Liên kết cộng hóa trị là link được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay các cặp electron sử dụng chung, liên kết cộng hóa trị tất cả 2 loại là có cực hoặc ko cực.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị không cực được hình thành


Vậy link cộng hóa trị gồm cực với không cực khác biệt thế nào? chúng được hình thành vào phân tử đơn chất và hợp chất như thế nào? Và làm sao để phân loại liên kết hóa học tập theo độ âm điện, họ cùng tò mò qua bài này.

I. Sự hình thành links cộng hóa trị

1. Liên kết cộng hóa trị xuất hiện giữa các nguyên tử giống nhau

* Sự hình thành 1-1 chất.

a) Sự sinh ra phân tử Hidro (H2).

- Hidro (H): 1s1 cùng Heli (He): 1s2

- Nguyên tử H (Z=1) có cấu hình electron là 1s1, nhị nguyên tử H liên kết với nhau bằng phương pháp mỗi nguyên tử H góp 1 electron chế tác thành một cặp electron phổ biến trong phân tử H2. Như vậy trong phân tử H2, từng phân tử gồm 2 electron, giống cấu hình electron chắc chắn của khí hãn hữu heli:

 

*

- từng chấm bên kí hiệu nguyên tố biểu diễn một electron ở lớp ngoài cùng.

- cam kết hiệu H:H là phương pháp electron; H-H là công thức cấu tạo.

- giữa 2 nguyên tử Hidro có 1 cặp electron liên kết biểu lộ bằng (-) đó là links đơn.

b) Sự có mặt phân tử Nito (N2).

- Nito (N): 1s22s22p3 và Neon (Ne): 1s22s22p6

- cấu hình electron nguyên tử của N (Z=7) là 1s22s22p3, bao gồm 5 electron ở lớp ngoài cùng. Vào phân tử nitơ N2, nhằm đạt thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hiếm sớm nhất Ne, mỗi nguyên tử nitơ nên góp phổ biến 3 electron.

*

- ký kết hiệu:NN: là công thức electron; N≡N là cách làm cấu tạo.

- Hai nguyên tử N link với nhau bởi 3 cặp electron liên kết biểu lộ bằng 3 gạch ốp (≡), kia là links ba, link 3 bền hơn link đôi.

c) links cộng hóa trị là gì?

- links cộng hóa trị là link được tạo cho giữa nhị nguyên tử bằng một hay những cặp electron chung.

- mỗi cặp electron chung tạo cho 1 link cộng hoá trị, cần ta có links đơn (trong phân tử H2), liên kết ba (trong phân tử N2).

* links cộng hóa trị không phân cực:

- Là liên kết tạo cho từ 2 nguyên tử của thuộc 1 nhân tố (phân tử H2, N2 có thuộc độ âm điện), vì thế liên kết trong số phân tử đó không phân cực. Đó là link cộng hoá trị ko phân cực.

*

2. Liên kết cộng hóa trị xuất hiện giữa những nguyên tử khác nhau

* Sự hình thành hợp chất

a) Sự hình thành phân tử hidro clorua HCl

- từng nguyên tử H với Cl góp 1 electron sinh sản thành 1 cặp electron phổ biến để tạo thành 1 liên kết cộng hoá trị.

- Độ âm năng lượng điện của clo là 3,16 lớn hơn độ âm năng lượng điện của hiđro là 2,20 nên cặp electron liên kết bị lệch về phía clo, liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.

 

*

- Công thức cấu tạo H-Cl; phương pháp electron H:Cl

* liên kết cộng hóa trị có phân cực:

- Là link cộng hóa trị trong số đó cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được điện thoại tư vấn là liên kết cộng hóa trị gồm cực hay links cộng hóa trị phân cực.

- Trong bí quyết electron của phân tử có cực, người ta để cặp electron tầm thường lệch về phía nguyên tử tất cả độ âm điện béo hơn.

b) Sự có mặt phân tử Cacbon dioxit (Cacbonic) CO2

- Cấu hình electron nguyên tử của C(Z=6) là 1s22s22p2, nguyên tử cacbon tất cả 4 electron ở lớp ngoài cùng.

- Cấu hình electron nguyên tử của O(Z=8) là 1s22s22p4, nguyên tử oxi gồm 6 electron ở phần bên ngoài cùng.

- vào phân tử CO2, nguyên tử C nằm giữa 2 nguyên tử O và góp thông thường với mỗi nguyên tử O hai electron. Mỗi nguyên tử O góp tầm thường với nguyên tử C hai electron tạo thành 2 liên kết đôi.

 

- Ta có O::C::O là phương pháp electron ; O=C=O là cách làm cấu tạo.

- Như vậy, từng nguyên tử C hay O đều sở hữu 8 electron ở lớp ngoài cùng, đạt cấu hình bền vững của khí hiếm.

- Độ âm điện của oxi (3,14) to hơn độ âm năng lượng điện của C(2,55) nên cặp electron bình thường lệch về phía Oxi. Liên kết giữa hai nguyên tử oxi cùng cacbon là phân cực, nhưng lại phân tử CO2 có kết cấu thẳng nên 2 links đôi phân cực (C=O) triệt tiêu nhau, công dụng là phân tử CO2 không biến thành phân cực.

