Các em đã được khám phá tất cả các loại hợp chất vô cơ, củng như quan hệ của chúng. Để củng thay lại các kiến thức đang học về những loại hợp chất vô cơ - áp dụng nó để giải một số bài tập nên bây giờ chúng ta sẽ vào huyết luyện tập.
Bạn đang xem: Luyện tập chương 1 các loại hợp chất vô cơ

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Phân loại những hợp chất vô cơ

1.2.Tính chất hóa học của các loại hợp chất vô cơ

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 13 hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài 13 chương 1 hóa học 9


*

*

Hình 1:Phân loại những hợp chất vô cơ


*

Hình 2:Mối quan hệ tình dục giữa các hợp hóa học vô cơ

Muối + muối bột → 2Muối

Muối + sắt kẽm kim loại → Muối mới + sắt kẽm kim loại mới

Muối (t0) → chất mới
Xem thêm: Bản Vẽ Thiết Kế Hộp Đựng Đồ Dùng Học Tập Đơn Giản, Giải Bài Tập Công Nghệ 11

Bài 1:

Để một mẫu mã natri hiđrôxit bên trên tấm kính trong không khí, sau vài ngày thấy tất cả chất rắn màu trắng phủ ngoài. Nếu bé dại vài giọt dd HCl vào hóa học rắn white thấy tất cả chất khí bay ra, khí này làm cho đục nước vôi trong. Hóa học rắn màu trắng là thành phầm phản ứng natri hiđrôxit với


Hãy lựa chọn câu đúng. Giải thích và viết PTHH minh họa ?

Hướng dẫn:

Câu đúng là câu e.Cacbon đioxit trong ko khí

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + 2HCl→ 2NaCl + CO2 + H2O

Bài 2:

Bằng phương thức hóa học nhận ra 4 dung dịch : HCl ,MgSO4, MgCl2, NaOH đựng trong 4 lọ mất nhãn.

Hướng dẫn:Đánh dấu mỗi lọ và kéo ra một ít hóa chất để thử.Cho giấy quỳ tím theo thứ tự vào 4 lọDung dịch vào lọ nào tạo nên giấy quỳ tím:

*

Dung dịch trong lọ nào làm cho không làm đổi màu giấy quỳ tím thì lọ đó chứa dung dịch MgSO4, MgCl2Nhỏ vài ba giọt BaCl2vào nhị lọ chứa dung dịch muối. Hỗn hợp trong lọ như thế nào có hiện tượng kỳ lạ kết tủa white là MgSO4

BaCl2+ MgSO4→ MgCl2+ BaSO4

Còn lại MgCl2Bài 3:

Trộn một dd tất cả hòa tung 0,2 mol CuCl2 với 1 dd gồm hòa tan trăng tròn g NaOH. Lọc lếu hợp các chất sau làm phản ứng, được kết tủa với nước lọc . Nung kết tủa mang lại khi cân nặng không đổi.a) Viết các PTHH xảy ra ?b)Tính khối lượng chất rắn chiếm được sau phản ứng?c) Tính khối lương các chất tan có trong nước lọc?

Hướng dẫn:

a. CuCl2 + 2NaOH→ Cu(OH)2 + 2NaCl (1)

0,2mol 0,4mol 0,2mol 0,4mol

Cu(OH)2→ CuO + H2O (2)

0,2mol 0,2mol

b.Ta có:

(eginarrayl n_CuCl_2 = 0,2mol\ m_NaOH = 20gam Rightarrow n_NaCl = frac2040 = 0,5(mol) endarray)