Phương trình logarit có những dạng nào với dùng cách thức gì nhằm giải? nội dung bài viết dưới đây, tôi sẽ ra mắt đến các bạn các dạng phương trình lôgarit thường gặp mặt và các phương thức thường được áp dụng để giải. Các bạn hãy đọc nội dung bài viết bên bên dưới để tìm hiểu nhé.


I. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN

Với cơ số a dương với khác 1 thì phương trình tất cả dạng như sau được gọi là phương trình lôgarit cơ bản.

*
*
*
*
*
*

Trên đây là phương thức giải phương trình lôgarit cơ phiên bản và các phương pháp giải thường xuyên gặp. Chúc các bạn học tốt và thành công!

Đề thi Online giải chi tiết Phương trình nón – Logarit

Bài tập cường độ <5 – 8> điểmBài tập cường độ <7-8> điểmBài tập mức độ <9-10> điểm
<5-6> PT mũ – Phương trình cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng đặt ẩn phụ
<5-6> PT mũ – biến đổi đưa về dạng cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng mang lại cùng cơ số<9-10> Phương trình logarit đựng tham số
<5-6> PT Logarit – Phương trình cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng hàm số, tấn công giá<9-10> Phương trình kết hợp của mũ cùng logarit cất tham số
<5-6> PT Logarit – biến đổi đưa về phương trình cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng nón hóa
<7-8> Phương trình nón – Dạng đặt ẩn phụ
<7-8> Phương trình nón – Dạng đem về cùng cơ số
<7-8> Phương trình nón – Dạng hàm số, tiến công giá
<7-8> Phương trình nón – Dạng logarit hóa
<7-8> Phương trình tổng hợp mũ cùng logarit
Lũy vượt - Lôgarit -