toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Loại gió thổi liên tục ở quanh vùng đới giá là:

A.gió Tây ôn đới.

Bạn đang xem: Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh là

B.gió mùa.

C.Tín phong.

D.gió Đông cực.


*

Đới lạnh tất cả lượng mưa vừa phải năm khôn xiết thấp, thường bên dưới 500mm. Đây là khu vực giá lạnh, thông thường sẽ có băng tuyết bao phủ quanh năm cùng gió thổi liên tục ở đới lạnh là Đông cực.

Đáp án: D


*

Câu 1:Loại gió thổi tiếp tục trong khu vực đới nóng là:

A.Tín phong.

B.gió Đông cực.

C.gió Tây ôn đới.

D.gió phơn tây nam.

Câu 2:Các mùa trong những năm thể hiện rất rõ ràng là điểm sáng của đới khí hậu nào?

A.Nhiệt đới.

B.Ôn đới.

C.Hàn đới.

D.Cận sức nóng đới.

Câu 3:Loại gió thổi liên tục ở khu vực đới rét là:

A.gió Tây ôn đới.

B.gió mùa.

C.Tín phong.

D.gió Đông cực.


Chủ đề: hướng gió

gió tín phong sinh hoạt bắc phân phối cầu thổi về hướng nào?

gió tín phong sống nambán ước thổi về hướng nào?

Gió đông rất ở bắc bán cầu thổi về hướng nào?

Gió đông cực ở nam chào bán cầu thổi về hướng nào?

Gió Tây ôn đới sinh sống nambán ước thổi về hướng nào?

Gió Tây ôn đới sinh hoạt bắcbán ước thổi về hướng nào?


Loại gió thổi liên tục ở quanh vùng đới rét là:

A. Gió Tây ôn đới.

B. Gió mùa.

C. Tín phong.

D. Gió Đông cực.


Gió Tây ôn đới là gió thổi liên tục từ:

A.Vĩ độ 30oBắc, phái nam lên khoảng chừng vĩ độ 60oBắc, Nam.

B.Vĩ độ 60oBắc, nam lên khoảng tầm vĩ độ 90o Bắc, Nam.

C. Cả A và B gần như đúng.

D.Cả A và B hầu như sai.


Loại gió thổi tiếp tục từ đai áp cao cận chí con đường (300Bắc và 300Nam) về các đai áp tốt ôn đới (600Bắc với 600Nam) là:

A. Gió Đông Cực

B. Gió Tây Ôn Đới

C. Gió Mậu Dịch

D. Gió Mùa

Mọi fan Giúp bản thân Câu Này cùng với Ạ! bản thân đang bắt buộc gấp


Loại gió thổi thường xuyên trong khoanh vùng đới nóng là:

A.Tín phong.

B.gió Đông cực.

C.gió Tây ôn đới.

D.gió phơn tây nam.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Nói Bài Văn Giải Thích Một Vấn Đề Ngắn Gọn, Luyện Nói: Bài Văn Giải Thích Một Số Vấn Đề


Loại gió thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng là:

A. Tín phong.

B. Gió Đông cực.

C. Gió Tây ôn đới.

D. Gió phơn tây nam.


Nước ta nằm từ vĩ độ 8o34'B cho 23o23'B buộc phải gió hoạt động chính là gió :