Quẻ Lôi tô Tiểu thừa còn mang tên gọi theo tiếng trung là 雷 山 小 過 mang ý nghĩa: việc nhỏ. Đây là tên của quẻ số 62 trong hệ thống 64 quẻ kinh Dịch. Ở nội dung bài viết này, các chuyên gia của nofxfans.com đã phân tích ý nghĩa quẻ số 62 để giúp quý bạn biết được vận Hung - mèo mà quẻ Lôi đánh Tiểu Quá sở hữu lại.

Bạn đang xem: Lôi sơn tiểu quá

Quẻ Lôi đánh Tiểu thừa là gì?

Quẻ Lôi sơn Tiểu quá được tạo ra nhờ sự nghiên cứu và phân tích của hầu như Tổ Sư trong nghành tử vi, khiếp dịch. Và để có công dụng như ngày nay, thì quẻ số 62 đã thử qua sự vun bồi, giải mã ý nghĩa luận đúng sai trong trong cả cả một khoảng đường kéo dãn dài hàng nghìn năm.

Quẻ Lôi sơn Tiểu quá vốn hết sức phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì từng quẻ sinh ra vốn khôn xiết phức tạp, và để xét nghiệm phá ý nghĩa sâu sắc quẻ bói số 62 cũng khôn cùng phức tạp. Cho tới ngày nay, không nhiều người có thể hiểu được quẻ số 62 Lôi tô Tiểu Quá tương tự như 64 quẻ kinh dịch.

Giải quẻ số 62 như thế nào?

Việc giải thuật quẻ số 62 của công ty chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở của khiếp Dịch cổ xưa được lưu lại truyền lại.

Muốn biết ý nghĩa sâu sắc của quẻ Lôi tô Tiểu Quá, thì các chuyên gia phải xây dừng đồ hình, kế tiếp đồ hình sẽ được kết phù hợp với Nội Quải, ngoại Quải để lấy ra hiệu quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa phần trong họ không thể thực hiện được.

Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích và xây đắp nên chân thành và ý nghĩa tường minh tuyệt nhất của quẻ Lôi tô Tiểu Quá, góp quý bạn khám phá tất cả hầu như điều về quẻ 62 một cách đúng chuẩn nhất.

Sau đây là phần luận giải bỏ ra tiết ý nghĩa sâu sắc quẻ Lôi tô Tiểu quá ứng với quý bạn:

LÔI SƠN TIỂU QUÁ. Bài toán nhỏ

雷 山 小 過

Thuộc loại: Quẻ Bình Hòa

*

Phân tích toàn quẻ Lôi sơn Tiểu Quá

Thoán từ

小 過 . 亨 . 利 貞 . 可 小 事 . 不 可 大 事 . 飛 鳥

遺 之 音 . 不 宜 上 宜 下 . 大 吉 .

Tiểu Quá. Hanh. Lợi trinh. Khả tè sự. Bất khả đại sự.

Phi điểu di chi âm. Bất nghi thượng nghi hạ. Đại cát.

Dịch.

Hào Âm nhiều quá hơn Dương,

Gọi là Tiểu thừa vẫn đường khô nóng thông.

Nếu mà lại minh bao gồm một lòng,

Rồi ra đề nghị lợi, sinh công dễ dàng.

Sức vừa, liệu việc tầm thường,

Chớ phải đại sự, đảm nhiệm chuốc mòng.

Chim bay, vướng lại dư âm,

Cao khoảng chẳng tới, phải chăng tầm mới bay.

Thế thời xuất sắc đẹp lắm thay.

Sống trong thời đại giao thời, ta vẫn đang còn lối thoát, ta vẫn được lợi, được hay, trường hợp ta theo được chủ yếu lý, chính nghĩa (Tiểu quá. Hanh. Lợi trinh). Trong thời buổi này, nên làm làm chuyện đều chuyện nhỏ, cấm kị chuyện to (Khả tiểu sự bất khả đại sự). Quẻ tiểu Quá, giữa bao gồm 2 Hào Dương, như là mình chim; xấp xỉ đều 2 Hào Âm như nhì cánh chim; Toàn quẻ trông ngang như hình chim bay. Chính vì như vậy Thoán từ bắt đầu nói: con chim bay nhắc nhủ ta bài học này là: tránh việc vươn thừa cao, mà chỉ nên ở dưới thấp (Phi điểu di chi âm. Bất nghi thượng nghi hạ). Như vậy, bắt đầu được lành mạnh (Đại Cát).

Thoán Truyện. Thoán viết.

