Đo chiều lâu năm của một sợi dây được 3m với 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của tua dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Bạn đang xem: Luyện tập chung trang 15 lớp 5


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Áp dụng các cách đổi:

1m = 10dm, tốt 1dm = ( dfrac110)m ;

1m = 100cm, hay 1cm = ( dfrac1100)m.


Lời giải chi tiết

+) Ta có: (3m) với (27 centimet = 3m + 27 centimet )(= 300cm + 27cm = 327cm); 

+) (3m) và (27 centimet =(327cm =320cm + 7cm )(= 32dm + 7cm = 32dfrac710 dm);

+) (3m) và (27 cm) ( = 3m + 27 centimet = 3dfrac27100 m).

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản (Chi Tiết), Soạn Bài: Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản (Ngắn Nhất)

nofxfans.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp nofxfans.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng nofxfans.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép nofxfans.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.