AM/ q

Hiệu điện thế:UMN= VM VN= AMN/ q

Công thức vật lý 11 - contact giữa cường độ điện trường với hiệu năng lượng điện thế: U = E.d

3/ bí quyết vật lý 11 Tụ điện

Công thức điện dung của tụ điện

C = Q / U

Trong đó:

C: diện dung của tụ điện có đơn vị chức năng là fara (F)Q : năng lượng điện trên tụ điện được đo bằng đơn vị chức năng CU : hiệu điện nuốm giữa nhị đầu của tụ năng lượng điện có đơn vị là V

Công thức năng lượng điện dung của tụ điện phẳng : C = ε . S / k.4π. D (trong đó S là diện tích đối diện của 2 bạn dạng tụ)

Công thức khi ghép nối tụ điện


*

Công thức trang bị lý 11 về năng lượng điện trường của tụ điện

W = ½ Q2/ C = ½ Q.U= ½ C.U2

Năng lượng của tụ điện phẳng:W = (ε. E2/ k. 8π). V (với V = s.d: thể tích không gian giữa hai bạn dạng tụ điện)

Mật độ của tích điện điện trường:w = W / V = ε. E2/ k. 8π

II/ bí quyết vật lý 11 chương 2

1/ công thức vật lý 11 mạch điện

Công thức cường độ loại điện

I = q / t (đơn vị A)

Trong đó: q (đơn vị là C) là năng lượng điện lượng được dịch chuyển hẳn qua tiết diện thẳng của một vật dẫn trong thời gian là t

Công thức tính năng lượng điện năng tiêu thụ:A = U.q = U.I.t (đơn vị là J)

Công thức tính công suất của toàn mạch:P = A / t = U.I (đơn vị W)


Công suất tỏa nhiệt độ : p = Q / t = R . I2= U2/ R = U.I

Công thức tính sức nóng lượng tỏa ra của thứ dẫn Định lý lẽ Jun len-xơ

Q = R. I2.t (đơn vị J)

Định hiện tượng OHM

I = U / R = > R = U / I

Công thức trong mạch ghép nối những điện trở


Điện trở của dây đồng chất và bao gồm tiết diện đều

R = p . L / S

Trong đó:

p: điện trở suất của dây dẫnl: chiều dài của dây dẫnS: máu diện của dây dẫn

2/ cách làm nguồn điện

Suất điện cồn của nguồn điện

E = A / q (đơn vị V)

Trong đó:

A (đơn vị là J) là công của lực lạ tạo nên sự dịch chuyển điện tích thân 2 cực của mối cung cấp điệnq: độ bự của năng lượng điện khi di chuyển

Công của nguồn điện: A = q. E = E. I. T

Công suất của mối cung cấp điện:P = A / t = E. I

Hiệu suất mối cung cấp điện:H = U / E = R / (R + r)

Cách lắp cỗ nguồn điện

Lắp nối tiếp:

Eb= n. Erb= n.r

Lắp tuy vậy song:

Eb= Erb= r / n

Lắp các thành phần hỗn hợp đối xứng (có n dãy và mỗi dáy gồm m nguồn):

Eb= m. Erb= r . M / n

III/ phương pháp vật lý 11 chương 3

Công thức suất năng lượng điện động

E = αT. T

(trong đó: αT: thông số nhiệt điện động có đơn vị chức năng là K-1hệ số này dựa vào vào vật liệu của cặp nhiệt độ điện)

Định giải pháp faraday

Định giải pháp I: trọng lượng của hóa học được hóa giải ra làm việc điện cực trong quá trình điện phân là:

m = k.q =k.I.t

(trong đó: k: là đại lượng điện hoá của chất được hóa giải ra làm việc điện rất có đơn vị chức năng kg/C)

Định luật pháp II: cân nặng của hóa học được giải hòa ra làm việc điện cực trong quy trình điện phân:

M = A.q / F.n = A.I.t / F.n

Trong đó:

F = 96.500C/mol chính là số Faraday hằng số của phần lớn chất.A: là trọng lượng mol nguyên tử của chất được giải tỏa ra ở điện cực.N: là hoá trị của hóa học được hóa giải ra ở năng lượng điện cực.

