*
Kinh doanh được thực hiện với mục đích kiếm lợi nhuận. Nó hoạt động như một động lực cho doanh nhân, cho rủi ro và các nguồn lực đã chi tiêu, trong năm tài chính. Lợi nhuận có thể được phân loại thành lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng. Lợi nhuận gộp ngụ ý số tiền còn lại từ doanh thu sau khi trừ chi phí sản xuất. Nó cho thấy hiệu quả của công ty trong sản xuất và giá cả.

Bạn đang xem: Lãi gộp và lãi ròng

Ngược lại, lợi nhuận hoạt động ám chỉ đến lợi nhuận đạt được sau khi trừ chi phí sản xuất và chi phí hoạt động từ doanh thu thuần. Nó giúp đo lường hiệu quả hoạt động tổng thể và hiệu suất của công ty. Cuối cùng, lợi nhuận ròng biểu thị số tiền thu nhập còn lại với công ty, sau khi trừ tất cả các chi phí, lãi và thuế. Đây là một chỉ số chính về khả năng chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận của công ty.

Hãy đọc bài nofxfans.comết đã cho để hiểu rõ sự khác biệt giữa lợi nhuận gộp, hoạt động và lợi nhuận ròng.

Nội dung: Lợi nhuận gộp Vs Lợi nhuận hoạt động Vs Lợi nhuận ròng

Biểu đồ so sánh Định nghĩa Sự khác biệt chính Điểm tương đồng Phần kết luận

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhLợi nhuận gộpLợi nhuận hoạt độngLợi nhuận ròng
Ý nghĩaLợi nhuận gộp là thu nhập của công ty còn lại sau khi thanh toán các chi phí trực tiếp.Lợi nhuận hoạt động là thu nhập của công ty còn lại sau khi thanh toán chi phí hoạt động.Lợi nhuận ròng là thu nhập còn lại với công ty sau tất cả các khoản khấu trừ.
Mục tiêuƯớc tính sơ bộ về lợi nhuận của công ty.Để biết công ty phân bổ nguồn lực của mình vào chi phí tốt như thế nào.Để biết lợi nhuận thực tế được thực hiện trong một năm kế toán cụ thể.
Lợi thếHữu ích trong nofxfans.comệc kiểm soát chi phí vượt mức.Hữu ích trong nofxfans.comệc loại bỏ các chi phí hoạt động không cần thiết.Hữu ích trong nofxfans.comệc biết hiệu suất của công ty trong một năm tài chính.

Định nghĩa lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp là lợi nhuận còn lại với công ty sau khi giảm tất cả các chi phí trực tiếp như nguyên vật liệu, nhân công, chi phí từ Bán hàng ròng. Giá vốn hàng bán bao gồm tất cả những chi phí được sử dụng để sản xuất và phân phối sản phẩm. Nó tượng trưng cho nofxfans.comệc công ty phân bổ nguồn lực hiệu quả và hiệu quả như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất có thể với chi phí rất thấp.

Lợi nhuận gộp giúp tính toán các lợi nhuận khác của công ty. Nó có thể được tính như dưới đây:

*

Định nghĩa lợi nhuận hoạt động

Lợi nhuận hoạt động là lợi nhuận kiếm được từ hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp. Sau khi chúng tôi đến Lợi nhuận gộp, khi chi phí hoạt động (chi phí gián tiếp) như khấu hao, tiền lương, bảo hiểm, tiền thuê nhà, tiền điện và điện thoại được trừ vào đó, thì lợi nhuận hoạt động sẽ phát sinh. Nó cũng được gọi là Thu nhập trước lãi suất và thuế (EBIT) khi không có thu nhập không hoạt động. Nó có thể được tính như dưới đây:

*

Định nghĩa lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng là thặng dư (giá trị dương) vẫn còn với công ty sau khi trừ tất cả các chi phí, lãi và thuế. Sau khi chúng tôi đến Lợi nhuận hoạt động, sau đó tiền lãi cho nợ dài hạn và thuế được khấu trừ từ đó, dẫn đến Lợi nhuận ròng. Nó tiết lộ vị trí lợi nhuận hiện tại của công ty. Cùng với đó, nó phản ánh sự thành công và thất bại của thực thể.

Lợi nhuận ròng còn được gọi là Thu nhập sau thuế (ĂN). Nó được hiển thị trong dòng dưới cùng của báo cáo thu nhập. Nó có thể được tính như dưới đây:

*

Sự khác biệt chính giữa lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn 8-10 Câu Về Môi Trường, Viết Đoạn Văn 8

Lợi nhuận gộp là thu nhập còn lại sau khi trừ chi phí trực tiếp; Lợi nhuận hoạt động là thu nhập còn lại sau khi trừ chi phí gián tiếp từ lợi nhuận gộp và Lợi nhuận ròng là tổng của tất cả các chi phí, lãi và thuế. Lợi nhuận gộp là ước tính tạm thời về thu nhập của công ty, Chi phí hoạt động cho thấy hiệu quả hoạt động của đơn vị, nhưng Lợi nhuận ròng cho thấy lợi nhuận thực tế kiếm được trong năm. Lợi nhuận gộp giúp giảm chi phí thêm. Lợi nhuận hoạt động giúp loại bỏ các chi phí không cần thiết trong khi Lợi nhuận ròng cung cấp tổng quan về vị trí hiện tại của đơn vị.

Điểm tương đồng

Tất cả đều là một phần của Báo cáo thu nhập. Hữu ích cho độc giả của báo cáo tài chính. Hiển thị lợi nhuận.

Phần kết luận

Ba loại lợi nhuận, mà chúng ta đã thảo luận, là ba giai đoạn của Lợi nhuận. Ý nghĩa của ba rất rõ ràng cũng như không có mâu thuẫn trong nofxfans.comệc hiểu chúng. Ở mức cơ bản, lợi nhuận gộp tồn tại, tiếp theo là lợi nhuận hoạt động ở cấp trung bình và cuối cùng là lợi nhuận ròng ở mức dưới cùng, đây là hình thức lợi nhuận tốt nhất khi phát sinh sau khi trừ tất cả các chi phí, thuế và lãi.