彖 曰 . 小 過 . 小 者 過 而 亨 也 . 過 以 利 貞 . 與 時 行 也 . 柔 得 中 . 是 以 小 事 吉 也 . 剛 失 位 而 不 中 . 是 以 不 可 大 事 也 . 有 飛 鳥 之 象 焉 . 有 飛 鳥 遺 之 音 . 不 宜 上 宜 下 . 大 吉 . 上 逆 而 下 順 也 .

Tiểu Quá. Tiểu mang quá nhi hanh hao dã. Thừa dĩ lợi trinh. Dữ thời hành dã. Nhu đắc trung. Thị dĩ tè sự cat dã. Cưng cửng thất vị nhi bất trung. Thị dĩ bất khả đại sự dã. Hữu phi điểu đưa ra tượng yên. Hữu phi điểu di đưa ra âm. Bất nghi thượng nghi hạ. Đại cát. Thượng nghịch nhi hạ thuận dã.

Dịch. Thoán rằng:

Tiểu Âm mà quá rộng Dương,

Thế là đái Quá, vẫn đường khô hanh thông.

Quá, nhưng mà minh thiết yếu một lòng,

Tùy thời xử thế, đàng hoàng theo thời

Âm nhu, chốn giữa, chững ngôi,

Cho nên công việc nhỏ tuổi nhoi, giỏi lành.

Dương cương, thất vị, chông chênh.

Kham sao được đại công trình, nhưng mà hay?

Quẻ trông mường tượng chim bay,

Chim bay, cánh vỗ đó trên đây xạc xào

Chẳng bay quá trớn, thừa cao.

Theo bề rẻ thỏi, thế nào cũng hay.

Cao là cố kỉnh ngược, nuốm sai,

Thấp thời new thuận, bắt đầu hay, new lành.

Thoán giải thích: Tiểu vượt là phần lớn cái nhỏ dại quá mức nhưng mà vẫn hanh khô thông (Tiểu Quá. Tiểu trả quá nhi hanh hao dã). Lúc giao thời, mà lại vẫn theo được chính lý, chính đạo, nhưng vẫn phù hợp ứng được với hoàn cảnh, thì mới có thể hay, new lợi. Gồm vậy new là thức thời, bắt đầu là theo được đà thời hạn (Quá dĩ lợi trinh. Dữ thì hành dã).

Phàm sống đời, tiểu nhân tạo sự tiểu sự, quân tử tạo nên sự đại sự. Nay tiểu nhân giữ những địa vị trọng yếu, then chốt, quân tử lại không có ngôi, gồm vị hẳn hoi. Như vậy, chỉ nên làm rất nhiều chuyện nhỏ, chớ làm đầy đủ chuyện lớn. (Nhu đắc trung. Thị dĩ đái sự mèo dã. Cưng cửng thất vị nhi bất trung. Thị dĩ bất khả đại sự dã).

Quẻ Tiểu quá gợi yêu cầu hình hình ảnh con chim bay, nó kể nhủ ta là trong thời đại giao thời, tránh việc vươn cao quá, mà chỉ nên ở dưới thấp, new là hợp lí (Hữu phi điểu bỏ ra tượng yên. Hữu phi điểu di đưa ra âm. Bất nghi thượng nghi hạ. Đại cát. Thượng nghịch nhi hạ thuận dã).

Khi vẫn tin rồi thì vội hành vi ngay, hành động rất có thể quá trớn. Do đó sau quẻ Phong Trạch Trung Phu là đến quẻ Lôi đánh Tiểu Quá. Tượng quẻ tè Quá gồm Chấn ở trên, Cấn sinh hoạt dưới. Giờ sấm sét nghẹt thân núi, không thể mở rộng ra được. Quẻ gồm hào Nhị, hào Ngũ âm nhu đắc trung nhưng lại có hào Tam, hào Tứ thất vị nên không làm được vấn đề lớn.

Sơ lược từng hào của quẻ Lôi tô Tiểu Quá

Sơ Lục: Âm nhu bất chính, lại ứng với Cửu Tứ, yêu cầu hăng hái vận động mặc mặc dù tài hèn. Ví như bé chim còn nhỏ dại mà đòi cất cánh cao, đã nguy. (Ví dụ tiến sỹ Dương ngọc Tế, khi Tây Sơn sẽ rút vào Nam, xun xoe phò Trịnh Lệ rồi Trịnh Bồng áp bức vua Chiêu Thống,lập lại quyền Chúa. Sau bị Nguyễn hữu Chỉnh diệt).