IV/ phương pháp vật lý 11- chương 4

1/ Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang loại điện

Định phương tiện ampe nguyên tắc bàn tay trái 1:


F = B.I.l.sinα

Trong đó:

B: cảm ứng từ có đơn vị chức năng là TI: cường độ mẫu điện qua dây dẫn, đơn vị chức năng Al: chiều nhiều năm của dây dẫn, đơn vị mα : là góc hợp bởi B và l

Lực Lorentz nguyên tắc bàn tay trái 2:

f = q.v.B.sinα

Trong đó:

q: năng lượng điện hạt sở hữu điện, đơn vị Cv: gia tốc hạt sở hữu điện, đơn vị m/sB: sóng ngắn từ trường ở nơi hạt mang điện chuyển động, đơn vị Tα : là góc hợp bởi B với v

Lực địa chỉ của 2 cái điện tuy vậy song

F = 2.10-7. I1.I2.l / r

Trong đó:

I1.I2: cường độ cái điện qua 2 dây dẫn, đơn vị chức năng Al: chiều lâu năm của dây dẫn tính lực tương tác, đơn vị chức năng mr : khoảng cách của 2 dây dẫn

2/ cách làm vật lý 11 - cảm ứng từ của loại điện

Quy tắc bàn tay phải 1 dây dẫn thẳng


B = 2π.10-7. I / r(trong đó: r là khoảng cách từ cái điện cho đến điểm khảo sát, đơn vị m)

Quy tắc bàn tay phải 2 vòng dây tròn

B = 4π.10-7. N. I / R

Trong đó:

R: bán kính vòng dây, đơn vị mN: số lượng vòng dây, đơn vị chức năng vòng

Quy tắc bàn tay đề nghị 3 ống dây hình trụ

B = 4π.10-7. N. I / l

Trong đó:

l: chiều nhiều năm ống dây, đơn vị chức năng mN: số lượng vòng dây, đơn vị chức năng vòng

3/ từ trường sóng ngắn của dòng điện

Độ lớn:

n = N / l : số vòng dây bên trên 1m

Từ trường của không ít dòng điện


Nếu B1và B2cùng phương cùng hướng nhau thì B = B1+ B2Nếu B1và B2cùng phương ngước hướng nhau thì B = |B1+ B2|Nếu B1và B2vuông góc cùng nhau thì


Xem thêm: Cách Tìm M Để Hàm Số Nghịch Biến Trên Khoảng (Pdf), Cách Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến Trên Khoảng

Chuyển hễ của hạt có điện trong sóng ngắn đều

Công thức bán kính quỹ đạo : R = mv / qB

Công thức chu kỳ: T = 2 π .R / v

V/ cách làm vật lý 11 Chương 5

1/ trường đoản cú thông

Φ= B.S.cosα (đơn vị Wb)

Từ thông riêng của mạch: Φ = L.i

Suất điện cồn cảm ứng

ec= - Φ / t (đơn vị V)

Trong đó

Φ : độ đổi mới thiên của trường đoản cú thôngt: thời gian từ thông thay đổi thiên / t: là vận tốc biến thiên của tự thông

2/ Độ tự cảm của ống dây

Độ trường đoản cú cảm: L = 4π.10-7. N2. S / l (đơn vị H)

Trong đó:

N: số vòng dây, đơn vị chức năng vòngS: máu diện của ống dây, đơn vị chức năng ml: chiều nhiều năm của ống dây, đơn vị m

Suất điện đụng tự cảm:


etc= - L. I / t

Trong đó:

L: hệ số tự cảm, đơn vị chức năng Vi : độ thay đổi thiên của cường độ mẫu điệnt: thời hạn cường độ chiếc điện biến đổi thiêni / t: là vận tốc biến thiên của cường độ chiếc điện

3/ tích điện từ trường:

W = ½ L.i2(đơn vị J)

VI/ công thức vật lý 11 chương 6

Định cơ chế khúc xạ ánh sáng

n1. Sini = n2. Sinr => sini / sinr = n2/ n1= n21

Công thức chiết xuất tỉ đối

n21= n2/ n1n12= 1 / n21

Công thức góc giới hạn phản xạ toàn phần:Sin igh= n2/ n1

Điều kiện gồm phản xạ toàn phần:n2> n1và i > igh

VII/ công thức vật lý 11 chương 7

1/ cách làm vật lý 11- Lăng kính

Sini1= n. Sinr1và sini2= n. Sinr2

Ta có: A = r1+ r2và D = r1+ r2 A

Trường phù hợp góc i, A nhỏ tuổi ta có: i1= n.r1và i2= n.r2thì A = r1+ r2và D = (n 1). A

2/ công thức vật lý 11 - Thấu kính

Độ tụ của thấu kính

D = 1 / f = (n - 1) (1 / R1+ 1 / R2)

Trong đó:

D : độ tụ của thấu kính (đơn vị dp)f: tiêu cự của thâu kính (đơn vị m)R1; R2: buôn bán kính của những mặt cong (đơn vị m)n : phân tách suất của hóa học làm kính.

Đối với thấu kính hội tụ thì f > 0 cùng D > 0

Đối với thấu kính phân kỳ thì f > 0 và D > 0

Vị trí ảnh của thấu kính

1 / f = 1/d + 1/d => f = d.d / (d + d) => d = d.f / (d - f) => d = d.f / (d - f)

Nếu đồ gia dụng thật thì d > 0 và vật đứng trước kínhNếu đồ dùng ảo thì d Nếu ảnh thật thì d > 0 và vật che khuất kínhNếu ảnh ảo thì d

Chỉ số thổi phồng của ảnh