Chương trình IOE lớp 4 có không ít từ cùng mẫu câu hỏi mới giúp bé nhỏ giao tiếp được bởi tiếng Anh trong một trong những tình huống quen thuộc thuộc. Bài bác thi IOE gồm nhiều câu hỏi kiểm tra những kỹ năng này xuất hiện thêm các dạng câu hỏi khác nhau. nofxfans.com vẫn tổng hợp các từ vựng tiếng Anh thi IOE lớp 4 theo chủ thể và các cấu tạo ngữ pháp giờ Anh theo mục tiêu nói để bé dễ dàng ôn luyện cho những vòng thi IOE.

Bạn đang xem: Luyện thi ioe lớp 4


*
*
Một thắc mắc kiến thức lớp 4 trong tầm tự luyện IOE (Ảnh: ioe.vn)
Hỏi quốc tịch

What nationality are you? ~ I’m…

Ví dụ: What nationality are you? ~ I’m Japanese.

Hỏi thứ

What day is it today? ~ It’s + thứ.

Ví dụ: What day is it today? It’s Monday.

Hỏi ngày tháng

What is the date today? ~ It’s the + ngày (số thứ tự) + of + mon hoặc It’s mon +the + ngày (số sản phẩm công nghệ tự)

Ví dụ: What is the date today? It’s the 5th of October./It’s October the 5th.

Hỏi ngày sinh nhật

When’s your/her/his birthday? ~ It’s + in + tháng./ It’s + on + the + ngày (số sản phẩm công nghệ tự) + of + tháng.Ví dụ: When’s your birthday?

It’s in August./It’s on the 7th of August.

Hỏi ngôi trường ai đó ở đâu

Where is + your/his/her + school? ~ It’s in + (tên đường) Street.

Ví dụ: Where’s your school? ~ It’s in Tran Hung Dao Street.

Hỏi thương hiệu trường

What’s the name of your/ his/her school? ~ My/his/her school is+ thương hiệu trường+ Primary school.

Ví dụ: What’s the name of your school? My school is Doan Thi Diem Primary school.

Hỏi ai kia học lớp mấy

What class are you in? ~ I’m in class + thương hiệu lớp

Ví dụ: What class are you in? ~ I’m in class 4A.

Hỏi về môn học

What subjects bởi vì you have today? ~ I have + môn học.

Ví dụ: What subjects vày you have today? ~ I have Maths, English and Art.

Hỏi về sở thích

Cách 1: What vì you lượt thích doing? ~ I lượt thích + V-ing

What does he/she like doing?~ He/she likes + V-ing

Ví dụ: What vị you lượt thích doing? I lượt thích cooking.

What does he lượt thích doing? He likes playing football.

Cách 2: What is your/his/her hobby? ~ My/His/Her hobby is + V-ing.

Ví dụ: What is your hobby? My hobby is cooking.

What is his hobby? His hobby is playing football.

Hỏi giờ:

What time is it?/ What’s the time?

It’s + số giờ + o’clock. (giờ chẵn)

It’s + số giờ + số phút. (giờ lẻ)

Ví dụ: What’s time is it? ~ It’s ten o’clock.

What’s the time? ~ It’s ten twenty.

Hỏi về nghề nghiệp

What + do/does + S + do? ~ He/she is+ a/an + nghề nghiệpVí dụ: What does your mother do? ~ She’s a nurse.

Hỏi địa điểm làm việc

Where + do/does + S + work?

S + work/ works in + khu vực làm việc

Ví dụ: Where does she work? ~ She works at a hospital.

Hỏi đáp về ngoại hình, điểm lưu ý của ai đó

What + do/does + S+ look like? ~ S + is/are + adj (tính từ thể hiện ngoại hình)

Ví dụ: What does your sister look like? ~ She is slim.

Hỏi về giá tiền

How much is + món hàng số ít? ~ It’s + giá bán tiền

How much is + món sản phẩm số nhiều? ~ They are+ giá chỉ tiền

Ví dụ: How much is the T-shirt? It’s 120,000 dong.

How much are the shoes? They are 200,000 dong.

Hỏi về số điện thoại

What’s + your (his/her) + phone number? ~ My (His/Her) phone number + is + số điện thoại./ It’s + số năng lượng điện thoại.

2.3 các mẫu câu khác

Lời mời ăn/uống

Would you like some + vật dụng ăn/thức uống?

Đồng ý: Yes, please.

Từ chối:No, thanks/ No, thank you.

Ví dụ: Would you like someorange juice? ~ No, thank you.

Lời mời đi đâu

Would you like to + go to…?

Đồng ý: I’d love to./That’s very nice./ That’s a great idea./Great!/That sounds great.

Từ chối: Sorry, I can’t./ Sorry, I’m busy./I can’t. I have to vì my homework. (Lí bởi vì ví dụ)

Lời ý kiến đề xuất ai đó đi đâu cùng rất mình

Let’s go to lớn + the + danh tự chỉ nơi chốn ~ Great idea/ Sorry, I’m busy.

Câu mô tả dùng tính tự ngắn ở dạng đối chiếu hơn

Tính từ ngắn-er

Ví dụ: taller, younger, older…

My brother is taller than my father.

Xem thêm: Đề Thi Olympic Toán Quốc Tế, Giải Đề Thi Olympic Toán Học Quốc Tế

Trên đó là danh sách từ vựng và kết cấu ngữ pháp thường xuất hiện trong bài xích thi tiếng Anh IOE lớp 4. Hi vọng, list tổng thích hợp này để giúp đỡ ích cho những em học viên lớp 4 đã rèn luyện các tài năng tiếng Anh, sẵn sàng chinh phục các vòng thi IOE.

Mời phụ huynh tìm hiểu thêm phòng luyện thi ảo Cambridge tại phía trên với giá chỉ từ 490k cùng với lượng đề thi được biên soạn cập nhật liên tục để giúp con trẻ của mình mình ôn luyện vững vàng cho những kì thi giờ đồng hồ Anh Cambridge https://www.nofxfans.com/