Là nội dung kỹ năng và kiến thức của lũy thừa với số nón tự nhiên, luật lệ nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số là trong số những quy tắc quan trọng được reviews trước tiên.

Bạn đang xem: Lũy thừa với số mũ tự nhiên nhân hai lũy thừa cùng cơ số


Công thức nhân nhị lũy thừa cùng cơ số được viết như thế nào? nội dung bài viết dưới đây họ sẽ trả lời thắc mắc này, đồng thời áp dụng công thức nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số này nhằm giải một số bài tập minh họa.

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

• Lũy thừa bậc n của a là tích của n quá số bởi nhau, từng thừa số bằng a:

 

*

 a call là cơ số, n điện thoại tư vấn là số mũ. Quy mong a1  = a.

> lưu ý:

 a2 còn được điện thoại tư vấn là a bình phương (hay bình phương của a).

 a3 còn được call là a lập phương (hay lập phương của a).

• Phép nhân các thừa số đều nhau gọi là phép thổi lên lũy thừa.

* Ví dụ: 35 = 3.3.3.3.3 = 243

2. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số

 Khi nhân nhị lũy thừa cùng cơ số, ta không thay đổi cơ số với cộng các số mũ:

• Công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số: am.an  = am+n

* Ví dụ: 23.25 = 23+5 = 28

> Chú ý:

- một số là bình phương của một số trong những tự nhiên được hotline là số thiết yếu phương. Ví dụ: 4 là một trong những chính phương vì chưng 4 = 22; 625 cũng là một số chính phương vị 625 = 252.

3. Bài bác tập áp dụng quy tắc nhân 2 lũy thừa cùng cơ số

* Bài 56 trang 27 sgk Toán 6 Tập 1: Viết gọn những tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


* Lời giải:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64

c) 2.2.2.3.3 = 23.32

d) 100.10.10.10 = (10.10).10.10.10 = 105.

Bài 57 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Tính giá chỉ trị những lũy vượt sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35

c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

* Lời giải:

a) 23 = 2.2.2 = 8;

 24 = 2.2.2.2 = 16;

 25 = 2.2.2.2.2 = 32;

 26 = 2.2.2.2.2.2 = 64;

 27 = 26.2 = 64.2 = 128;

 28 = 27.2 = 128.2 = 256;

 29 = 28 .2 = 256.2 = 512;

 210 = 29.2 = 512.2 = 1024.

b) 32 = 3.3 = 9;

 33 = 3.3.3 = 27;

 34 = 33.3 = 27.3 = 81;

 35 = 34.3 = 81.3 = 243.

c) 42 = 4.4 = 16;

 43 = 42.4 = 16.4 = 64;

 44 = 43.4 = 64.4 = 256.

d) 52 = 5.5 = 25;

 53 = 52.5 = 25.5 = 125;

 54 = 53.5 = = 125.5 = 625.

e) 62 = 6.6 = 36;

 63 = 62.6 = 36.6 = 216;

 64 = 63.6 = 216.6 = 1296.

* bài 58 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: a) Lập bảng bình phương những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một trong những tự nhiên: 64; 169; 196.

* Lời giải:

a) Ta có bảng sau:

a012345678910
a20149162536496481100

 

a11121314151617181920
a2121144169196225256289324361400

b) Dựa vào bảng làm việc câu a để gia công câu này:

 64 = 8.8 = 82

 169 = 13.13 = 132

 196 = 14.14 = 142

* bài xích 59 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: a) Lập bảng lập phương những số tự nhiên từ 0 mang lại 10.

b) Viết từng số sau thành lập và hoạt động phương của một số trong những tự nhiên: 27; 125; 216.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Giá Trị Nguyên Của M Để Hàm Số Đồng Biến Trên Khoảng

* Lời giải:

a) Bảng lập phương những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10

a012345678910
a301827641252163435127291000

b) Dựa vào bảng sinh sống câu a để làm câu này:

 27 = 3.3.3 = 33

 125 = 5.5.5 = 53

 216 = 6.6.6 = 63

* bài bác 60 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Viết kết quả mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7;

* Lời giải:

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76


Tóm lại, nội dung nên ghi lưu giữ về nguyên tắc nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số đó là công thức nhân 2 lũy vượt sau: am.an = am+n. Các em hãy có tác dụng nhiều bài tập nhằm ghi nhớ bí quyết này.