Lục Nhị: Âm nhu đắc chính, xứng đáng lẽ cầu dương cương new phải. Nhưng lại ở thời tiểu quá, không chạm mặt được vua (tức là không làm được việc lớn), chỉ gặp gỡ được bề tôi của vua (tức là chỉ làm được vấn đề nhỏ). Như vậy là tốt rồi, vô cựu. (Ví dụ Chiêu Hổ sinh bất phùng thời, gặp mặt loạn Tây đánh chẳng có tác dụng được gì, chỉ chọc ghẹo nhả văn hoa với nữ sĩ hồ nước Xuân Hương, tuy có tiếng vô hạnh, cơ mà vẫn giữ được lòng trung với nhà Lê).

Cửu Tam: Trùng dương, đắc chính bất trung, là người quân tử thừa cương. Sinh hoạt vào thời đái nhân cầm cố quyền, e bị nguy. (ví dụ những nhà bí quyết mạng chân chính dưới thời Ngô triều).

Cửu Tứ: Dương hào cư âm vị, ví như biết giảm bớt tính cương sẽ tiến hành vô cựu. Tất cả lời răn: thời tiểu nhân thế quyền, không nên chê bai hăng hái, đã nguy. (Ví dụ Nễ Hành vô lễ với Hoàng Tổ tức thời bị Tổ giết; ngược lại Đông phương Sóc hí lộng vua Hán bởi những lỗi nhỏ của vua, nên không việc gì).

Lục Ngũ: Ở vị chí tôn, nhưng lại ở thời Tiểu-Quá, đành kết các bạn với Lục Nhị cũng âm nhu. (Ví dụ Lê Hiển Tông bị chúa Trịnh áp chế, đành vui thú với lũ ca nhi cung nữ, giữ lại được an ổn).

Thượng Lục: Âm nhu mà lại thượng tai ác Chấn bao gồm tính hiếu động, cố là dở. Tượng như bé chim ko tự lượng mức độ mình, bay lên chầu trời quá cao, đã kiệt lực. Hay như người tài hèn mà có hoài bão quá cao, tất nguy nghỉ ngơi thời Tiểu quá là thời chỉ thuận tiện cho đa số việc nhỏ dại chứ không tiện lợi cho những vấn đề lớn.

Ý nghĩa của quẻ Lôi sơn Tiểu Quá

Nếu quẻ Phong Trạch Trung Phu bao gồm hai hào Âm ngơi nghỉ giữa, bình thường quanh được bao quanh bởi tứ hào Dương thì quẻ tiểu Quá gồm hai hào Dương sống giữa phủ bọc bởi tứ hào Âm xung quanh. Điều này thể hiện chân thành và ý nghĩa sự va đụng của hai định hướng trái ngược nhau của Chấn với Cấn. Chấn với Cấn là hiếu hễ và hiếu tĩnh.

Quẻ Tiểu thừa chỉ thời vận chỉ nên thao tác làm việc nhỏ, vấn đề lớn tránh việc làm. Thời kỳ này tương đối an ổn, không nên thay đổi hoàn toàn, triệt để, chỉ nên sửa chữa thay thế những không đúng lầm chi tiết khi mắc lỗi. Tiến hành theo lối tăng tiến dần, không nên gây xới động.

Thời kỳ của quẻ Lôi sơn Tiểu nhưng đi quá một chút cũng là dòng hay. Trường hợp đi tương đối lệch về phía này thì chỉ việc nhích lại một chút về phía kia, nhích lại vừa đúng thì được hanh. Tốt nhất có thể là giữ cho đạo trung dung bền bỉ.

Tượng quẻ Tiểu vượt là đánh Thượng Hữu Lôi ý nghĩa là bên trên núi có sấm sét. Quẻ này mong nói về công việc không mất suôn sẻ, thuận lợi, kiêng kị quá sức, phải cảnh giác thì làm cho việc nhỏ tuổi được tác dụng như ý.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Lắp Bảng Điện 1 Cầu Chì 1 Công Tắc 1 Ổ Cắm 1 Bóng Đèn

Quẻ Lôi đánh Tiểu Quá tốt cho vấn đề gì?

Quẻ Lôi sơn Tiểu thừa Âm nhu vô tài của hào Sơ Lục, hào Thượng Lục ko tự lượng tài mà lại tùy ý hành động sẽ bị thất bại. Tuy nhiên lại bao gồm hào Lục Nhị, hào Lục Ngũ đắc trung trường đoản cú lượng sức mình cơ mà ẩn nhẫn sẽ tiến hành vô cựu. Dụng quẻ Lôi tô Tiểu Quá để làm việc bé dại sẽ thành công. Còn tham lam thao tác làm việc lớn dễ gặp mặt nguy.