Soạn Đại số lớp 12 bài bác 3 Logarit gọn ghẽ và cụ thể nhất thuộc: Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

I. Lý thuyết Logarit

1. Logarit là gì

Cho nhì số dương a, b với a ≠ 1 . Số α thỏa mãn đẳng thức aα = b được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là logab. Ta viết: α = logab ⇔ aα = b.

Bạn đang xem: Logarit lớp 12

2. Các tính chất của logarit

Cho a, b > 0, a ≠ 1 ta có:

- logaa = 1, loga1 = 0

- alogab = b, loga(aα) = α

3. Logarit của một tích:

Cho 3 số dương a, b1, b2 với a ≠ 1 , ta có

- loga(b1.b2) = logab1 + logab2

4. Logarit của một thương:

Cho 3 số dương a, b1, b2 với a ≠ 1, ta có

*

- Đặc biệt : với a, b > 0, a ≠ 1 

*

5. Logarit của lũy thừa kim chỉ nan Toán đại chi tiết

Cho a, b1, b2, a ≠ 1, với mọi α, ta có

- logabα = αlogab

- Đặc biệt: 

*

6. Công thức đổi cơ số:

Cho 3 số dương a, b, c với a ≠ 1, c ≠ 1 , ta có

*

- Đặc biệt : 

*
 với α ≠ 0 .

+ Lôgarit thập phân và Lôgarit tự nhiên

+ Lôgarit thập phân là lôgarit cơ số 10. Viết: log10b = log b = lg b

+ Lôgarit tự nhiên là lôgarit cơ số e. Viết: logeb = ln b

7. Bảng phương pháp Logarit

*

II. Lí giải giải bài xích tập Logarit lớp 12 bài 3

Bài 1 trang 68 SGK Giải tích 12:

Không áp dụng máy tính, hãy tính:

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 68 SGK Giải tích 12: Tính

*

Lời giải:

*

*

Kiến thức áp dụng

*

Bài 3 trang 68 SGK Giải tích 12: Rút gọn biểu thức:

*
Lời giải:

*
Kiến thức áp dụng

Với a > 0; a ≠ 1 và b > 0 ta có:

*

Bài 4 trang 68 SGK Giải tích 12: So sánh các cặp số sau:

*
Lời giải:

*
Kiến thức áp dụng

*

Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12:

a) mang lại a = log303; b = log305

Hãy tính log301350 theo a, b.

b) đến c = log153. Hãy tính log2515 theo c.

Xem thêm: Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh Giữa Các Mặt Đối Lập Ví Dụ, Ví Dụ Về Sự Đấu Tranh Giữa Các Mặt Đối Lập

Lời giải cách tính log2515 theo c nhanh, dễ hiểu và chi tiết nhất bài tập về logarit

*

*
Kiến thức áp dụng

*

Soạn Đại số lớp 12 bài 3 Logarit gọn ghẽ và cụ thể nhất vì đội ngũ giáo viên giỏi toán biên soạn, bám sát chương trình SGK new toán học lớp 12. Bài viết được nofxfans.com biên tập và đăng trong siêng mục giải toán 12 giúp các bạn học sinh học tốt môn toán đại 12. Ví như thấy xuất xắc hãy comment và chia sẻ để nhiều người khác thuộc học tập.