1. Công thức lượng giác cơ bản

*

2. Bí quyết cộng lượng giác

*

Mẹo nhớ cách làm cộng: Sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin dấu trừ. Rã thì tan nọ tan kia phân tách cho mẫu hàng đầu trừ tan tan.

Bạn đang xem: Lượng giác lớp 11

3. Công thức những cung link trên đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, rã hơn yếu π

*

 Cung hơn nhát π / 2

Bạn đang xem: bí quyết lượng giác lớp 11

cos(π/2 + x) = – sinx sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:


*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

sin4a = 4.sina.cos3a – 4.cosa.sin3a

cos4a = 8.cos4a – 8.cos2a + 1

hoặc cos4a = 8.sin4a – 8.sin2a + 1

5. Cách làm hạ bậc

Thực ra những phương pháp này các được chuyển đổi ra từ phương pháp lượng giác cơ bản, lấy ví dụ như như: sin2a=1 – cos2a = 1 – (cos2a + 1)/2 = (1 – cos2a)/2.

*

6. Phương pháp biến tổng thành tích

Mẹo nhớ: cos cộng cos bằng 2 cos cos, cos trừ cos bởi trừ 2 sin sin; sin cộng sin bởi 2 sin cos, sin trừ sin bằng 2 cos sin.

*

7. Công thức biến đổi tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

Phương trình lượng giác cơ bản:

*

 Phương trình lượng giác vào trường hợp quánh biệt:

sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z) sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z) sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z) cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z) cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z) cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của các giá trị lượng giác

*

10. Bảng giá trị lượng giác một vài góc đặc biệt

*

11. Bí quyết lượng giác vấp ngã sung

*

 13. Lượng chất giác ngược

*

14.

Xem thêm: Bộ 84 Đề Thi Toán Học Kì 2 Lớp 1 Môn Toán, Bài Thi Có Đáp Án

Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*

Đăng bởi: Đại học Đông Đô