Lập niên biểu về kiểu cách mạng tứ sản Anh và cuộc chiến tranh giành tự do của 13 ở trong địa Anh nghỉ ngơi Bắc Mĩ.

Bạn đang xem: Lập niên biểu về cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở bắc mĩ


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

Cách mạng tứ sản

Thời gian

Sự kiện

Cách mạng tứ sản Anh

Tháng 4 - 1640

Sác-lơ I triệu tập Quốc hội.

Tháng 8 - 1642

Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội.

1642 - 1648

Nội chiến giữa Quốc hội với bên vua.

Tháng 1 - 1649

Sác-lơ I bị xử tử. Anh đổi mới nước cộng hòa. Phương pháp mạng đạt mức đỉnh cao.

Năm 1653

Nền độc tài quân sự được thiết lập. Bước thụt lùi của giải pháp mạng.

Tháng 12 - 1688

Quốc hội thực hiện chính biến, gửi Vin-hem Ô-ran-giơ đăng quang vua. Cơ chế quân chủ lập hiến được thành lập.

Chiến tranh giành chủ quyền của 13 nằm trong địa Anh sinh hoạt Bắc Mĩ

Cuối năm 1773

Sự kiện “chè Bô-xtơn” thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ.

Đầu mon 9 - 1774

Đại hội lục địa lần trước tiên được triệu tập ở Phi-la-đen-phi-a

Tháng 4 - 1775

Chiến tranh giữa những thuộc địa với chủ yếu quốc bùng nổ.

Tháng 5 - 1775

Đại hội lục địa lần máy hai được triệu tập, thành lập và hoạt động “Quân đội thuộc địa” vì chưng Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn có tác dụng tổng chỉ huy.

Ngày 4 -7 - 1776

Thông qua bạn dạng Tuyên ngôn Độc lập, phù hợp chủng quốc Mĩ ra đời.

Ngày 17 - 10 - 1777

Quân khởi nghĩa thắng to ở Xa-ra-tô-ga, khiến cho bước ngoặt của cuộc chiến tranh.

Năm 1781

Chiến chiến thắng I-ooc-tao, chiến tranh kết thúc.

Xem thêm: Vì Sao Trung Và Nam Mĩ Có Khí Hậu Đa Dạng ? Vì Sao Trung Và Nam Mĩ Có Khí Hậu Đa Dạng

Năm 1783

Anh kí hiệp mong Vec-xai xác định công nhấn nền tự do của 13 thuộc địa sinh hoạt Bắc Mĩ.