3. Tính chất của các chất có links cộng hóa trị

- các chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể là chất rắn như đường, lưu huỳnh, iot,... Có thể là hóa học lỏng: nước, ancol,... Hoặc chất khí như khí cacbonic, clo, hiđro,...

- những chất bao gồm cực như ancol etylic, đường,... Tan nhiều trong dung môi tất cả cực như nước. đa phần các hóa học không rất như iot, các chất cơ học không cực tan trong dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,...

- Nói chung, những chất chỉ có links cộng hóa trị không rất không dẫn điện ở số đông trạng thái.

II. Độ âm năng lượng điện và link hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cùng hóa trị gồm cực, link cộng hóa trị không cực và liên kết ion

- vào phân tử, giả dụ cặp electron phổ biến ở thân 2 nguyên tử ta có link cộng hoá trị không cực.

- nếu cặp electron chung lệch về 1 phía của nguyên tử (có cực hiếm độ âm điện béo hơn) thì kia là links cộng hoá trị tất cả cực.

- nếu như cặp electron phổ biến lệch hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ có được liên kết ion. Như vậy, liên kết ion có thể coi là trường hợp riêng của links cộng hóa trị.

2. Hiệu độ âm năng lượng điện và liên kết hóa học

- Để review loại links trong phân tử phù hợp chất, bạn ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Cách phân nhiều loại một cách kha khá theo thang độ âm năng lượng điện của Pau - Linh như sau:

 Hiệu độ âm điện Liên kết
 từ 0 mang lại

- vào NaCl ta gồm hiệu độ âm điện: 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 link giữa Na và Cl là links ion.

- trong phân tử HCl ta có hiệu độ âm điện: 3,16 – 2,2 = 0,96 ⇒ links giữa H và Cl là link cộng hoá trị bao gồm cực.

- trong phân tử H2 ta tất cả hiệu độ âm điện: 2,20 – 2,20 = 0,0 ⇒ liên kết giữa H với H là links cộng hoá trị ko cực.

III. Bài bác tập vận dụng liên kết cộng hóa trị

* bài xích 1 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị. Liên kết cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa những phi kim cùng với nhau.

B. Trong những số ấy cặp electron tầm thường bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành vì chưng sự dùng phổ biến electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. Được làm cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay nhiều cặp electron chung.

° giải mã bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: 

- Đáp án đúng: D. Được làm cho giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

* bài 2 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện bé dại hơn.

B. Link cộng hóa trị tất cả cực được sinh sản thành giữa 2 nguyên tử gồm hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến nhỏ dại hơn 1,7.

C. Link cộng hóa trị không có cực được tạo cho từ các nguyên tử khác hẳn nhau về đặc thù hóa học.

D. Hiệu độ âm năng lượng điện giữa 2 nguyên tử bự thì phân tử phân cực yếu.

° Lời giải bài bác 2 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: B. Liên kết cộng hóa trị bao gồm cực được tạo ra thành giữa 2 nguyên tử tất cả hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

* bài xích 3 trang 64 SGK Hóa 10: Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử đặc thù cho

A. Tài năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

B. Năng lực nhường electron của nguyên tử đó đến nguyên tử khác.

C. Khả năng tham gia phản nghịch ứng to gan lớn mật hay yếu hèn của nguyên tử đó.

D. Kĩ năng nhường proton của nguyên tử đó mang lại nguyên tử khác.

Chọn câu trả lời đúng.

° Lời giải bài xích 3 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: A. Khả năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành link hóa học.

* bài 4 trang 64 SGK Hóa 10: Thế làm sao là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực, links cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị bao gồm cực. đến thí dụ minh họa.

° Lời giải bài 4 trang 64 SGK Hóa 10:

- links ion là links được hình thành vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion mang điện trái dấu. Thí dụ : K+ + Cl- → KCl.

- liên kết cộng hóa trị không cực là links được tạo cho giữa nhị nguyên tử bởi những cặp electron chung. Thí dụ: Cl. + .Cl → Cl:Cl

- links cộng hóa trị trong những số ấy cặp electron phổ biến bị lệch về phía một nguyên tử được điện thoại tư vấn là link cộng hóa trị bao gồm cực. Thí dụ: H. + .Cl → H :Cl giỏi H –Cl.

* bài xích 5 trang 64 SGK Hóa 10: Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho thấy thêm có loại link nào trong những chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3? (Lấy cực hiếm độ âm điện của các nguyên tố sống bảng 6 trang 45).

° Lời giải bài bác 5 trang 64 SGK Hóa 10:

- Hiệu độ âm điện:

 CaCl2: 2,16. Links ion

 AlCl3: 1,55. Links cộng hóa trị tất cả cực

 CaS: 1,58.Liên kết cùng hóa trị tất cả cực.

 Al2S3: 0,97. Liên kết cộng hóa trị bao gồm cực.

* bài bác 6 trang 64 SGK Hóa 10: Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

Xem thêm: Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Truyền Thống Gia Đình Dòng Họ, Please Wait

° Lời giải bài bác 6 trang 64 SGK Hóa 10:

- Công thức electron và công thức kết cấu các phân tử sau:

*

* bài 7 trang 64 SGK Hóa 10: X, A, Z là phần đa nguyên tố bao gồm số điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.